e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1203220917 w Nadleśnictwo Czersk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Oferujemy do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni pozrębowych w postaci zrębków (M2ZE) w Leśnictwie Czersk ok. 150 m3 w oddz. 209-d, Malachin ok. 100m3 w oddz. 185-f na powierzchni łącznie około 7 ha. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, że uporządkowana powierzchnia na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby, Kupujący zapłaci Sprzedawcy 1000 zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny(m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2 ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Osoby kontaktowe: Leśniczy leśnictwa Czersk tel. 696-491-211, Malachin tel. 696-491-213

Aukcja nr 1221222402 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,50 m pozyskano w leśnictwie SARNÓWEK.

Aukcja nr 0814221039 w Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne M2E do pozyskania KOSZTEM NABYWCY. Drewno do pozyskania i zrębkowania w następujących lokalizacjach: L. Łubianka oddz.237k-1,62ha,241f-1,55ha,213h-1,84ha;L.Zaciszów oddz.411a-0,50ha; L.Płociczno oddz.459a-3,70ha,489a-3,80ha. Od szacunkowej ilości pozostałości drzewnych możliwa jest odchyłka +/- 40%. Oczyszczenie powierzchni powinno być w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze - orka i odnowienie lasu. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu odbywa się protokolarnie. Kupujący po zakończeniu aukcji ma możliwość wyboru wyrabiania pozostałości drzewnych w postaci zrębków lub balotów

Aukcja nr 1201223392 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem przetargu jest drewno wielkowymiarowe kłodowane sosnowe WK_STANDARD SO o długości 4,0mb w ilości 83,25 m3 z sinizną. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Małki. Surowiec zgodny z wprowadzonymi warunkami technicznymi wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku, dla drewna. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/; Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1018221325 w Nadleśnictwo Międzychód
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe. Surowiec w długości 2,40 mb pozyskany w miesiącu maj 2022 r. w ilości 13,35 m3 w leśnictwie Goraj.

Aukcja nr 1211221482 w Nadleśnictwo Osie
WK_STANDARD SO 4.0 mb z bieżącego pozyskania. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218222971 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_WDK SO 4,00 mb w ilości 12 m3. Drewno z pozyskane w Leśnictwie Kowalewo. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218222972 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_WDK SO 4,00 mb w ilości 17 m3. Drewno z pozyskane w Leśnictwie Studzienki. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1110221109 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Lokalizacja leśnictwo Skarszów. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218222973 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_WDK SO 4,00 mb w ilości 4 m3. Drewno z pozyskane w Leśnictwie Ustronie. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0144s]