e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1217200885 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Papierówka sosnowa z wyborem cienka o dł. 2.50 mb przygotowana do odbioru w leśnictwie Jezierce, z bieżącego pozyskania, tel. do leśniczego 606123531.

Aukcja nr 1119201013 w Nadleśnictwo Świdwin
Drewno na cele energetyczne M2E w ilości 3928 m³ znajduje się w 14 leśnictwach wyszczególnionych w załączniku do aukcji, powierzchnia szacunkowa do uporządkowania – 72,20 ha. Podana masa surowca jest określona z dokładnością +/- 40 %. Udostępnienie i rozpoczęcie prac związanych z uprzątnięciem powierzchni odbywać się będzie na podstawie protokolarnego przekazania powierzchni przez miejscowego leśniczego. Po zakończeniu prac nastąpi odbiór powierzchni, która musi być przygotowana w sposób umożliwiający przygotowanie gleby pod odnowienie. Wzór protokołu przekazania / odbioru powierzchni stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości drzewnych wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia powierzchni z drobnicy bez użycia ognia technologicznego. Przypadki zastosowania kar umownych opisano w §4 umowy. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedawca obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 zł za każdy hektar nieuporządkowanej powierzchni. Jeżeli nieuporządkowana powierzchnia jest mniejsza niż pełny hektar, kara umowna za tę powierzchnię jest proporcjonalnie mniejsza. W przypadku nie przystąpienia przez Kupującego do wykonania umowy w terminie obowiązywania umowy ustalonym w § 2 ust. 3 Umowy – Sprzedawca obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 zł. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzew stojących, Sprzedawca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 100 zł za każde uszkodzone drzewo. Nadleśnictwo zastrzega możliwość zmiany lokalizacji poz. do rozdrabniania za zgodą stron umowy.Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0807200788 w Nadleśnictwo Podanin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w leśnictwie Margonin 228 m3 i Smogulec 72 m3. Ze względów pogodowych reklamacje na ewentualną siniznę nie będą rozpatrywane.

Aukcja nr 1018200922 w Nadleśnictwo Międzychód
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na kłody iglaste – standard (bez wyboru). Surowiec wyrobiony w miesiącu marcu 2020r. w Leśnictwie Mokrzec w długości 4,00mb w ilości 200m3.

Aukcja nr 1025201129 w Nadleśnictwo Rokita
S2ap Św,
Surowiec długi pozyskany w długości 2.40 mb. Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy i ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Ceny netto za 1 m3.Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej po zrywce.

Aukcja nr 1025201130 w Nadleśnictwo Rokita
SO W0
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW(Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste.

Aukcja nr 0807200789 w Nadleśnictwo Podanin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. So WCKG 260 pozyskana w leśnictwie Strzelecki Gaj 377 m3 i w leśnictwie Jaktorówko 296,33 m3

Aukcja nr 1018200923 w Nadleśnictwo Międzychód
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na kłody iglaste – standard (bez wyboru). Surowiec wyrobiony w miesiącu grudniu 2019r. oraz styczniu 2020r. w Leśnictwach Leszczyny, Przedlesie, Kolno i Lubikowo w długości 3,60mb w ilości 200m3. UWAGA !!! Będzie konieczność łączenia ładunków !!!

Aukcja nr 0807200790 w Nadleśnictwo Podanin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Dg W_STANDARD pozyskana w leśnictwie Jaktorówko

Aukcja nr 0807200791 w Nadleśnictwo Podanin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Db WDP (drewno poza klasowe) pozyskane w leśnictwie Karczewnik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 28 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0140s]