e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1201213080 w Nadleśnictwo Brodnica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Nadleśnictwo Brodnica oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) w leśnictwie Nowy Świat 27m3; (oddział 241d 3,51ha IB 10m3, 242a03 3,57ha IB 17m3). Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania powierzchni po rębni. Na powierzchniach nie będzie prowadzony samowyrób przez osoby postronne. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Nowy Świat Janusz Marks tel: 692-400-574

Aukcja nr 1201213081 w Nadleśnictwo Brodnica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).Nadleśnictwo Brodnica oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) w leśnictwie Ostrówki 120m3; (oddział 89i 3,75ha IB 120 m3). Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania powierzchni po rębni. Na powierzchniach nie będzie prowadzony samowyrób przez osoby postronne. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Ostrówki Benedykt Sarnowski tel: 602-767-941

Aukcja nr 1224211999 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec zlokalizowany jest w leśnictwie Olek. Zapraszam do oględzin surowca na gruncie.

Aukcja nr 1224212000 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec zlokalizowany jest w leśnictwie Raciniewo. Zapraszam do oględzin surowca na gruncie.

Aukcja nr 1224212001 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pochodzi z bieżącego pozyskania. Długość nominalna 2,70 mb. Zapraszam do oględzin surowca na gruncie.Surowiec zlokalizowany jest w leśnictwie Raciniewo.

Aukcja nr 1204211395 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży surowiec S_S2B_CD SO o dł. 2,00 mb i 2,50 mb. Surowiec zlokalizowany w Leśnictwie Bojanowo- 4,94 m3, Leśnictwo Taszewo- 8,37 m3. Łączna masa: 13,31 m3. Surowiec bardzo gruby. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Termin realizacji do 20.08.2021 roku. Osoba do kontaktu – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski tel: 606 759 721.

Aukcja nr 1204211397 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży surowiec S_S2A KL dł. 2,50 mb. Surowiec zlokalizowany w Leśnictwie Bedlenki- 6,37 m3. Łączna masa: 6,37 m3. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Termin realizacji do 20.08.2021 roku. Osoba do kontaktu – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski tel: 606 759 721.

Aukcja nr 1204211398 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży surowiec S_S2AP WZ dł. 2,50 mb. Surowiec zlokalizowany w Leśnictwie Taszewo- 28,93 m3. Łączna masa: 28,93 m3. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Termin realizacji do 20.08.2021 roku. Osoba do kontaktu – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski tel: 606 759 721.

Aukcja nr 1204211396 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży surowiec S_S2A JS dł. 2,50 mb. Surowiec zlokalizowany w Leśnictwie Bojanowo- 4,20 m3. Łączna masa: 4,20 m3. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Termin realizacji do 20.08.2021 roku. Osoba do kontaktu – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski tel: 606 759 721.

Aukcja nr 1204211399 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje surowiec W_STANDARD WZ wyrabiany w dłużycy. Łączna masa: 7,41 m3. Lokalizacja Leśnictwo Taszewo. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Termin realizacji do:20.08.2021 roku. Osoba do kontaktu- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa, Dawid Kikulski, tel: 606 759 721.

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0142s]