e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda »
Pytania i odpowiedzi
Czym jest e-drewno?
Polityka prywatności i bezpieczeństwo
Jak kupować?
Regulamin
Nie pamiętasz hasła?
Kontakt

Raporty

Raport ze sprzedaży PGL LP

Raport okresowy
Raport okresowy

Instrukcja dla klientów - udostępnianie wyników sprzedaży drewna


 
Witamy
Witamy w serwisie aukcyjnym Lasów Państwowych www.e-drewno.pl!

Informujemy, że zgodnie z § 1 ust. 3 Decyzji Nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (znak: GM-900-8/13) z dniem 22 listopada 2013 r. wprowadza się nowy „Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.

Zgodnie z § 25 ust. 2 z tym dniem traci moc dotychczasowy „Regulamin systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” na 2013 rok, zawarty w Zarządzeniu Nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19.11.2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na rok 2013.

W związku z powyższym podczas logowania należy potwierdzić akceptację nowego regulaminu. Możliwość licytowania zostanie zablokowana do czasu akceptacji regulaminu.
W przypadku odrzucenia akceptacji zapytanie o akceptację regulaminu zostanie ponowione podczas następnego logowania. [data utw. 21-11-2013]

Treść Decyzji wraz z Regulaminem można pobrać tutaj.

Informujemy, że w trakcie aukcji systemowych na I półrocze 2014 r. "Raport okresowy", zawierający wyniki aukcji systemowych, będzie odświeżany w każdy poniedziałek. [data utw. 02-12-2013]

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2013 roku w serwisie aukcyjnym „e-drewno” wprowadzono następujące zmiany:

 • dodano zmienną "Cena wyjściowa netto", która jest wyświetlana na odpowiednich stronach serwisu.    
  Zmienna "Cena wyjściowa netto" ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ma wpływu na ocenę ofert kupna
  .
 • dodano nowe grupy handlowo-gatunkowe dla drewna iglastego gatunków SO (sosna), MD (modrzew), JD (jodła), SW (świerk), DG (daglezja): WK_BC, WK_BC_12, W_WCDK_12, W_WDK_12.


Informujemy, że w dniu 7 października 2013 roku w serwisie aukcyjnym „e-drewno” wprowadzono  zmianę wyglądu listy aukcji:

 • zastępując w tabeli kolumny: „Gatunek”, „Sortyment” i „Gr. handlowa” kolumną „Grupa handlowo-gatunkowa”,
 • usuwając kolumnę „Data rozpoczęcia licytacji” i upraszczając format daty w kolumnie „Data zakończenia licytacji”
 • dodając kolumny: „Ilość ofert złożonych/wygrywających”, „Cena minimalna” i „Teraz wygrywa”

ponadto:

 • w raporcie ze sprzedaży na aukcjach zwykłych uzależniono występowanie kolumny "% zmian średniej ceny reprezentanta w stosunku do poprzednich 4 tygodni" od zadanego okresu sprzedaży (kolumna wyświetla się wyłącznie wtedy, gdy zakres wybranych dat obejmuje okres nie dłuższy niż 31 dni),
 • w raporcie ze sprzedaży dotyczącym aukcji systemowych wybór zakresu dat zastąpiono wyborem okresu sprzedaży,
 • w załączniku do umowy dodano tabelaryczne podsumowanie i usunięto zapis o terminie płatności,
 • w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania serwisu dodano mechanizm weryfikujący przeglądarkę internetową,
 • zmodyfikowano sposób informowania o wykorzystywanej przez serwis e-drewno technologii Cookies.

Ze szczegółowym opisem zmian można zapoznać się w prezentacji dostępnej w dziale Pomoc. [data utw. 07-10-2013]

Dla grup handlowo-gatunkowych: drewno stosowe przemysłowe S_S2A SO, SW, BRZ minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90 % oferowanej masy. [data utw. 07.05.2013 r.]

Informujemy, że na wniosek klientów, na stronie głównej zostały udostępnione raporty o wynikach aukcji dla podstawowych grup handlowo-gatunkowych na aukcjach e-drewno i systemowych aukcjach e-drewno. Uwaga: aktualnie udostępniono nowe raporty wraz z instrukcją ich obsługi.

Ze zmianami można zapoznać się również w serwisie szkoleniowym (dostępnym pod adresem http://szkol.e-drewno.pl), który został uaktualniony do najnowszej wersji aplikacji. Złożenie oferty w serwisie szkoleniowym nie wiąże żadnej ze stron.

W serwisie nie ma możliwości wycofania aktywnych ofert. W związku z powyższym należy dochować szczególnej staranności przy jej składaniu. Za złożenie omyłkowej oferty, zgodnie z paragrafem 21 regulaminu serwisu e-drewno, Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności

Wszelkie uwagi, problemy dotyczące funkcjonowania serwisu www.e-drewno.pl prosimy kierować w pierwszej kolejności do lokalnych administratorów w nadleśnictwach macierzystych lub na adres: zespol.edrewno@lasy.gov.pl .

 


 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0098s]