e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1033201245 w Nadleśnictwo Sulęcin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany luty-marzec w leśnictwie Glisno. Więcej informacji na temat surowca pod numerem telefonu 609-726-044.

Aukcja nr 1033201247 w Nadleśnictwo Sulęcin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec posuszowy pozyskany w leśnictwie Sulęcin w długości 5,00 mb. Więcej informacji na temat surowca pod numerem 609-720-028

Aukcja nr 1130200932 w Nadleśnictwo Czarnobór
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwach Turowo, Krągi i Płytnica w ilościach transportowych. Długość drewna 250 cm.

Aukcja nr 1033201246 w Nadleśnictwo Sulęcin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec sposuszowy pozyskany w marcu w długości 5,00 mb w leśnictwie Lipa (część surowca podczas zrywki). Więcej informacji na temat surowca pod numerem 605-408-562.

Aukcja nr 1205200929 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość drewna: 28,02 m3 (136 kłód). Pozyskane w lutym 2020 r. w cięciach rębnych w Leśnictwie Jankowo (tel. Leśniczy 602-265-399). Długość kłody 3,60 m.

Aukcja nr 1205200930 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość drewna: 200 m3. Pozyskane w okresie styczeń - marzec 2020 r., w cięciach trzebieżowych w leśnictwach Czernikowo, Wylewy, Dąbrówka, Jankowo. Długość: 2,50 m. Możliwy ładunek łączony z dwóch leśnictw.

Aukcja nr 1006201234 w Nadleśnictwo Dębno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste . Ewentualna zmiana jakości lub wymiarów zakupionego surowca w stosunku do warunków technicznych lub długości standardowej (drewno z wyborem) dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i wynika z realnych możliwości sprzedającego uzależnionych od specyfiki d-stanów, technologii pozyskania itp. Zmiana taka winna nieść za sobą skutek zapisania w umowie odpowiedniej korekty ceny drewna w wyniku negocjacji cenowej. Drewno może być pozyskiwane maszynowo.

Aukcja nr 1201202628 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem przetargu jest drewno wielkowymiarowe brzozowe W_STANDARD BRZ w ilości łącznej 46 m3. Zlokalizowany na zapasie l-ctwa Długi Most. Surowiec drzewny zgodny z wprowadzonymi warunkami technicznymi wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku, dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązuje w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/; Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1224201738 w Nadleśnictwo Toruń
Aukcja dotyczy sprzedaży pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu drobnicy na cele energetyczne (M2E) w ilości 1000m3 ) na terenie leśnictw: Gutowo, Łysomice, Olek, Wrzosy,Janowo, Strzyżawa, Wałdowo, Kamieniec,Raciniewo. Surowiec będący przedmiotem aukcji zostanie pozyskany w oparciu o zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które będzie wyrabiane drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Pozostałości drzewne będące przedmiotem aukcji pochodzą z uprzątania powierzchni zrębów oraz UWAGA!!!!! z cięć sanitarnych (wynikających z prac z zakresu ochrony lasu) w drzewostanach młodszych klas wieku. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni kupującemu. Pomiar sprzedanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez kupującego, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25. Współczynnik zamienny z m3p na m3 dla balotów M2BE wynosi 0,20. Proponowana masa (około 1000 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta i jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez sprzedawcę. Prace będą wykonywane na powierzchniach według zestawienia w załączniku do aukcji. Termin realizacji umowy upływa 31.12.2020 r. Dodatkowych informacji dotyczących aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Toruń tel. 56 623 30 31.

Aukcja nr 1211201141 w Nadleśnictwo Osie
S_S2B_CD 2.5 mb w leśnictwie Stara Huta i Średnik.Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z 27 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0137s]