e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1117241788 w Nadleśnictwo Sławno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2BE). Kupujący własnym kosztem/staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar zrębków dokonywany będzie na pojeździe wywozowym w metrach przestrzennych (m3p) przeliczonych na m3 wg przelicznika 0,25, natomiast ewentualny obmiar balotów dokonywany będzie na gruncie w (m3p) przeliczonych na m3 wg przelicznika 0,20. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Pozostałe warunki zakupu zawarte są w załączonym projekcie umowy. Dodatkowe informacje o aukcji można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu. Przed zalicytowaniem sugerujemy zapoznanie się na gruncie z powierzchniami przeznaczonymi do uprzątnięcia. Powierzchnie znajdują się w leśnictwach Ostrowiec, Kosierzewo, Lisowo, Radosław oraz Łętowo.

« Pierwsza « Poprzednia 4 5 6 7 8 z 8
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0082s]