e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1175181123 w Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno okleinowe" , a surowiec tartaczny W0 - zgodny z właściwą normą (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno dębowe jakości okleinowej z towarzyszącym surowcem wielkowymiarowym standard (tartacznym) – proporcje, wymiary oraz ilości poszczególnych sortymentów widoczne są w załączonej specyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca. Licytacji podlega cena surowca WA1 wraz z wielkowymiarowym standard W0 w poszczególnych klasach jakości. Udział surowca WA1: 66 %, W0: 34 %. Cena wyjściowa surowca towarzyszącego WB0 3 - 1284 zł/m3; WC0 3 - 830 zł/m3 : WD 3- 556 zł/m3. Cena surowca towarzyszącego W0 po zakończonej aukcji zostanie podniesiona o % wzrostu ceny licytowanego surowca WA1. Drewno dostępne bez względu na pogodę. Lokalizacja- składnica Podborsko. Drewno na placu ułożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp w celu obejrzenia i pomiaru, a także klasyfikacji przydatności potencjalnemu nabywcy. Każda sztuka posiada nadmiar nie wliczony do masy drewna oferowanego. Sęki otwarte mierzone są [zgodnie z normą] po najmniejszej średnicy. Bardzo ważne jest, aby zainteresowany dokonał oględzin surowca osobiście. Jest to możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a w godzinach późniejszych – po uzgodnieniu z kierownikiem składnicy (tel. 94 311 55 54). Dodatkowych informacji na temat surowca udziela kierownik składnicy . W załącznikach znajduje się : specyfikacja jakościowo - wymiarowa wszystkich sztuk drewna, wzór ramowej umowy. Przedmiotem sprzedaży jest cała partia wystawionego do sprzedaży drewna i traktowana jest ona jako niepodzielna na części całość. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wybranych przez nabywcę niektórych, poszczególnych sztuk drewna wystawionego na aukcji. uwagi 1. Istnieje możliwość wysłania umowy drogą pocztową dla nabywcy w celu podpisania. 2. Do ceny zostanie doliczony ryczałt spedycyjno-manipulacyjny w wysokości: 49 zł/m3 (netto) przy załadunku własnymi środkami załadowczymi na środek transportu LUB 51/m3 (netto) zł w przypadku załadunku sprzętem sprzedającego 3. W przypadku terminu zapłaty 0 płatność za zakupione drewno nastąpi w formie przedpłaty, realizowanej w drodze przelewu na rachunek bankowy ZSLP Białogard, 4. W przypadku terminu płatności innego niż "0" (przedpłata) sprzedający wymaga zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi przez PGL LP formami ochrony mienia Skarbu Państwa przy sprzedaży drewna obowiązującymi w Lasach Państwowych. 5. W przypadku dokonania przedpłaty , sprzedający udziela skonto 1,00 % od wartości netto surowca drzewnego.

