e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1204201196 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje: surowiec W_WDK SO POSTRZELANY(obecność ciał obcych-odłamki metali pochodzące z okresu wojennego) wyrobiony w kłodzie o dł. 4,00 mb Łączna masa: 33,20 m3. Surowiec zlokalizowany przy siedzibie Nadleśnictwa Cierpiszewo. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego.Termin realizacji do 26.06.2020 roku. Osoba do kontaktu – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski tel: 606 759 721.

Aukcja nr 1216203574 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Kłuśno, tel. 608-629-894.

Aukcja nr 1108200997 w Nadleśnictwo Dretyń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w I kw. 2020r. w Leśnictwie Plewiska, Dł. 2,00mb + nadmiar. Ze względu na warunki atmosferyczne przy późniejszym odbiorze surowca może wystąpić sinizna.

Aukcja nr 1108200998 w Nadleśnictwo Dretyń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w IV kw. 2019r. w L. Kowalewice dł. 2,50mb

Aukcja nr 1131201171 w Nadleśnictwo Trzebielino
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku.Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1205200963 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość drewna: 8,96 m3 (24 szt.). Pozyskane w cięciach rębnych w lutym 2020 r. w Leśnictwie Jankowo (tel. Leśniczy 602-265-399).

Aukcja nr 1205200964 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość surowca 240 m3 określona jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy - dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Pozyskanie będzie odbywało się kosztem nabywcy, po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Nabywca pod rygorem kar określonych w umowie zobowiązany jest do uprzątnięcia surowca w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienie, co zostanie potwierdzone spisanym przez przedstawicieli stron protokołem odbioru powierzchni. Nieuprzątnięcie powierzchni poskutkuje naliczeniem kary - 100 zł./ha. Ostateczny termin wywozu surowca: 31.07.2020 r. Lokalizacja wg leśnictw: Dąbrówka - 5,17 ha, Komorowo - 5,07 ha. Łączna powierzchnia do uprzątnięcia 10,24 ha zrębów oraz - po uzgodnieniu - materiał z pobliskich, przygodnych cięć sanitarnych.

Aukcja nr 1001201322 w Nadleśnictwo Barlinek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec do pozyskania w maksymalnej do 4,00. Po zakończonej aukcji prosimy o kontakt w sprawie długości. Szacunkowa grubość do pozyskania.

Aukcja nr 1218202389 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno S_S2A_OP ŚW o dł.2,50mb w ilości 11m3. Drewno pozyskane na terenie leśnictwa Grzeczna Panna. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1107200529 w Nadleśnictwo Drawsko
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 13 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0115s]