e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1222170596 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno średniowymiarowe brzozowe S2A o długości 2,40mb i 2,50mb w ilości 60m3. Drewno pozyskane w leśnictwach Zdroje i Strzelce z drzewostanów uszkodzonych przez wiatr w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1222170597 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno średniowymiarowe brzozowe S_S2A o długości 2,40 i 2,50mb w ilości 90m3 zlokalizowane w Leśnictwach . Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach i Warunkach Technicznych dostępnych na http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/Surowiec. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite normy/warunki techniczne. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1218171218 w Nadleśnictwo Szubin
Nadleśnictwo Szubin oferuje do sprzedaży drewno M2E z terenu klęskowiska - pozostałości drzewne w ilości 1000m3 do pozyskania odpady zrębowe wraz z karpiną po wykonanych cięciach. Na powierzchniach po wykonanych zrębach kupujący zobowiąże się oprócz pozyskania odpadów zrębowych, do usunięcia karp. Karpy z powierzchni winny być w całości usunięte. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub kontenerze przy zastosowaniu przelicznika-zrębki M2ZE0,25m3, balotyM2BE-0,20m3. Prace mogą się rozpocząć po protokole przekazania powierzchni nabywcy, uwzględniającym lokalizację i wylicytowaną masę. Planowany termin rozpoczęcia prac: 30-11-2017r ostateczny termin zakończenia 31.12.2017r. Oferowana masa do sprzedaży ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Powierzchnia nie podlegała procesowi samowyrobu. Oferowana masa drewna jest niepodzielna przygotowana do zakupu przez jednego kontrahenta. W przypadku nie wywiązania się z porządkowania powierzchni w tym nieusunięcia zalegających karp sprzedający obciąży kupującego karą umowną w wysokości określonej we wzorze umowy kupna-sprzedaży (w zał.) Kontak: tel.604623830

Aukcja nr 0812170562 w Nadleśnictwo Wronki
Przedmiotem licytacji jest drewno S_S2A SO o długości 2,40 mb, pochodzące z cięć planowych z bieżącego pozyskania. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego 100 % masy.

Aukcja nr 0812170563 w Nadleśnictwo Wronki
Przedmiotem licytacji jest surowiec M_PRZEM SO. Przygotowany do odbioru z trzech leśnictw. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 1208170870 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Drewno S_S2B_GD_MODRZEW dł. 2,50 mb. Ogółem 81 m3. DREWNO POKLĘSKOWE. Drewno zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu. Pozyskanie - sukcesywnie . Odbiór surowca według ustalonego harmonogramu. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki.

Aukcja nr 1114170508 w Nadleśnictwo Niedźwiady
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno w leśnictwach Pustowo 52 m3,Nowa Brda 26 m3, Łabędzie Bagno 26 m3, Lisewo 8 m3, Bielsko 27m3, Rudka 26 m3 DŁUGOŚĆ 2,5 m + nadmiar

Aukcja nr 1025170831 w Nadleśnictwo Rokita
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy i ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe użytkowe właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Surowiec POZYSKANY w długości do 1,2 mb bez ograniczeń dot. maksymalnej średnicy w dolnym końcu. Ceny netto za 1 m3 - Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej po zrywce.

Aukcja nr 1222170598 w Nadleśnictwo Żołędowo
Nadleśnictwo Żołędowo oferuje drewno wielkowymiarowe brzozowe W_STANDARD BRZ w ilości 4,73 m3 pozyskane w Leśnictwie Zdroje z drzewostanów uszkodzonych przez nawałnicę z 11 i 12sierpnia 2017r. Surowiec drzewny, będący przedmiotem aukcji, spełnia warunki określone w normie: PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: zoledowo@torun.lasy.gov.pl

Aukcja nr 1208170871 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego(100 % masy). Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Drewno S_S2A_Sosna_długa w ilości 10000 m3 o długości 2,50 mb. DREWNO POKLĘSKOWE. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu. Pozyskane sukcesywnie Odbiór surowca według ustalonego harmonogramu. DREWNO POKLĘSKOWE. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010),po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 13 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0120s]