e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1011191358 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictwa: ŚWIERZNO. Zapraszamy!

Aukcja nr 1011191359 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictw: KOŁOMĄĆ - 5 M3, ŚWIERZNO -4 M3. Zapraszamy!

Aukcja nr 1011191360 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictw: GÓRZYCA - 6 m3, ŚWIERZNO - 21 m3. Zapraszamy!

Aukcja nr 1011191361 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictwa: ŚWIERZNO. Zapraszamy!

Aukcja nr 1011191362 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictw: RADUŃ - 28 m3, RYBOKARTY 17 - m3, KOŁOMĄĆ - 14 m3, POBIEROWO - 63 m3, ŚWIERZNO - 82 m3, JATKI - 22 m3. Zapraszamy!

Aukcja nr 1011191363 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictwa: RADUŃ. Zapraszamy!

Aukcja nr 1011191364 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o cechach drewna opałowego (S4). W oferowanej partii surowca występują wałki o cechach (wady) niespełniających wymagań dla powyższej grupy z uwagi na krzywizny i zgniliznę które nie podlegają reklamacji. Surowiec długości 1,20 m. Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec do odbioru z leśnictw: LUBIN - 25 m3, KOŁOMĄĆ - 13 - m3, POBIEROWO - 33 m3, ŚWIERZNO - 55 m3, JATKI - 97 m3. Zapraszamy!

Aukcja nr 1110190801 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Os S2a 250 lokalizacja l-ctwo Dębnica. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna długiego (w % 100 masy):

Aukcja nr 1011191365 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. Po zakończeniu prac, powierzchnie powinny być uprzątnięte w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Nadleśnictwo Gryfice. Surowiec jest zlokalizowany w leśnictwie RYBOKARTY: oddz. 341l Rb IB pow. 1,20 ha - około 100 m3, oddz. 341n Rb IB pow. 2,04 ha - około 150 m3, oddz. 302b Rb IIIAU pow. 2,37 ha - około 150 m3, oddz. 365c Rb IB pow. 2,62 ha - około 150 m3, oddz. 332b Rb IIIAU pow. 2,19 ha - około 150 m3. W przypadku zrębkowania pomiar surowca (zrębków) nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany części pozycji. Zapraszamy.

Aukcja nr 1011191366 w Nadleśnictwo Gryfice
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. Po zakończeniu prac, powierzchnie powinny być uprzątnięte w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Nadleśnictwo Gryfice. Surowiec do pozyskania w leśnictwie POBIEROWO: oddz. 538j Rb IIIAU pow. 1,21 ha - około 50 m3, oddz. 555a Rb IIIA pow. 2,40 ha - około 100 m3, oddz. 545m Rb IB pow. 2,75 ha - około 100 m3 (pozycja planowana do wycięcia w miesiącu kwietniu). W przypadku zrębkowania pomiar surowca (zrębków) nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany części pozycji. Zapraszamy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 10 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0107s]