e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1201223334 w Nadleśnictwo Brodnica
Nadleśnictwo Brodnica oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) w leśnictwie Górzno 100 m3; (oddział 108b 99 IIIA pow. 1,79 ha 25 m3 w tym IGL 25; oddział 76g IIIA pow. 0,76 ha 25 m3 w tym IGL 25; oddział 68d IIIA pow. 1,98 ha 25 m3 w tym LISC 25; oddział 68b IIIAU pow. 2,94 ha 25 m3 w tym LISC). Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania powierzchni po rębni. Na powierzchniach nie będzie prowadzony samowyrób przez osoby postronne. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Górzno Pan Piotr Kwiatkowski telefon 692 400 571;

Aukcja nr 1022221383 w Nadleśnictwo Nowogard
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości pozrębowych wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. UWAGA!! SUROWIEC POCHODZI Z POWIERZCHNI ZRĘBOWYCH: Leśnictwo Maszewo oddz 374n-1,64 ha 150 m3; oddz 385b-2,48 ha 200 m3; Leśnictwo Maciejewo oddz 254c-1,51 ha 75 m3; oddz 293b-1,52 ha 75 m3

Aukcja nr 0806220995 w Nadleśnictwo Mirosławiec
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w leśnictwie Betyń. Długość kłód 2.5m. POJEDYNCZE KŁODY MOGĄ WYKAZYWAĆ OZNAKI SINIZNY. REKLAMACJE NA TĄ WADĘ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. W załączniku do aukcji aktualne zdjęcia surowca.

Aukcja nr 1205221232 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość drewna: 41,26 m3. Surowiec pozyskany w czerwcu 2022 r. w ramach uprzątania wiatrołomów. Lokalizacja: Leśnictwo Obrowo (tel. Podleśniczy 881-949-365). Długość kłód 4,00 m. Klasa WDK z uwagi na siniznę.

Aukcja nr 1205221233 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Ilość drewna: 14,30 m3 (24 szt.). Surowiec pozyskany w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. w ramach uprzątania wiatrołomów. Lokalizacja: Leśnictwo Brzozówka (Leśniczy 606-646-003).

Aukcja nr 1205221234 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość drewna: 29,49 m3. Surowiec pozyskany w cięciach rębnych, w okresie od marca do czerwca 2022 r. Lokalizacja: Leśnictwo Obrowo (tel. Podleśniczy 881-949-365). Długość kłód 3,00 m. Klasa WDK z uwagi na siniznę.

Aukcja nr 1016221611 w Nadleśnictwo Łobez
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno So WCK 3,0 mb w ilości 3,0 mb w ilości 400 m3 znajdujące się na stanie nadleśnictwa Łobez. Surowiec pozyskany z wywrotów. Ze względu na występujące warunki meteorologiczne i możliwość wejścia sinizny drewna nadleśnictwo proponuje krótki termin odbioru drewna, tj. do 15.07.

Aukcja nr 1209222916 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskanie i przygotowane do wywozu na terenie dwóch leśnictw: Dusocin i Zakurzewo. Długość nominalna drewna wynosi 4 m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. W powyższym drewnie może wystąpić sinizna ponadnormatywna tj. przekraczająca rozmiar wady w oferowanym sortymencie. Wskazane są oględziny surowca przed jego zakupem. W związku z powyższym reklamacja z tytułu sinizny jest nieuzasadniona i nie będzie rozpatrywana.

Aukcja nr 1110221096 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Długość surowca 2.00mb Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1207222016 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni w postaci zrębków (M2ZE) w Leśnictwie Leśno - 175 m3 (oddz. 252b - Rb.IIIAU - pow. 3,17 ha; oddz. 251d - Rb IB - pow. 324 ha). Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania po cięciach rębnych . Na powierzchniach był prowadzony samowyrób. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Termin realizacji do 31 sierpnia 2022 roku. Osoba do kontaktu - Leśniczy Leśnictwa Leśno tel: 664-153-967.

1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0128s]