Aukcja nr 1175181124 w Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno okleinowe" , a surowiec tartaczny W0 - zgodny z właściwą normą (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno dębowe jakości okleinowej z towarzyszącym surowcem wielkowymiarowym standard (tartacznym) – proporcje, wymiary oraz ilości poszczególnych sortymentów widoczne są w załączonej specyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca. Licytacji podlega cena surowca WA1 wraz z wielkowymiarowym standard W0 w poszczególnych klasach jakości. Udział surowca WA1: 63%, W0: 37 %. Cena wyjściowa surowca towarzyszącego WB0 3 - 1284 zł/m3; WC0 3 - 830 zł/m3 : WD 3- 556 zł/m3. Cena surowca towarzyszącego W0 po zakończonej aukcji zostanie podniesiona o % wzrostu ceny licytowanego surowca WA1. Drewno dostępne bez względu na pogodę. Lokalizacja- składnica Podborsko. Drewno na placu ułożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp w celu obejrzenia i pomiaru, a także klasyfikacji przydatności potencjalnemu nabywcy. Każda sztuka posiada nadmiar nie wliczony do masy drewna oferowanego. Sęki otwarte mierzone są [zgodnie z normą] po najmniejszej średnicy. Bardzo ważne jest, aby zainteresowany dokonał oględzin surowca osobiście. Jest to możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a w godzinach późniejszych – po uzgodnieniu z kierownikiem składnicy (tel. 94 311 55 54). Dodatkowych informacji na temat surowca udziela kierownik składnicy . W załącznikach znajduje się : specyfikacja jakościowo - wymiarowa wszystkich sztuk drewna, wzór ramowej umowy. Przedmiotem sprzedaży jest cała partia wystawionego do sprzedaży drewna i traktowana jest ona jako niepodzielna na części całość. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wybranych przez nabywcę niektórych, poszczególnych sztuk drewna wystawionego na aukcji. uwagi 1. Istnieje możliwość wysłania umowy drogą pocztową dla nabywcy w celu podpisania. 2. Do ceny zostanie doliczony ryczałt spedycyjno-manipulacyjny w wysokości: 49 zł/m3 (netto) przy załadunku własnymi środkami załadowczymi na środek transportu LUB 51/m3 (netto) zł w przypadku załadunku sprzętem sprzedającego 3. W przypadku terminu zapłaty 0 płatność za zakupione drewno nastąpi w formie przedpłaty, realizowanej w drodze przelewu na rachunek bankowy ZSLP Białogard, 4. W przypadku terminu płatności innego niż "0" (przedpłata) sprzedający wymaga zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi przez PGL LP formami ochrony mienia Skarbu Państwa przy sprzedaży drewna obowiązującymi w Lasach Państwowych. 5. W przypadku dokonania przedpłaty , sprzedający udziela skonto 1,00 % od wartości netto surowca drzewnego.

Aukcja nr 0803180556 w Nadleśnictwo Jastrowie
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna długiego (w 100 % masy): pozyskane w dł.2,50 mb w l-ctwie Jeziora 50m3, l-ctwo Zacisze 35 m3

Aukcja nr 1018180742 w Nadleśnictwo Międzychód
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGLLP, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec wyrobiony w ilości 4,04m3 w Leśnictwie Mokrzec, w ilości 42,39m3 w Leśnictwie Kolno oraz w ilości 11,93m3 w Leśnictwie Gorzyń. UWAGA!!! SUROWIEC MUSI WYJECHAĆ W CAŁOŚCI!!! Z racji obowiązujących ograniczeń tonażowych (most w Międzychodzie oraz objazd przy Skwierzynie) nadleśnictwo prosi o UWAŻNE PRZEANALIZOWANIE TRASY DOSTAWY !!!

Aukcja nr 1175181125 w Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno okleinowe" , a surowiec tartaczny W0 - zgodny z właściwą normą (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno dębowe jakości okleinowej z towarzyszącym surowcem wielkowymiarowym standard (tartacznym) – proporcje, wymiary oraz ilości poszczególnych sortymentów widoczne są w załączonej specyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca. Licytacji podlega cena surowca WA1 wraz z wielkowymiarowym standard W0 w poszczególnych klasach jakości. Udział surowca WA1: 55 %, W0: 45 %. Cena wyjściowa surowca towarzyszącego WB0 3 - 1284 zł/m3; WC0 3 - 830 zł/m3 : WD 3- 556 zł/m3. Cena surowca towarzyszącego W0 po zakończonej aukcji zostanie podniesiona o % wzrostu ceny licytowanego surowca WA1. Drewno dostępne bez względu na pogodę. Lokalizacja- składnica Podborsko. Drewno na placu ułożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp w celu obejrzenia i pomiaru, a także klasyfikacji przydatności potencjalnemu nabywcy. Każda sztuka posiada nadmiar nie wliczony do masy drewna oferowanego. Sęki otwarte mierzone są [zgodnie z normą] po najmniejszej średnicy. Bardzo ważne jest, aby zainteresowany dokonał oględzin surowca osobiście. Jest to możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a w godzinach późniejszych – po uzgodnieniu z kierownikiem składnicy (tel. 94 311 55 54). Dodatkowych informacji na temat surowca udziela kierownik składnicy . W załącznikach znajduje się : specyfikacja jakościowo - wymiarowa wszystkich sztuk drewna, wzór ramowej umowy. Przedmiotem sprzedaży jest cała partia wystawionego do sprzedaży drewna i traktowana jest ona jako niepodzielna na części całość. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wybranych przez nabywcę niektórych, poszczególnych sztuk drewna wystawionego na aukcji. uwagi 1. Istnieje możliwość wysłania umowy drogą pocztową dla nabywcy w celu podpisania. 2. Do ceny zostanie doliczony ryczałt spedycyjno-manipulacyjny w wysokości: 49 zł/m3 (netto) przy załadunku własnymi środkami załadowczymi na środek transportu LUB 51/m3 (netto) zł w przypadku załadunku sprzętem sprzedającego 3. W przypadku terminu zapłaty 0 płatność za zakupione drewno nastąpi w formie przedpłaty, realizowanej w drodze przelewu na rachunek bankowy ZSLP Białogard, 4. W przypadku terminu płatności innego niż "0" (przedpłata) sprzedający wymaga zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi przez PGL LP formami ochrony mienia Skarbu Państwa przy sprzedaży drewna obowiązującymi w Lasach Państwowych. 5. W przypadku dokonania przedpłaty , sprzedający udziela skonto 1,00 % od wartości netto surowca drzewnego.

