e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1209202296 w Nadleśnictwo Jamy
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2BE) znajdujące się na terenie Leśnictwa Marusza. Drewno pochodzi z usuwania drzew niebezpiecznych oraz przeszkadzających wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Marusza – Pokrzywno (7+500 – 8+800). Przewidywana masa 30m3.
Na ww. powierzchniach nie był prowadzony samowyrób. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Termin realizacji umowy do 30.08.2020 r. Osoba do kontaktu – Leśniczy Leśnictwa Marusza 606-759-705.

Aukcja nr 1209202297 w Nadleśnictwo Jamy
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2BE) znajdujące się na terenie Leśnictwa Dusocin, obejmujące oddziały: 105b grupa czynności IIIBU, pow. do uprzątnięcia 1,00 ha, przewidywana masa 50m3, 127c grupa czynności IIAU, pow. do uprzątnięcia 1,41 ha, przewidywana masa 85m3, 129d grupa czynności IIIBU, pow. do uprzątnięcia 1,56 ha, przewidywana masa 80m3, 158m grupa czynności IIIA, pow. do uprzątnięcia 0,28 ha, przewidywana masa 20m3, 179c grupa czynności IIIB, pow. do uprzątnięcia 1,34 ha, przewidywana masa 40m3, 189c grupa czynności IB, pow. do uprzątnięcia 1,05 ha, przewidywana masa 30m3. Łącznia powierzchnia do uprzątnięcia 6,64 ha, przewidywana masa 305 m3. Na ww. powierzchniach nie był prowadzony samowyrób. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Termin realizacji umowy do 31.08.2020 r. Osoba do kontaktu – Leśniczy Leśnictwa Dusocin 606-759-711.

Aukcja nr 1204201212 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje surowiec W_STANDARD BK wyrabiany w dłużyc. Łączna masa: 64,17 m3. Lokalizacja: Leśnictwo Gródek. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Termin realizacji do: 24.07.2020 roku. Osoba do kontaktu- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski, tel: 606 759 721.

Aukcja nr 1221201876 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,00 m z leśnictwa SARNÓWEK.

Aukcja nr 1218202454 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno S_S2A_OP BRZ o dł. 2,50 mb w ilości 20m3. Drewno pozyskane na terenie leśnictwa Pszczółczyn. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest

Aukcja nr 1220202833 w Nadleśnictwo Włocławek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości 1,25 mb. Lokalizacja Leśnictwo Kurowo, tel 881-062-316. Pozyskanie kwiecień 2020

Aukcja nr 1221201877 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,00 m z leśnictwa LISIKĄT.

Aukcja nr 1018200989 w Nadleśnictwo Międzychód
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na kłody iglaste – standard (bez wyboru). UWAGA: surowiec wyrabiany w długości do 5,00mb (kłoda długa) - generalnie w długościach standardowych 4,00mb, 5,00mb.

Aukcja nr 1018200990 w Nadleśnictwo Międzychód
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe. Surowiec w ilości 200m3 w długości 2,40mb wyrobiony w miesiącach grudzień 2019r i styczeń 2020r. UWAGA!!! Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu ewentualnych wad związanych z przelegiwaniem surowca!!! UWAGA!!! Będzie istniała konieczność łączenia ładunków maksymalnie z dwóch leśnictw!!!

Aukcja nr 1018200991 w Nadleśnictwo Międzychód
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe. Surowiec w ilości 200m3 w długości 2,40mb wyrobiony w miesiącach grudzień 2019r i styczeń 2020r. UWAGA!!! Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu ewentualnych wad związanych z przelegiwaniem surowca!!! UWAGA!!! Będzie istniała konieczność łączenia ładunków maksymalnie z dwóch leśnictw!!!

« Pierwsza « Poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 z 18 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0138s]