e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1202180942 w Nadleśnictwo Bydgoszcz
Surowiec drzewny będący przedmiotem aukcji jest zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które zostało wyrobione drewno będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej:http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. WDKG SO dł. 4,00 mb z pozyskania drewna poklęskowego na terenie leśnictwa Łochowo - 150 m3. Drewno z sinizną, ze względu na szybki rozwój zabarwień w drewnie, Nadleśnictwo prosi o jak najszybszy odbiór drewna. Planowany udział klas jakości i grubości zaprezentowany jest w kalkulatorze cen. Termin podpisania umowy do 15.03.2018 r., termin realizacji umowy do 21.03.2018 r.Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem tel. 604-799-322.

Aukcja nr 1222180649 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno średniowymiarowe modrzewiowe S_S2A o długości 2,50 mb w ilości 27,32m3. Drewno pozyskane w leśnictwach Osowa Góra i Jagodowo z drzewostanów uszkodzonych przez wiatr w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1222180650 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno wielkowymiarowe topolowe W_STANDARD TP w ilości 25,80m3 pozyskane w Leśnictwie Strzelce. SUROWIEC BARDZO GRUBY (lista magazynowa w załączniku). Surowiec drzewny, będący przedmiotem aukcji, spełnia warunki określone w normie: PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1222180653 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno wielkowymiarowe modrzewiowe MD W_STANDARD w ilości 23,26m3 pozyskane w Leśnictwie Tryszczyn i Jagodowo z drzewostanów uszkodzonych przez nawałnicę z 11 i 12 sierpnia 2017r. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach i Warunkach Technicznych: Załącznik nr 1 „Warunki techniczne – drewno wielkowymiarowe iglaste” do Zarządzenia nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzania warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste PN-79/D-01011 Drewno okrągłe Wady PN-D-95000 Surowiec drzewny Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie PN - 93/D – 02002 Surowiec drzewny. Podział terminologia i symbole Pełny wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1222180654 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno średniowymiarowe sosnowe S_S2A o długości 2,50 mb w ilości 1000m3. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach i Warunkach Technicznych dostępnych na http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/Surowiec. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite normy/warunki techniczne. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1222180655 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno wielkowymiarowe sosnowe wyrobione w kłodach SO WCK 5,00 mb w ilości 22,57 m3 oraz SO WCKG 4,00mb w ilości 5m3. Drewno pozyskane w leśnictwach Jagodowo i Kruszyn z drzewostanów uszkodzonych przez nawałnice w dniach 11-12 sierpnia. Drewno wyrobione zgodnie z Zarządzeniem nr 74 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Pełny wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite normy/warunki techniczne. Żądanie przedsiębiorcy zmiany jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) winno nieść skutek zapisania w umowie odpowiedniej zmiany ceny drewna. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1202180943 w Nadleśnictwo Bydgoszcz
Surowiec drzewny będący przedmiotem aukcji jest zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które zostało wyrobione drewno będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej:http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Surowiec WK_STANDARD SO dł. 4,00 mb z pozyskania drewna poklęskowego, na terenie leśnictwa Nadkanale - 1000 m3, Potulice - 1000 m3,ze względu na szybki rozwój zabarwień w drewnie Nadleśnictwo prosi o jak najszybszy odbiór surowca. Planowany udział klas jakości i grubości zaprezentowany jest w kalkulatorze cen. Termin podpisania umowy do 15.03.2018 r. Termin realizacji umowy do 31.03.2018 r.Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem tel. 604-799-322.

Aukcja nr 1201182183 w Nadleśnictwo Brodnica
Współczynnik zamienny z m(p) na m3 dla: zrębków energetycznych M2ZE 0,25 ; balotów M2BE 0,20.
Nadleśnictwo Brodnica oferuje do sprzedaży drobnicę gałęziowo-chrustową oraz pozostałości zrębowe pochodzące z porządkowania powierzchni w ilości 3m3 do wyrobu zrębków (M2E) lub balotów na cele energetyczne: oddz.115j RB IIIAU pow. 2,25 ha. Razem masa oferowana w ilości 60 m3 . Na powierzchni częściowo (około 0,30 ha) był prowadzono samowyrobu. Pozyskanie, uporządkowanie, zniesienie, złożenie, zrębkowanie na gruncie, wywóz staraniem i kosztem nabywcy. Na około 0,30 ha drobnica gałęziowo-chrustowa złożona w stosy. Powierzchnia przeznaczona do zrębkowania charakteryzuje się silnie pagórkowatym ukształtowaniem terenu, wymaga ręcznego zrzucania gałęzi ze skarp. Przystąpienie do zrębkowania na wymienionych powierzchniach po zakończeniu pozyskania grubizny na podstawie protokołu przekazania powierzchni przez właściwego leśniczego.
Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych M2 ZE nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych (m3p), przeliczonych na m3 wg zamiennika dla zrębków 0,25. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Termin realizacji określony w umowie. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Tęgowiec 602765290.

Aukcja nr 1222180656 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno wielkowymiarowe sosnowe wyrobione w kłodach SO WCK 4,00 mb w ilości 200 m3. Drewno pozyskane w leśnictwie Jagodowo z drzewostanów uszkodzonych przez nawałnice w dniach 11-12 sierpnia. Drewno wyrobione zgodnie z Zarządzeniem nr 74 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Pełny wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite normy/warunki techniczne. Żądanie przedsiębiorcy zmiany jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) winno nieść skutek zapisania w umowie odpowiedniej zmiany ceny drewna. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1202180946 w Nadleśnictwo Bydgoszcz
Surowiec drzewny będący przedmiotem aukcji, spełnia warunki określone w Zarządzeniu Nr 34 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych w oparciu o które zostało wyrobione drewno będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej:http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej.Surowiec S2BG 1,20 mb,z pozyskania drewna poklęskowego,na terenie leśnictw Potulice- 81 m3, Nadkanale- 13 m3, Łochowo- 12 m3.Drewno z SINIZNĄ. Termin podpisania umowy do 15.03.2018 r., termin realizacji umowy do 22.03.2018 r. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem tel.: 604-799-322.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 16 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0127s]