Aukcja nr 1018180743 w Nadleśnictwo Międzychód
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGLLP, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Ceny netto za 1 m3- wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Surowiec wyrobiony w ilości 10,94m3 w Leśnictwie Kolno. UWAGA!!! SUROWIEC MUSI WYJECHAĆ W CAŁOŚCI!!! Z racji obowiązujących ograniczeń tonażowych (most w Międzychodzie oraz objazd przy Skwierzynie) nadleśnictwo prosi o UWAŻNE PRZEANALIZOWANIE TRASY DOSTAWY !!!

Aukcja nr 1175181126 w Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania" oraz warunkami technicznymi na drewno okleinowe. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Drewno dębowe STANDARD z towarzyszącym surowcem wielkowymiarowym okleinowym proporcje oraz ilości widoczne są w załączonej specyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca. Licytacji podlega cena surowca W0 wraz z wielkowymiarowym okleinowym WA1. Cena wyjściowa surowca towarzyszącego WA1 3 - 1500 zł/m3 .Cena surowca towarzyszącego WA1 po zakończonej aukcji zostanie podniesiona o % wzrostu ceny licytowanego surowca W0. Drewno dostępne bez względu na pogodę. Lokalizacja- składnica Podborsko. Drewno na placu ułożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp w celu obejrzenia i pomiaru, a także klasyfikacji przydatności potencjalnemu nabywcy. Każda sztuka posiada nadmiar nie wliczony do masy drewna oferowanego. Sęki otwarte mierzone są po najmniejszej średnicy, zgodnie z obowiązującą normą. Bardzo ważne jest, aby zainteresowany dokonał oględzin surowca osobiście. Jest to możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a w godzinach późniejszych – po uzgodnieniu z kierownikiem składnicy (tel. 94 311 55 54). Dodatkowych informacji na temat surowca udziela kierownik składnicy. W załącznikach znajduje się : specyfikacja jakościowo - wymiarowa wszystkich sztuk drewna, wzór ramowej umowy. Przedmiotem sprzedaży jest cała partia wystawionego do sprzedaży drewna i traktowana jest ona jako niepodzielna na części całość. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wybranych przez nabywcę niektórych, poszczególnych sztuk drewna wystawionego na aukcji. uwagi 1. Istnieje możliwość wysłania umowy drogą pocztową dla nabywcy w celu podpisania. 2. Do ceny zostanie doliczony ryczałt spedycyjno-manipulacyjny w wysokości: 49 zł/m3 (netto) przy załadunku własnymi środkami załadowczymi na środek transportu LUB 51/m3 (netto) zł w przypadku załadunku sprzętem sprzedającego 3. W przypadku terminu zapłaty 0 płatność za zakupione drewno nastąpi w formie przedpłaty, realizowanej w drodze przelewu na rachunek bankowy ZSLP Białogard, 4. W przypadku terminu płatności innego niż "0" (przedpłata) sprzedający wymaga zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi przez PGL LP formami ochrony mienia Skarbu Państwa przy sprzedaży drewna obowiązującymi w Lasach Państwowych. 5. W przypadku dokonania przedpłaty , sprzedający udziela skonto 1,00% od wartości surowca drzewnego.

