e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1207232108 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Surowiec S2AP Db 2,40 mb w ilości 81,68 m3 pozyskany z cięć planowych w IV kwartale 2022 roku w Leśnictwie Paliwodzizna. Drewno należy odebrać w terminie do 28 lutego 2023 r. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z poźn. zm. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej.

Aukcja nr 1207232112 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Surowiec w ilości 22,84 m3 pozyskany z cięć planowych w Leśnictwie Łęga, we wrześniu 2022 roku. Drewno należy odebrać w terminie do 28 lutego 2023 r. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z poźn. zm. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej.

Aukcja nr 1207232109 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Surowiec S2AP Db 2,40 mb w ilości 40,52 m3 pozyskany z cięć planowych w IV kwartale 2022 roku w Leśnictwa Czystochleb. Drewno należy odebrać w terminie do 28 lutego 2023 r. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z poźn. zm. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej.

Aukcja nr 1018231359 w Nadleśnictwo Międzychód
Drewno wielkowymiarowe Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Surowiec w ilości 16,22m3 z Leśnictwa Kolno. Surowiec pozyskany w miesiącu sierpniu 2022r. Surowiec pozyskany w długościach 3,00-8,00mb. UWAGA!!! Surowiec o dużych krzywiznach pozyskany w całych długościach !!!

Aukcja nr 1219232128 w Nadleśnictwo Tuchola
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. WB01 Surowiec przygotowany w leśnictwie Skrajna. Dodatkowe informacje w dziale marketingu lub u Zastępcy Nadleśniczego.

Aukcja nr 1130231286 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno do pozyskania z terenu leśnictw Krągi, Kniewo, Jeleń na rozproszonej powierzchni po cięciach jednostkowych w drzewostanach po uprzątaniu złomów i wywrotów.

Aukcja nr 1207232110 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Surowiec S2AP Db 2,40 mb w ilości 24 m3 pozyskany z cięć planowych w IV kwartale 2022 roku w sąsiadujących Leśnictwach: Łęga (4,78 m3) oraz Leśno. Drewno należy odebrać w terminie do 28 lutego 2023 r. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z poźn. zm. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej.

Aukcja nr 1005231402 w Nadleśnictwo Chojna
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne .Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Zrębkowanie odbędzie się staraniem i na koszt kupującego. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. Po zakończeniu prac, powierzchnie powinny być uprzątnięte w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Nadleśnictwo Chojna. W przypadku nie wykonanie w terminie porządkowania powierzchni, sprzedawca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000 zł za każdy hektar nieuporządkowanej powierzchni. w przypadku gdy Kupujący wykona w terminie porządkowanie powierzchni a niedotrzymania terminu realizacji umowy, w zakresie odbioru surowca , Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki. W przypadku zrębkowania pomiar surowca (zrębków) nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze)w metrach przestrzennych(m3p) przeliczanych na (m3) wg. współczynnika przeliczeniowego 0,25. Surowiec pochodzi z powierzchni zrębowych oraz powierzchni cięć przygodnych w ramach uprzątania wiatrołomów i wiatrowałów. masa znajduje się w leśnictwie Lisie Pole ok. 600 m3 oraz Piasecznik ok. 100m 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany części pozycji.

Aukcja nr 1207232111 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Surowiec S2AP Db 2,40 mb w ilości 23 m3 pozyskany z cięć planowych w IV kwartale 2022 roku w Leśnictwie Leśno. Drewno należy odebrać w terminie do 28 lutego 2023 r. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z poźn. zm. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, będące przedmiotem oferty, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej.

Aukcja nr 1208231949 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec wielkowymiarowy SOSNA. Surowiec drzewny zgodny z Zarządzeniem 51 DGLP z 30.09.2019 r. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010. Pozyskanie listopad 2022r. Ilość ogółem 250 m3. Klasy jak-grub: WB0-1 5 m3, WB0-2 5 m3, WB0-3 5 m3, WC0-1 10 m3, WC0-2 160 m3, WC0-3 50 m3, WD-1 5 m3, WD-2 5 m3, WD-3 5 m3 Mogą wystąpić niewielkie zmiany ilościowe w klasach grub-jak. Leśnictwa: Ocwieka 27 m3, Niedźwiedzikierz 27 m3 i Szczepanowo 196 m3. Odbiór wg harmonogramu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 10 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0109s]