e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0820200705 w Nadleśnictwo Płytnica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2 BE) w ilości ok. 735m3 ( wykaz powierzchni w załączeniu). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2E nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3(p) przeliczonych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienie, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego Leśniczego . Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy +/- 40%. Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Niedotrzymanie terminu realizacji zadania, odstąpienie od prac lub niewłaściwe wykonanie będzie skutkować naliczenie kary umownej za każdy nieuprzątnięty we właściwy sposób hektar. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie.

Aukcja nr 1209202293 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Skarlin. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1226201182 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce; Normy;. Surowiec S2B_GK_SO 1,20mb z sinizną, pozyskany na przełomie I/II kwartału 2020 roku, przygotowany na terenie całego Nadleśnictwa - kursy łączone.

Aukcja nr 1219201873 w Nadleśnictwo Tuchola
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość 4,0 mb. Surowiec pozyskany z cięć sanitarnych. Cała masa znajduje się w leśnictwie Skrajna. Dodatkowe informacje u Zastępcy Nadleśniczego Adama Wendy (tel. 608 396 906).

Aukcja nr 1209202294 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Krotoszyny (tel. 606759716). Mogą występować ślady sinizny. Drewno w niepełnych długościach. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1226201185 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Drewno wielkowymiarowe sosnowe W_STANDARD SO w ilości łącznej 29,52 m3. Surowiec drzewny zgodny z wprowadzonymi warunkami technicznymi wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku, dla drewna. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/; Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Drewno do odbioru na terenie Leśnictwa Chorągiewka - pozyskane na przełomie maja i czerwca 2020 roku. Może posiadać częściowo siniznę.

Aukcja nr 0805200745 w Nadleśnictwo Okonek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno w długości 1,80 mb. do odbioru w możliwie najkrótszym terminie ok 60m3 drewno już pozyskane.

Aukcja nr 1209202295 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Krotoszyny (tel. 606759716). Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1226201184 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Brzoza S2A o długości 2,50. Surowiec z przełomu IV kwartału 2019 oraz I kwartału 2020. Do odbioru na terenie całego Nadleśnictwa - kursy łączone.

Aukcja nr 1210201150 w Nadleśnictwo Miradz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec pochodzący z cięć sanitarnych, z zamarłych i zamierających drzew w wyniku znacznego opadu poziomu wód gruntowych mający wpływ na zamieranie pędów sosny powodowanych przez grzyba, aktywnego kornika ostrozębnego, przypłaszczka granatka… . Surowiec w znacznym rozproszeniu, do uprzątnięcia, złożenia i zrębkowania na gruncie staraniem i kosztem nabywcy. Uprzątanie czubów (So i Św) z drzewostanów w leśnictwie Kurzebiela (do wykonania zrywka z oddziałów do linii oddziałowych, np: oddziały: 26a-5m3, 26c-5m3,17b-5m3,27f-3m3....) oraz uprzątanie powierzchni zrębowych. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych, przeliczonych na m3 wg zamiennika dla zrębków 0,25. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, dopuszcza się odchyłkę w granicach +/- 40 % masy.

« Pierwsza « Poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 18 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0127s]