e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda »
Pytania i odpowiedzi
Czym jest e-drewno?
Polityka prywatności i bezpieczeństwo
Jak kupować?
Regulamin
Nie pamiętasz hasła?
Kontakt

Raporty

Raport ze sprzedaży PGL LP

Raport okresowy
Raport okresowy

Instrukcja dla klientów - udostępnianie wyników sprzedaży drewna


 
Witamy
 
Witamy w serwisie aukcyjnym Lasów Państwowych www.e-drewno.pl

 

Informujemy, że od 3 listopada 2015 roku,  tj. od dnia rozpoczęcia systemowych aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" na 2016 rok (stanowiących etap II. dwuetapowej procedury sprzedaży drewna), obowiązuje nowy Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e‑drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e‑drewno”  - załącznik nr 3 do Decyzji Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015 roku w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP. W związku z tym uruchomiono procedurę akceptacji nowego regulaminu.
Zgodnie z zapisami § 7 nowego regulaminu minimalny próg wadium wynosi 5 000 zł (poprzednio 4 000 zł). Umożliwia on złożenie ofert zakupu w ilości do 1000 m3 włącznie. Próg maksymalny został podwyższony do 150 000 zł (poprzednio 120 000 zł). Umożliwia on składanie ofert zakupu bez ograniczeń ilościowych. Stawka wadium za 1 m3  została podniesiona z 4 zł do 5 zł. Wadium jest wspólne dla aukcji systemowych i aukcji e-drewno (tzw. zwykłych).
Wpłat wadium oraz ewentualnych dopłat można dokonywać od 26 października br. Nowe (wyższe) progi wadium będą obowiązywać od 3 listopada br. Prosimy o sprawdzenie, czy wpłacone wadium umożliwi składanie ofert na aukcjach. [data utw. 25.10.2015]

 

Dla grup handlowo-gatunkowych: drewno stosowe przemysłowe S_S2A SO, SW, BRZ minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90 % oferowanej masy. [data utw. 07.05.2013]

Informujemy, że wszyscy zarejestrowani w serwisie e-drewno użytkownicy mogą również korzystać z serwisu szkoleniowego, dostępnego pod adresem http://szkol.e-drewno.pl, który działa w identyczny sposób jak aktualna wersja serwisu e-drewno. Złożenie oferty w serwisie szkoleniowym nie wiąże żadnej ze stron.

W serwisie nie ma możliwości wycofania aktywnych ofert. W związku z powyższym należy dochować szczególnej staranności przy ich składaniu. Za złożenie omyłkowej oferty, zgodnie z paragrafem 21 regulaminu serwisu e-drewno, Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności.

Wszelkie uwagi oraz informacje o problemach w funkcjonowaniu serwisu www.e-drewno.pl prosimy kierować bezpośrednio do administratorów w Państwa jednostkach (nadleśnictwach) macierzystych.

 


 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0100s]