e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1211221448 w Nadleśnictwo Osie
W_STANDARD MD kurs łączony Bąkowo i Płochocin -leśnictwa sąsiadujące.Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1211221449 w Nadleśnictwo Osie
W_STANDARD DB w leśnictwie Borowy Młyn.Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1001221720 w Nadleśnictwo Barlinek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Surowiec na stanie Nadleśnictwa pozyskany w długości 2,40 mb (plus nadmiar) w miesiącu kwietniu 2022r, częściowo pochodzi z pozyskania maszynowego. Prosimy o przemyślane zakupy. Kontrola surowca po wcześniejszym uzgodnieniu z marketingiem.

Aukcja nr 1216224326 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Płociczno, tel. 608-615-318 lub 608-615-513.

Aukcja nr 1205221221 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Ilość surowca 220 m3 określona jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy - dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Pozyskanie będzie odbywało się kosztem nabywcy, który własnym staraniem zgromadzi pozostałości i wyrobi je po protokolarnym przekazaniu powierzchni przez Sprzedawcę. Możliwa jest wyróbka w postaci zrębków lub balotów. Nabywca pod rygorem kar określonych w umowie zobowiązany jest do uprzątnięcia surowca w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienie, co zostanie potwierdzone spisanym przez przedstawicieli stron protokołem odbioru powierzchni. Nieuprzątnięcie powierzchni poskutkuje naliczeniem kary - 1 000 zł./ha. Ostateczny termin sprzątnięcia i wywozu surowca: 30.06.2022 r. Lokalizacja: Leśnictwo Jankowo - 2,79 ha (tel. Leśniczy 602-265-399), Leśnictwo Wąkole - 6,16 ha (tel. Leśniczy 606-646-016). Łączna powierzchnia do uprzątnięcia w 2 leśnictwach 8,95 ha zrębów.

Aukcja nr 1217221141 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Papierówka cienka z wyborem o dł. 2.50 przygotowana do odbioru w leśnictwach: Dąbrowa - 18,70 m3 i Zagórzanka - 10,40 m3. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem: Dąbrowa 606123668, Zagórzanka 539328950.

Aukcja nr 1020221247 w Nadleśnictwo Międzyzdroje
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości pozrębowych wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 3000 zł za każdy niewykonany hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Uprzątanie należy wykonać bez użycia ognia. Surowiec do pozyskania w Leśnictwie Świnoujście - w załączeniu wykaz powierzchni wraz z szacunkową masą.

Aukcja nr 1217221142 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Papierówka sosnowa z wyborem o dł. 2.50 przygotowana do odbioru w leśnictwach: Jezierce - 26,74 m3; Łażyn - 108 m3. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem: Jezierce-606123531, Łażyn-606123529.

Aukcja nr 1217221143 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Papierówka sosnowa z wyborem o dł. 1.80 przygotowana do odbioru w leśnictwach: Dębinka - 104,49 m3 i Leszyce - 62,38 m3. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem tel. Dębinka 604404381, Leszyce 606123412.

Aukcja nr 1204221478 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży surowiec SO W_WDK dł.4,00 mb. Ilość: 2521,81 m3. Lokalizacja: Leśnictwo Czersk Świecki- 2,22 m3, Leśnictwo Kwiatki- 3,67 m3, Leśnictwo Bedlenki- 54,78 m3, Leśnictwo Bzowo- 30,85 m3, Leśnictwo Grabowiec- 17,80 m3, Leśnictwo Gródek- 122,16 m3, Leśnictwo Taszewo- 6,06 m3, Leśnictwo Terespol- 14,27 m3. Surowiec zlokalizowany w kilku leśnictwach. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 z 11 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0217s]