e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0811231310 w Nadleśnictwo Wałcz
Kłoda So z przewagą 1 i 2 kl. grubości w klasie D. Drewno zlokalizowane w 5 leśnictwach N. Wałcz. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1009231164 w Nadleśnictwo Głusko
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 września 2019 r. z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno–Drzewnego w zakładce „Normy”. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2BE). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci zrębków lub balotów. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego Leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2E nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25, natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3(p) przeliczonych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Pozostałości zlokalizowane są w Leśnictwie Korytnica – 10-f-00, 15-c-02, 20-c-00; Leśnictwo Jaźwiny – 185-f-00, 185-d-00; Leśnictwie Jelenie – 80-d-99, 96-h-99, 102-m-02, 174-d-00, 126-g-01, 128-b-02; Leśnictwie Sitnica – 195-b-00, 196-b-00, 211-a-00, 229-f-00, 247-a-00, 247-f-00, 195-k-00, 230-h-00,253-z-00 Leśnictwie Moczele – 69-f-00, 14-a-00, 52-b-00, 25-h-00, 37-g-00,54-w-00;Leśnictwo Czarnolesie - 239-h-99, 253-k-00,261-c-00,166-h-00,239-f-00,248-c-00 łącznie 2380 m3. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (+/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Lokalizacja pozycji realizacji prac może ulec zmianie. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z pozycjami w terenie. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1503).

Aukcja nr 1009231165 w Nadleśnictwo Głusko
„Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”
( https://drewno.lasy.gov.pl/normy-i-warunki-techniczne/ ).Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2020. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe ogólnego przeznaczenia. UWAGA: surowiec będący na zapasie Nadleśnictwa w długości 2,5 mb. Ewentualna zmiana jakości lub wymiarów zakupionego surowca w stosunku do warunków technicznych lub długości standardowej (drewno z wyborem) dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i wynika z realnych możliwości sprzedającego uzależnionych od specyfiki d-stanów, technologii pozyskania itp. Zmiana taka winna nieść za sobą skutek zapisania w umowie odpowiedniej korekty ceny drewna w wyniku negocjacji cenowej.

Aukcja nr 1216234812 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość wałka 1,20 mb - 21 m3 i 1,25 mb - 9 m3. Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Karnkowo, tel. 600-397-420, drewno z sinizną.

Aukcja nr 1014231532 w Nadleśnictwo Kliniska
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. UWAGA: SUROWIEC POZYSKANY W DŁUGOŚCI 2,40 mb W LISTOPADZIE. ZNAJDUJE SIĘ W LEŚNICTWIE POCZERNIN.

Aukcja nr 1014231535 w Nadleśnictwo Kliniska
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. UWAGA: SUROWIEC POZYSKANY W DRUGIEJ POŁOWIE KWIETNIA 2023. PRZYGOTOWANY W DŁUGOŚCI 4,00mb. ZNAJDUJE SIĘ W LEŚNICTWIE BĄCZNIK.

Aukcja nr 1014231534 w Nadleśnictwo Kliniska
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. UWAGA!!! SUROWIEC ZNAJDUJE SIĘ W LEŚNICTWIE SOWNO (129 m3). SUROWIEC POZYSKANY W DŁUGOŚCI 2,40 mb.

Aukcja nr 1009231166 w Nadleśnictwo Głusko
„Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy” ( https://drewno.lasy.gov.pl/normy-i-warunki-techniczne/ ). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2020. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe ogólnego przeznaczenia. UWAGA***: surowiec będący na zapasie Nadleśnictwa w długości 2,5 mb. Ewentualna zmiana jakości lub wymiarów zakupionego surowca w stosunku do warunków technicznych lub długości standardowej (drewno z wyborem) dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i wynika z realnych możliwości sprzedającego uzależnionych od specyfiki d-stanów, technologii pozyskania itp. Zmiana taka winna nieść za sobą skutek zapisania w umowie odpowiedniej korekty ceny drewna w wyniku negocjacji cenowej.Wywóz będzie odbywał się zgodnie z zasadami rotacji drewna.

Aukcja nr 1014231536 w Nadleśnictwo Kliniska
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. UWAGA: Surowiec pozyskany w długości 2,40mb w miesiącach czerwiec - sierpień . ZNAJDUJE SIĘ W LEŚNICTWIE BĄCZNIK.

Aukcja nr 1206231219 w Nadleśnictwo Gniewkowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość 2.40mb. Drewno do odbioru w Leśnictwie Rejna.

« Pierwsza « Poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 16 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0098s]