e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1221232709 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,50 m dł. pozyskano w leśnictwach: Bukowiec - 8,95 m3 oraz Rykowisko - 21,05 m3. Najstarsze drewno znajduje się na stanie leśnictwa Bukowiec 159 dni.

Aukcja nr 1013230947 w Nadleśnictwo Karwin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na kłody iglaste o średnicy w g.k. bez kory do 32 cm (możliwy udział do 10% sztuk w g.k. bez kory powyżej 32 cm). UWAGA: Surowiec wyrobiony w długości 2.40mb odbierany w stosach, na magazynie leśnictw Kościelec, Ustronie, Wilcze Doły, Sosnówka

Aukcja nr 1221232710 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,50 m dł. pozyskano w leśnictwie Brzozowo. Najstarsze drewno znajduje się na stanie leśnictwa 124 dni. Uwaga: nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji surowca.

Aukcja nr 1013230948 w Nadleśnictwo Karwin

Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe ogólnego przeznaczenia. UWAGA***: surowiec wyrobiony w długości 2,4 m, na magazynie leśnictwa Wilcze Doły

Aukcja nr 1210231587 w Nadleśnictwo Miradz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno pozyskane i przygotowane do odbioru w Leśnictwie: Kurzebiela, Przedbórz i Młyny. Surowiec jest zasiedlony. Realizacja umowy do 31.10.2023 r.

Aukcja nr 1221232711 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,50 m dł. pozyskano w leśnictwie Bukowiec. Najstarsze drewno znajduje się na stanie leśnictwa 160 dni.

Aukcja nr 1221232712 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. oraz Decyzją nr 135 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.10.2021 r., opublikowanymi na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. Drewno o długości nominalnej 2,00 m pozyskano w leśnictwie Jeleniagóra (13,81 m3). Nadleśnictwo Zamrzenica nie odpowiada za wady powstałe w wyniku przelegiwania surowca (np. sinizna) w przypadku odbioru drewna w terminie przekraczającym trzy dni od momentu zgłoszenia gotowości do wywozu.

Aukcja nr 1110231215 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Lokalizacja lesnictwo Mielno. Ze względu na strefę ochronną bezwzględny wywóz do 31.10.2023. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1125230989 w Nadleśnictwo Damnica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne.
Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne M2E gatunków iglastych i lisciastych pozyskanych kosztem i staraniem przyszłego nabywcy w postaci zrębków – M2E. Pozyskanie będzie polegało na usunięciu pozostałości drzewnych z protokolarnie przekazanych powierzchni, ich zerwaniu do drogi wywozowej i ułożeniu w mierzalne stosy w przypadku balotowania. Prace pozyskaniowe będą przebiegać w leśnictwie Łebień w oddziale 549A. Oddział jest leśną enklawą wśród pól, co stanowi o utrudnieniach w transporcie surowca. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość doboru dodatkowej pozycji w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pomiar miąższości drewna nastąpi po zrywce i ułożeniu zrębków w kontenerze na pojeździe wywozowym przy zastosowaniu współczynnika 0,25 z mp na m3. Koszty pozyskania i zrywki do drogi wywozowej ponosi nabywca. Proponowana masa jest masą szacunkową i może ulec zmianie +- 40%. Po zakończeniu prac nastąpi odbiór uporządkowanej powierzchni, na której możliwe będzie prowadzenie dalszych prac -budowa trasy S6. Z uwagi na fakt, że prace są podyktowane koniecznością budowy trasy S6 -drewno pozyskane na tych pozycjach pozbawione jest certyfikatów dobrej gospodarki leśnej FSC i PEFC. Szczegółowe warunki prac określone są we wzorze umowy. Powierzchnie do prac będą udostępnione po podpisaniu umowy na podstawie protokołów przekazania /odbioru powierzchni. Ostateczne wykonanie i rozliczenie umowy nastąpi najpóźniej do 13 października 2023r. z uwagi na konieczność zdania pozycji inwestorowi budowy trasy S6.

Aukcja nr 1104231072 w Nadleśnictwo Czaplinek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzące z cięć sanitarnych, zasiedlone przez kornika drukarza. Długość 250, brak możliwości wyboru leśnictw i sortowania.

« Pierwsza « Poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 15 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0132s]