e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1219191704 w Nadleśnictwo Tuchola
Długość 250 cm. z bieżącego pozyskania, przygotowane do odbioru w leśnictwie Żółwiniec - 46,52 m3. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Dodatkowe informacje w biurze nadleśnictwa u Zastępcy Nadleśniczego Pana Adama Wendy.

Aukcja nr 1219191705 w Nadleśnictwo Tuchola
Długość 200 cm, z bieżącego pozyskania Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Dodatkowe informacje w biurze nadleśnictwa u Zastępcy Nadleśniczego Pana Adama Wendy.

Aukcja nr 1219191706 w Nadleśnictwo Tuchola
Surowiec z bieżącego pozyskania , przygotowany do odbioru w leśnictwie Żółwiniec. Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Dodatkowe informacje w biurze nadleśnictwa u Zastępcy Nadleśniczego Pana Adama Wendy.

Aukcja nr 1219191707 w Nadleśnictwo Tuchola
Długość 250 cm., pozyskane w leśnictwie Żółwiniec - 4.35 m3. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Dodatkowe informacje w biurze nadleśnictwa u Zastępcy Nadleśniczego Pana Adama Wendy.

Aukcja nr 1211191056 w Nadleśnictwo Osie
WK_STANDARD SO 4.0 mb pozyskane w leśnictwie Dobre. Kłody w D klasie z krzywiznami i sinizną. Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 0801190910 w Nadleśnictwo Człopa
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Drewno S2A 2,50 mb Św. - 207,20 m3 .Średnica w grubszym końcu bez kory bez ograniczenia. Drewno przygotowane do odbioru czerwiec/Wrzesień 2019 roku. W drewnie występują przebarwienia (sinizna). Zakup drewna z terminem płatności będzie wymagał ustanowienia zabezpieczenia o którym mowa w Zarządzeniu Nr 59 Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 13.10.2014 roku. Drewno do odbioru w L-ctwach: Grodzisko 17,72m3 , Jeleni Róg 18,15 m3, Zamkowy Las 27,91 m3,Jagolice 8,82 m3, Mielęcin 42 m3, Mokrzyca 11,98 m3,Przelewice 65,51 m3,Raczyk 15,11 m3. Odbiór drewna do 06.12.2019 roku. Przed zakupem należy obejrzeć drewno w terenie.

Aukcja nr 1219191709 w Nadleśnictwo Tuchola
Surowiec M2E do pozyskania kosztem i staraniem kupującego na zrębach bieżących z 2019 roku na powierzchni łącznie ok. 50 ha (do rozliczenia przyjęte będą powierzchnie całych zrębów). Zręby przygotowane w większości leśnictw na obszarze całego nadleśnictwa. Faktyczne powierzchnie w poszczególnych leśnictwach będą wynikały z całkowitych powierzchni zrębów. Powierzchnie w poszczególnych leśnictwach mogą ulec zmianie w przypadku zainteresowania miejscowej ludności pozyskaniem drobnicy opałowej oraz w zależności od postępu prac zrębowych, przy zachowaniu powierzchni łącznej. Masa surowca M2E oferowana do sprzedaży – 1000 m3 (+ - 40%). Powierzchnie muszą być uprzątnięte z pozostałości pozrębowych w sposób umożliwiający orkę gleby w pasy. Nieuprzątnięcie wymaganej powierzchni lub uprzątnięcie w stopniu nie pozwalającym na orkę pasów, skutkować będzie naliczeniem kupującemu kary umownej w wysokości 500,- zł brutto za każdy nie uprzątnięty wystarczająco hektar. Termin realizacji – do 31.03. 2020 roku. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Dodatkowe informacje w biurze nadleśnictwa u Zastępcy Nadleśniczego Pana Adama Wendy.

Aukcja nr 1204191049 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje drewno średniowymiarowe świerkowe(S_S2A SW), wałki o długości 2,50 mb w ilości-250 m3. Lokalizacja: Leśnictwo Bursztynowo-38,74m3; Czersk Świecki: 5,23 m3; Kwiatki:16,67m3; Rulewo:13,20 m3; Bedlenki:49,90 m3; Bojanowo: 43,63 m3; Grabowiec: 23,01 m3; Gródek: 22,01 m3; Terespol: 37,61 m3. Nadleśnictwo Dąbrowa informuję, że Kupujący rozpocznie realizację wywozu drewna od najstarszego surowca w uzgodnieniu z Sprzedawcą. Kursy łączone z kilku leśnictwSurowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 100. Firmy, które wygrają aukcję prosimy o przesłanie upoważnień do odbioru surowca na adres: elzbieta.kabak@torun.lasy.gov.pl. Termin realizacji do: 15.11.2019 roku. Osoba do kontaktu- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski, tel: 606 759 721.

Aukcja nr 0806190772 w Nadleśnictwo Mirosławiec
SUROWIEC POZYSKANY O DŁUGOŚCI 120 CM W LESNICTWACH: LIPIE- 5,53 M3, NIERADŹ - 41,66, ORLE - 54,31 M3. Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 0801190909 w Nadleśnictwo Człopa
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach. Wyrobione w całych długościach ,w drewnie występują przebarwienia i chodniki owadzie. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne jakości lub wymiarów drewna. Odbiór drewna do dnia 16.12.2019 roku. Zakup drewna z terminem płatności będzie wymagał ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Drewno z leśnictwa: Jagolice 36,79 m3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 14 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0118s]