e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1221222446 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,50 m pozyskano w leśnictwach Janiagóra - 120 m3, Jeleniagóra - 120 m3, Klonia - 60 m3, Leontynowo - 300 m3.

Aukcja nr 1015220945 w Nadleśnictwo Kłodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi
do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW
(Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe. UWAGA: surowiec wyrobiony w długości 2,40mb, w Leśnictwie Łośno, w październiku. Surowiec pozyskany w trzebieży wczesnej. Zmiana jakości lub wymiarów zakupionego surowca nie jest możliwa.

Aukcja nr 1015220946 w Nadleśnictwo Kłodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW
(Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na KŁODY LIŚCIASTE o średnicy w górnym końcu bez kory do 32 cm (możliwy udział do 10% sztuk w g.k. bez kory powyżej 32 cm). UWAGA: Surowiec wyrobiony w długości 2,30 mb, spełniający wymagania jakościowe minimalne jak dla klasy D i maksymalne jak dla klasy C odbierany w stosach. Surowiec pozyskany w Leśnictwie Łośno, w listopadzie. Zmiana jakości lub wymiarów zakupionego surowca nie jest możliwa.

Aukcja nr 1221222447 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłoda w długości 4.00 m. Leśnictwo SIELANKA tel. 666-023-367. Uwaga! Przedłużenie terminu realizacji umowy jest niemożliwe. Nadleśnictwo Zamrzenica nie odpowiada za wady powstałe w wyniku przelegiwania surowca (np. sinizna) w przypadku odbioru drewna w terminie przekraczającym trzy dni od momentu zgłoszenia gotowości do wywozu.

Aukcja nr 1221222448 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Uwaga! Przedłużenie terminu realizacji umowy jest niemożliwe. Nadleśnictwo Zamrzenica nie odpowiada za wady powstałe w wyniku przelegiwania surowca (np. sinizna) w przypadku odbioru drewna w terminie przekraczającym trzy dni od momentu wygenerowania umowy. Lokalizacja: leśnictwo JANIAGÓRA, tel. 660-731-356. Średnia długość sztuk to około 10 m.

Aukcja nr 0810221027 w Nadleśnictwo Trzcianka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie Pańska Łaska oddz. 333f o pow. 2,41ha / leśnictwie Lipinki 364d - 2,87ha / leśnictwie Jędrzejewo - 746c - 3,79ha / 800d - 2,30ha/ 752n - 2,13ha. Szczegółowych informacji na temat surowca udzieli leśniczy/podleśniczy.

Aukcja nr 1106221307 w Nadleśnictwo Człuchów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w II i III kwartale 2022 r. Lokalizacja surowca: L. Biskupnica (8 m3), L. Biernatka (28 m3), L. Stołczno(53 m3). Odbiór surowca do 30.12.2022 r.

Aukcja nr 1215221926 w Nadleśnictwo Rytel
Uwaga! PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OPIS!!! Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Oferujemy do sprzedaży pozostałości drzewne (M2E), pochodzące z powierzchni trzebieżowych w Leśnictwie Turowiec. KUPUJĄCY WŁASNYM STARANIEM GROMADZI ORAZ UPRZĄTA POZOSTAŁOŚCI DRZEWNE, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Pozostałości drzewne stanowią część odczubową pozostałą po pozyskaniu. Konieczne jest RĘCZNE wyniesienie leżących czubów, a następnie zrywka maszynowa do miejsca składowania bądź rębaka. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie protokolarnego przekazania powierzchni Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Do uprzątnięcia oddz. 15c, 17b, 17c, 17d, 17f - łączna pow. około 21 ha. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, iż uporządkowana powierzchnia jest niewystarczająco uprzątnięta, Kupujący zapłaci Sprzedawcy 2000 zł kary za każdy źle uprzątnięty hektar powierzchni. Pomiar miąższości zrębków (ME Z) z zastosowaniem przelicznika 1 mp=0,25 m3, natomiast pomiar balotów (ME B) z zastosowaniem przelicznika 1 mp=0,20 m3. Podana ilość jest masą szacunkową - dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Przed przystąpieniem do licytacji prosimy o zapoznanie się na gruncie z powierzchniami przeznaczonymi do uprzątnięcia.

Aukcja nr 1006221712 w Nadleśnictwo Dębno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). UWAGA: Przedmiotem aukcji jest surowiec M2E pozyskany i zwieziony w ramach porządkowania powierzchni pozrębowych, zlokalizowany w leśnictwach Drzewice i Kostrzyn. Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości pozrębowych odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Proponowana masa 150 m3 ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualnego obmiaru balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Termin realizacji umowy – do 31.12.2022 r.

Aukcja nr 1016221677 w Nadleśnictwo Łobez
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości pozrębowych wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25. Wykaz powierzchni w załączniku. Zalecane oględziny przed zakupem. UWAGA!!! Brak możliwości przedłużenia umowy.

1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0110s]