e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi » Pytania i odpowiedzi »
Pytania i odpowiedzi
Czym jest e-drewno?
Polityka prywatności i bezpieczeństwo
Jak kupować?
Regulamin
Nie pamiętasz hasła?
Kontakt
 
Polityka prywatności i bezpieczeństwo

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Informatyki Lasów Państwowych z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Leśników 21C, 05-090 Sękocin Stary. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zilp.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 270 71 00 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@zilp.lasy.gov.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia zakupów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe" w drodze aukcji elektronicznych poprzez dedykowany do tego celu portal e-drewno. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" jest zawarta umowa na korzystanie z serwisu e-drewno.

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy dane osobowe również:
  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

12) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu czyli. wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie zawarcie umowy w ramach prowadzonych aukcji elektronicznych i korzystania z serwisu e-drewno.

13) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Polityka prywatności w serwisie aukcyjnym e-drewno

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z serwisów www przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś serwis www może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

Serwis e-drewno korzysta z technologii cookies i używa ciasteczka, w którym przechowywany jest identyfikator sesji. PGL LP informuje, że przechowywanie tego pliku na komputerze użytkownika końcowego jest niezbędne w celu dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. (podstawa prawna: Art. 173. ust. 2 pkt 2. Ustawy - Prawo telekomunikacyjne /Dz.U.2012.1445/).


Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje przesyłane w sieci Internet miedzy komputerem kontrahenta a serwerem obsługującym przetarg są szyfrowane.

Użytkownik posiada indywidualny login i hasło.

Dla pełnego zabezpieczenia połączenia na ekranie podczas logowania ukazuje się kod potwierdzenia, którym Użytkownik potwierdza logowanie.

System rejestruje każdą aktywność użytkowników. Na podstawie jego zapisów można jednoznacznie zidentyfikować komputer, z którego złożono ofertę przetargową.

Do korzystania z systemu E-drewno wymagana jest zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:

  • Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript
         

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0122s]