e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1106201089 w Nadleśnictwo Człuchów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Udział drewna długiego(w % masy): 100%, lokalizacja surowca: teren nadleśnictwa Człuchów, długość wałków- 2,50 m, surowiec pozyskany w III i IV kw. 2019r., odbiór surowca do 28.02.2020r. zgodnie z rotacją.

Aukcja nr 1106201090 w Nadleśnictwo Człuchów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Udział drewna długiego(w % masy): 100%, lokalizacja surowca: teren nadleśnictwa Człuchów, długość wałków- 2,50 m, surowiec pozyskany w III i IV kw. 2019r., odbiór surowca do 28.02.2020r. zgodnie z rotacją.

Aukcja nr 1224201707 w Nadleśnictwo Toruń
Aukcja dotyczy sprzedaży pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu drobnicy na cele energetyczne (M2E) w ilości 1000m3 ) na terenie leśnictw: Gutowo, Łysomice, Olek, Wrzosy,Janowo, Strzyżawa, Wałdowo, Kamieniec,Raciniewo. Surowiec będący przedmiotem aukcji zostanie pozyskany w oparciu o zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Pozostałości drzewne będące przedmiotem aukcji pochodzą z uprzątania powierzchni zrębów oraz UWAGA!!!!! z cięć sanitarnych (wynikających z prac z zakresu ochrony lasu) w drzewostanach młodszych klas wieku. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni kupującemu. Pomiar sprzedanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez kupującego, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25. Współczynnik zamienny z m3p na m3 dla balotów M2BE wynosi 0,20. Proponowana masa (około 1000 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta i jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez sprzedawcę. Prace będą wykonywane na powierzchniach według zestawienia w załączniku do aukcji. Termin realizacji umowy upływa 31.12.2020 r. Dodatkowych informacji dotyczących aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Toruń tel. 56 623 30 31.

Aukcja nr 1211201112 w Nadleśnictwo Osie
WK_STANDARD MD 4.0 mb z bieżącego pozyskania w leśnictwie ORLI DWÓR.Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1224201709 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec sosnowy kłodowany w długości 2,50mb, pochodzący z leśnictwa Kamieniec. DREWNO z 2019r. Surowiec drzewny został wyrobiony zgodnie z Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Pełny wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które zostało wyrobione drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. W przypadku odroczonego terminu płatności Nadleśnictwo będzie wymagało zabezpieczenia transakcji kupna-sprzedaży na warunkach przyjętych w Lasach Państwowych. Zachęcamy do obejrzenia surowca na gruncie. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc do biura Nadleśnictwa Toruń.Ze względu na możliwość deprecjacji drewna sugerujemy jego szybki odbiór.

Aukcja nr 1130200879 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie WRZOSIEC.

Aukcja nr 1130200880 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Kniewo, Wrzosiec, Ciemino.

Aukcja nr 1130200881 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Ciemino i Krągi.

Aukcja nr 1130200882 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Turowo i Płytnica. Może wystąpić drewno pozyskane z posuszu.

Aukcja nr 1130200883 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w leśnictwie Turowo. Może wystąpić drewno pozyskane z posuszu.

1 2 3 4 z 4 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0137s]