e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1223191549 w Nadleśnictwo Lutówko
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno średniowymiarowe S2B sosnowe z wyborem o długości 2,00 mb. pozyskane na terenie czterech leśnictw: Adamowo w ilości 27,65 m3, Jazdrowo w ilości 4,82 m3, Kamionka w ilości 60,71 m3, Zaleśniak 69,72 m3. Łączna masa 162,90 m3. Drewno pozyskane w kwietniu i maju 2019r. Termin odbioru drewna do 12.07.2019r. Osoby kontaktowe: leśnictwo Adamowo tel. 605 042 748, leśnictwo Jazdrowo tel. 605 043 561, leśnictwo Kamionka 605 043 927, leśnictwo Zaleśniak tel. 605 046 439.

Aukcja nr 1112190917 w Nadleśnictwo Manowo
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Kłoda długości 5,00m pozyskana w pierwszej połowie kwietnia, może nosić ślady sinizny.

Aukcja nr 1206190854 w Nadleśnictwo Gniewkowo
Surowiec S_S2A MODRZEW o długości 2.50 mb, zlokalizowany w Leśnictwie Pieczenia. Surowiec drzewny będący przedmiotem aukcji spełnia warunki określone w normie PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Surowiec drzewny przygotowany według klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach. Pełen wykaz norm i warunków technicznych w oparciu o które zostało wyrobione drewno, będące przedmiotem aukcji dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.

Aukcja nr 1004190600 w Nadleśnictwo Bolewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec pochodzi z bieżącego pozyskania i znajduje się w leśnictwie Bolewice.

Aukcja nr 0816191149 w Nadleśnictwo Krucz
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Surowiec pozyskany w L-ctwie Garncarskibród w ilości 6,37 m3. Surowiec pozyskany w styczniu 2019r

Aukcja nr 1210190918 w Nadleśnictwo Miradz
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy właściwe dla danej grupy handlowo - gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Surowiec w długości 1,20mb,bez ograniczenia grubości, udział drewna krótkiego - 100%. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 5 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Drewno znajduje się w Leśnictwie Wycinki w ilości 21,06 m3. Brak możliwości żądania przedsiębiorcy o zmianę jakości lub wymiarów. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 660-784-145 lub w biurze nadleśnictwa.

Aukcja nr 1225190999 w Nadleśnictwo Woziwoda
Surowiec z bieżącego pozyskania w Leśnictwie LEGBĄD i USTRONIE. Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. ( Możliwość wystąpienia sinizny )

Aukcja nr 1225191000 w Nadleśnictwo Woziwoda
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec pochodzący z porządkowania powierzchni uszkodzonych w wyniku nawałnicy na terenie całego Nadleśnictwa Woziwoda - Lesnicwa KOMORZA WOZIWODA; ZIELONKA Do uprzątnięcia, złożenia i zrębkowania na gruncie staraniem i kosztem nabywcy. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych, przeliczonych na m3 wg zamiennika dla zrębków 0,25. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Oferowana do sprzedaży ilość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Powierzchnia po zrębkowaniu musi być uprzątnięta z pozostałości zrębowych, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

Aukcja nr 1004190601 w Nadleśnictwo Bolewice
Surowiec drzewny nie zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec oferowany jest tylko w długości 2,50 mb. Pozyskany został w maju b.r. i w chwili obecnej jest obarczony lekką sinizną. W załączniku do aukcji załączono dok. fotograficzną licytowanego surowca z dnia 19.06.19r. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi nie przewiduje się możliwości reklamacji związanej z wadami spowodowanymi przelegiwaniem drewna. Przed zalicytowaniem proponuje się obejrzenie drewna w terenie. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr 61 441 17 66.

Aukcja nr 1111190768 w Nadleśnictwo Łupawa
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Całość o dł. wałka 2,50m. Surowiec pozyskany w użytkach przygodnych, nie nadający się do dalszego przerobu mechanicznego. Ostateczny termin odbioru surowca to 26 lipiec. Tel. 784535661

1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0109s]