e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1215201628 w Nadleśnictwo Rytel
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno długości 2,50 m.b. pozyskane w II połowie 2019 roku na powierzchniach ponawałnicowych Nadleśnictwa Rytel. Leśnictwa zostaną wskazane po zakończeniu aukcji.

Aukcja nr 1209202100 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Łąkorz (tel. 602845357). Długość nominalna kłód wynosi 2,70m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy.

Aukcja nr 1005200963 w Nadleśnictwo Chojna
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno będące na zapasie Nadleśnictwa pozyskane w IV kw. 2019r w długości 2,40mb.

Aukcja nr 1209202103 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Krotoszyny (tel. 606759716). Długość nominalna kłód wynosi 2,70m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy.

Aukcja nr 0808200645 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi określonymi w Załączniku nr 12 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Miąższość drewna do sprzedaży została określona szacunkowo i wynosi 133 m3 (możliwa jest odchyłka od tej wielkości w granicach +/-40%). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości drzewne na powierzchni i ma możliwość wybrania sposobu ich wyrobu - zrębki i baloty. Kupujący musi poinformować Sprzedającego o wybranym sposobie wyrobu pozostałości drzewnych po zakończeniu aukcji, przed spisaniem umowy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, w stopniu umozliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienia, bez jakichkolwiek dodatkowych czynności, zwiazanych z uprzataniem, wykonywanych przez Nadleśnictwo Potrzebowice.

Aukcja nr 0808200646 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi określonymi w Załączniku nr 12 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Miąższość drewna do sprzedaży została określona szacunkowo i wynosi 188 m3 (możliwa jest odchyłka od tej wielkości w granicach +/-40%). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości drzewne na powierzchni i ma możliwość wybrania sposobu ich wyrobu - zrębki i baloty. Kupujący musi poinformować Sprzedającego o wybranym sposobie wyrobu pozostałości drzewnych po zakończeniu aukcji, przed spisaniem umowy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, w stopniu umozliwiającym przygotowanie gleby pod odnowienia, bez jakichkolwiek dodatkowych czynności, zwiazanych z uprzataniem, wykonywanych przez Nadleśnictwo Potrzebowice.

Aukcja nr 0808200647 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec zgodny z "Warunkami technicznymi – Drewno średniowymiarowe" wprowadzonymi w Załączniku nr 9 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 51 z dnia 30.09.2019 r. Surowiec drzewny zaewidencjonowany w 2019 roku pozyskany zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2019 roku.
Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy.Cena netto w zł - loco las po zrywce.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 67 256 10 38
Drewno przygotowane w długości - 2,50 m.b.

Aukcja nr 0808200648 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec zgodny z "Warunkami technicznymi – Drewno średniowymiarowe" wprowadzonymi w Załączniku nr 9 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 51 z dnia 30.09.2019 r. Surowiec drzewny zaewidencjonowany w 2019 roku pozyskany zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2019 roku.
Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy.Cena netto w zł - loco las po zrywce.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 67 256 10 38
Drewno przygotowane w długości - 2,50 m.b. Pozyskane w leśnictwach: Kamiennik 12m3.

Aukcja nr 0808200649 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec zgodny z "Warunkami technicznymi – Drewno średniowymiarowe" wprowadzonymi w Załączniku nr 9 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 51 z dnia 30.09.2019 r. Surowiec drzewny zaewidencjonowany w 2019 roku pozyskany zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2019 roku.
Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy.Cena netto w zł - loco las po zrywce.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 67 256 10 38
Drewno przygotowane w długości - 2,50 m.b. Pozyskane w leśnictwie Kamiennik 12 m3.

Aukcja nr 0808200650 w Nadleśnictwo Potrzebowice
"Surowiec zgodny z ""Warunkami technicznymi – Drewno średniowymiarowe"" wprowadzonymi w Załączniku nr 9 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 51 z dnia 30.09.2019 r. Surowiec drzewny zaewidencjonowany w 2019 roku pozyskany zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2019 roku.
Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy.Cena netto w zł - loco las po zrywce.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 67 256 10 38

Drewno przygotowane w długości - 2,50 m.b. w leśnictwie: Zawada 22 m3, Kamiennik 25 m3. Pozyskane w 2020 roku "

« Pierwsza « Poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 27 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0176s]