Aukcja nr 1202181238 w Nadleśnictwo Bydgoszcz
Surowiec drzewny będący przedmiotem aukcji. spełnia warunki określone w normie: PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, dostępny jest na stronie internetowej:http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w zł.EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Planowany udział klas jakości i grubości zaprezentowany jest w kalkulatorze cen. Surowiec wielkowymiarowy liściasty W_STANDARD BRZ z pozyskania na terenie leśnictwa Łochowo - 12,46 m3. Termin podpisania umowy do 08.11.2018 r., termin realizacji umowy do 23.11.2018 r. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać pod numerem tel. 604 799 322.

Aukcja nr 1030180402 w Nadleśnictwo Trzebież
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Surowiec przygotowany w długości 2,50 mb.
Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010

Aukcja nr 1175181127 w Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania" oraz warunkami technicznymi na drewno okleinowe. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Drewno dębowe STANDARD z towarzyszącym surowcem wielkowymiarowym okleinowym proporcje oraz ilości widoczne są w załączonej specyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca. Licytacji podlega cena surowca W0 wraz z wielkowymiarowym okleinowym WA1. Cena wyjściowa surowca towarzyszącego WA1 3 - 1500 zł/m3 .Cena surowca towarzyszącego WA1 po zakończonej aukcji zostanie podniesiona o % wzrostu ceny licytowanego surowca W0. Drewno dostępne bez względu na pogodę. Lokalizacja- składnica Podborsko. Drewno na placu ułożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp w celu obejrzenia i pomiaru, a także klasyfikacji przydatności potencjalnemu nabywcy. Każda sztuka posiada nadmiar nie wliczony do masy drewna oferowanego. Sęki otwarte mierzone są po najmniejszej średnicy, zgodnie z obowiązującą normą. Bardzo ważne jest, aby zainteresowany dokonał oględzin surowca osobiście. Jest to możliwe codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a w godzinach późniejszych – po uzgodnieniu z kierownikiem składnicy (tel. 94 311 55 54). Dodatkowych informacji na temat surowca udziela kierownik składnicy. W załącznikach znajduje się : specyfikacja jakościowo - wymiarowa wszystkich sztuk drewna, wzór ramowej umowy. Przedmiotem sprzedaży jest cała partia wystawionego do sprzedaży drewna i traktowana jest ona jako niepodzielna na części całość. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży wybranych przez nabywcę niektórych, poszczególnych sztuk drewna wystawionego na aukcji. uwagi 1. Istnieje możliwość wysłania umowy drogą pocztową dla nabywcy w celu podpisania. 2. Do ceny zostanie doliczony ryczałt spedycyjno-manipulacyjny w wysokości: 49 zł/m3 (netto) przy załadunku własnymi środkami załadowczymi na środek transportu LUB 51/m3 (netto) zł w przypadku załadunku sprzętem sprzedającego 3. W przypadku terminu zapłaty 0 płatność za zakupione drewno nastąpi w formie przedpłaty, realizowanej w drodze przelewu na rachunek bankowy ZSLP Białogard, 4. W przypadku terminu płatności innego niż "0" (przedpłata) sprzedający wymaga zabezpieczenia zgodnego z przyjętymi przez PGL LP formami ochrony mienia Skarbu Państwa przy sprzedaży drewna obowiązującymi w Lasach Państwowych. 5. W przypadku dokonania przedpłaty , sprzedający udziela skonto 1,00% od wartości surowca drzewnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 12 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0126s]