e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1208181064 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. DREWNO POKLĘSKOWE. W_STANDARD_ ŚW, ogółem 50 m3. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu. Klasy jak-grub. , WC0-1 ca 24 m3, WC0-2 ca 20 m3, WC0-3 ca 5 m3, WD-2 ca 1 m3 Odbiór surowca wg. ustalonego harmonogramu. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki.

Aukcja nr 1208181065 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. DREWNO POKLĘSKOWE. W_STANDARD_ MD. Ogółem 81 m3. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu. Klasy jak-grub. WC0-1 ca 15 m3, WC0-2 ca 43 m3, WC0-3 ca 10 m3, WD- 1 ca 4 m3. WD-2 ca 8 m3, WD-3 ca 1 m3 Odbiór surowca wg. ustalonego harmonogramu. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki.

Aukcja nr 1221181290 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna długiego (w % masy): 100 (Długość nominalna 2,50 m b.). Uwaga! Drewno pozyskane w wyniku działania huraganowych wiatrów z 11.08.2017 r. o średnicy w górnym końcu bez kory

Aukcja nr 1223181415 w Nadleśnictwo Lutówko
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedmiotem aukcji jest biomasa stanowiąca pozostałości pozrębowe ( drobnica, chrust) z leśnictwa Jazdrowo oddz. 248F, pow. 3,44ha w ilości ok. 170m3. Koszty pozyskania ,zrębkowania i transportu ponosi nabywca. Podana masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie(+/- 40%) w trakcie realizacji umowy. Ostateczne rozliczenie masy nastąpi po pomiarze na środku transportu lub w kontenerze po zrębkowaniu kosztem nabywcy. Nabywca zobowiązany jest jest do usunięcia pozostałości pozrębowych w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienia co zostanie potwierdzone spisanym przez przedstawicieli stron protokołem odbioru powierzchni. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, że uporządkowana powierzchnia na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby, Kupujący zapłaci Sprzedawcy 2000 zł. kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni. Masy z poszczególnych pozycji zrębowych są niepodzielne i stanowią masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Termin realizacji umowy do 30.09.2018r. Osoba kontaktowa: Marek Urbański

Aukcja nr 1117181163 w Nadleśnictwo Sławno
Surowiec drzewny pozyskany w długości 2,80 mb w Leśnictwie Emilianowo, zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.Termin odbioru drewna do 20.07.2018 r.

Aukcja nr 1208181066 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. DREWNO POKLĘSKOWE. W_STANDARD_ SO, ogółem 2000 m3. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu . Klasy jak-grub.WB0-120 m3, WB0-2 50 m3, WB0-3 30 m3, WC0-1 150 m3, WC0-2 500 m3, WC0-3 50 m3, WD- 1 300 m3. WD-2 800 m3, WD-3 100 m3. 60% drewna klasa WD . Drewno pozyskane od stycznia do maja 2018r. Odbiór surowca wg. ustalonego harmonogramu. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki.

Aukcja nr 1219181447 w Nadleśnictwo Tuchola
Długość 200 cm, z terenów poklęskowych, leśnictwo Żółwiniec - 130.48 m3. Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Dodatkowe informacje w biurze nadleśnictwa u Pani Teresy Kozlowskiej.

Aukcja nr 1013180486 w Nadleśnictwo Karwin
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. surowiec na zapasie w lerśnictwach: Wilcze Doły 23m3, Solecko 7m3, długosć 2,40mb, możliwa zgnilizna miękka, Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi :5 maksymalna nie jest ograniczona. termin wywozu 30.06.2018.

Aukcja nr 1208181067 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. DREWNO POKLĘSKOWE. WK_STANDADRD SO 5.00 mb /WC-2 / w leśnictwie Mięcierzyn. Ilość 1500 m3. Odbiór surowca według ustalonego harmonogramu. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym.

Aukcja nr 0814180716 w Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Drewno WK_STANDARD Św w ilości 70 m3. Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec przewidziany do pozyskania w czerwcu/lipcu. Długość do ustalenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 11 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0208s]