e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1120180921 w Nadleśnictwo Ustka
Długość surowca 2,50m. Lokalizacja: L-ctwo Siemianice: 22m3, L-ctwo Wrzeście: 25m3. Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 1120180922 w Nadleśnictwo Ustka
Długość:2,50m. Lokalizacja - L-ctwo Siemianice. Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 1218181856 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno wielkowymiarowe sosnowe kłodowane W_WDK o dł. 5,00 mb w ilości 300 m3. Surowiec spełnia warunki techniczne, wprowadzone Zarządzeniem Nr 74 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach. Drewno poklęskowe, zasiniałe, pozyskane w leśnictwie Grzeczna Panna. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Odroczony termin płatności będzie wymagał złożenia stosownego zabezpieczenia zgodnie z zasadami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które pozyskano drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl Informujemy również że jednostka miary „masa” używana w serwisie aukcyjnym portalu Lasów Państwowych www.e-drewno.pl jest równoważna miąższości drewna wyrażanej w metrach sześciennych ( m³ ) używanej w systemie sprzedaży oraz generowanej dokumentacji.

Aukcja nr 1218181857 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno wielkowymiarowe sosnowe kłodowane W_WDK o dł. 5,00 mb w ilości 340 m3. Surowiec spełnia warunki techniczne, wprowadzone Zarządzeniem Nr 74 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach. Drewno poklęskowe, zasiniałe, pozyskane w leśnictwie Gąbin. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Odroczony termin płatności będzie wymagał złożenia stosownego zabezpieczenia zgodnie z zasadami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które pozyskano drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl Informujemy również że jednostka miary „masa” używana w serwisie aukcyjnym portalu Lasów Państwowych www.e-drewno.pl jest równoważna miąższości drewna wyrażanej w metrach sześciennych ( m³ ) używanej w systemie sprzedaży oraz generowanej dokumentacji.

Aukcja nr 1016181197 w Nadleśnictwo Łobez
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Surowiec zlokalizowany jest w L-ctwie Unimie. Długość wałków 2,50 mb. Zapraszamy!

Aukcja nr 1016181198 w Nadleśnictwo Łobez
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Surowiec zlokalizowany jest w L-ctwie Unimie. Długość wałków 2,50 mb. Zapraszamy!

Aukcja nr 1025180942 w Nadleśnictwo Rokita
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Surowiec pozyskany w długości 2,40 mb. Ceny netto za 1 m3. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej po zrywce.

Aukcja nr 1175181146 w Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania" oraz warunkami technicznymi na drewno okleinowe. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Drewno dębowe STANDARD z towarzyszącym surowcem wielkowymiarowym okleinowym proporcje oraz ilości widoczne są w załączonej specyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca. Licytacji podlega cena surowca W0 wraz z wielkowymiarowym okleinowym WA1. Cena wyjściowa surowca towarzyszącego WA1 3 - 1500 zł/m3 .Cena surowca towarzyszącego WA1 po zakończonej aukcji zostanie podniesiona o % wzrostu ceny licytowanego surowca W0. Drewno dostępne bez względu na pogodę. Lokalizacja- składnica Kępice. Drewno na placu ułożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp w celu obejrzenia i pomiaru, a także klasyfikacji przydatności potencjalnemu nabywcy. Każda sztuka posiada nadmiar nie wliczony do masy drewna oferowanego. Sęki otwarte mierzone są po najmniejszej średnicy, zgodnie z obowiązującą normą. Bardzo ważne jest, aby zainteresowany dokonał oględzin surowca osobiście. Jest to możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a w godzinach późniejszych – po uzgodnieniu z kierownikiem składnicy (tel. 59 857 61 22). Dodatkowych informacji na temat surowca udziela kierownik składnicy. W załącznikach znajduje się : specyfikacja jakościowo - wymiarowa wszystkich sztuk drewna, wzór ramowej umowy. Przedmiotem sprzedaży jest cała partia wystawionego do sprzedaży drewna i traktowana jest ona jako niepodzielna na części całość. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wybranych przez nabywcę niektórych, poszczególnych sztuk drewna wystawionego na aukcji. uwagi 1. Istnieje możliwość wysłania umowy drogą pocztową dla nabywcy w celu podpisania. 2. Do ceny zostanie doliczony ryczałt spedycyjno-manipulacyjny w wysokości: 49 zł/m3 (netto) przy załadunku własnymi środkami załadowczymi na środek transportu LUB 51/m3 (netto) zł w przypadku załadunku sprzętem sprzedającego 3. W przypadku terminu zapłaty 0 płatność za zakupione drewno nastąpi w formie przedpłaty, realizowanej w drodze przelewu na rachunek bankowy ZSLP Białogard, 4. W przypadku terminu płatności innego niż "0" (przedpłata) sprzedający wymaga zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi przez PGL LP formami ochrony mienia Skarbu Państwa przy sprzedaży drewna obowiązującymi w Lasach Państwowych. 5. W przypadku dokonania przedpłaty , sprzedający udziela skonto 1,00% od wartości surowca drzewnego.

Aukcja nr 1212180856 w Nadleśnictwo Przymuszewo
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec pozyskany na terenach poklęskowych w długościach: 2,00mb (78m3) i 2,50mb (47m3). Zachodzi potrzeba łączenia kursu pomiędzy leśnictwami Parzyn-Leśno. Dodatkowe informacje o surowcu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 1223181492 w Nadleśnictwo Lutówko
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno wielkowymiarowe W_WD SOSNA pozyskane w miesiącu październik br. w ilości 50,70 m3. Osoba kontaktowa Marcin Gałązka. Termin realizacji do 31.12.2018r.

1 2 3 4 z 4 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0139s]