e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1204191036 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Oferujemy surowiec S3A zgodny z PN-91/D-95018 - "Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania badania." oraz surowiec M1 zgodny z PN-91/D-95019 - "Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe." Cena netto w zł - loco las po zrywce. Na aukcję przeznaczony surowiec iglasty do zrębkowania. Lokalizacja: Leśnictwo Rulewo - 57,18 m3, Dąbrowa-23,77m3 oraz Bojanowo - 14,87 m3. Ogółem: 95,82 m3 . Firmy które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: joanna.jankowska@torun.lasy.gov.pl.

Aukcja nr 1017190743 w Nadleśnictwo Mieszkowice
Na daną GHG obowiązują warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010 po zrywce. Surowiec pozyskany w miesiącu październiku w ramach cięć sanitarnych. Brak możliwości zmiany jakości lub wymiarów zakupionego surowca (tzw. drewno z wyborem). Nadleśnictwo nie przewiduje możliwości kłodowania surowca dłużycowego.

Aukcja nr 1027190579 w Nadleśnictwo Skwierzyna
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno wyrobione w długości 2,90 mb Surowiec pozyskany w miesiącu V/VI obarczony wadami związanymi z przelegiwaniem surowca

Aukcja nr 1226191061 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec S2BG SO 1,60mb pozyskany na terenie leśnictwa Chorągiewka, Nieszawka i Niedźwiadki (kurs łączony). Surowiec ma oznaki sinizny.

Aukcja nr 1212191027 w Nadleśnictwo Przymuszewo
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy):100%. Surowiec długości 2,50mb pozyskany od stycznia do kwietnia na terenie leśnictw: Czernica,Kokoszka i Zbrzyca. Ok.68 % masy zostało pozyskane na terenach poklęskowych. Dodatkowe informacje o surowcu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 1214192652 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny zgodny z Zarządzeniem nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 maja 2019 r. (znak: ZM.800.4.2019) w sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Występowanie sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych oraz pęknięć nie ogranicza się, krzywizna jedno i wielostronna dopuszczalna na strzałkę wygięcia. Ponadto zgnilizna miękka dopuszczalna do 40% pow. czół a średnica minimalna wynosi 14 cm (bez kory). Pełen wykaz norm w oparciu o które będzie wyrobiono drewno będące przedmiotem aukcji dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy. Drewno pochodzące z uprzątania powierzchni uszkodzonych w wyniku nawałnicy z 11-12 sierpnia 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nadleśnictwa pod nr tel. 600453630. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Drewno do odbioru w leśnictwie Komierowo (tel. 602436381). Przed zakupem zaleca się obejrzenie surowca.

Aukcja nr 1214192655 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Udział drewna długiego (w % masy): 100 % długości 2,50 mb. Surowiec pozyskany na terenach poklęskowych. Lokalizacja drewna: leśnictwo Komierowo.

Aukcja nr 1214192653 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny zgodny z Zarządzeniem nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 maja 2019 r. (znak: ZM.800.4.2019) w sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Odsyłamy do strony PLD. Ceny netto w złotych - EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. UWAGA! SUROWIEC DRZEWNY O NISKIEJ JAKOŚCI TECHNICZNEJ, OBARCZONY ZGNILIZNAMI, KRZYWIZNAMI WIELOSTRONNYMI, SĘKAMI ZEPSUTYMI, WYSTĘPUJĄ także chodniki owadzie głębokie! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU SUROWCA Z MYGIEŁ ORAZ PRZESUNIĘCIA TERMINU ODBIORU DREWNA! Lokalizacja surowca: Leśnictwo Witosław. Zaleca się oględziny surowca w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu z marketingiem i leśnictwem Witosław (tel. 600453254).

Aukcja nr 1226191060 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec S2BCD SO 2,50mb pozyskany na terenie leśnictwa Grodzyna i Jarki (kurs łączony 27,73 m3) oraz leśnictwa Chorągiewka (28,57 m3). Surowiec z oznakami sinizny.

Aukcja nr 1214192648 w Nadleśnictwo Runowo
UWAGA: M2E+KARPINA Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec pochodzący z porządkowania powierzchni uszkodzonych w wyniku nawałnicy na terenie Nadleśnictwa Runowo. Surowiec pochodzący z porządkowania powierzchni uszkodzonych w wyniku nawałnicy na terenie leśnictwa Wąwelno w ilości około 20 ha, leśnictwa Drzewianowo około 25 ha i leśnictwa Dąbrowice około 25 ha, leśnictwa Komierowo około 20 ha do uprzątnięcia, złożenia i zrębkowania na gruncie staraniem i kosztem nabywcy. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych, przeliczonych na m3 wg zamiennika dla zrębków 0,25. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Powierzchnia po zrębkowaniu musi być uprzątnięta z pozostałości zrębowych oraz karpiny, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Przed złożeniem oferty zakupu proponujemy kontakt z nadleśnictwem Runowo (nr tel. 600 453 630) celem zapoznania się z powierzchnią do uprzątnięcia. Kupujący zapłaci Sprzedawcy 500 zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni.

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0540s]