e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1226241546 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce "Normy". Drewno wielkowymiarowe kłodowane w długości 2,40mb. Zlokalizowane w leśnictwie Grodzyna, pochodzące z pozyskania w grudniu 2023. Wskazane oględziny przez kupca.

Aukcja nr 1226241545 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec do zrębkowania znajduję się na terenie leśnictwa Grodzyna. Jest to teren pod budowę drogi ekspresowej nr S10. Wykaz powierzchni do zrębkowania w załączniku, obejmuje zrębkowanie zerwanych już pozostałości pozrębowych ułożonych w pryzmach łącznie ok 900 m3, oraz uprzątnięcie powierzchni przeznaczonych pod pryzmy. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiona ilość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Ilość jest niepodzielna, przygotowana do zakupu przez jednego kontrahenta. Powierzchnie nie podlegają procesowi samowyrobu. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu i zakończą się protokolarnym odbiorem. Porządkowanie, zrębkowanie na gruncie oraz wywóz winno się dokonać staraniem nabywcy. W przypadku zrębkowania pomiar surowca (zrębków) nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Surowiec może być pozyskiwany i przerabiany pod warunkiem zachowania odległości bezpiecznej (dwie wysokości drzewostanu) od miejsc, w których prowadzone jest pozyskanie drewna. Zabrania się używania ognia technologicznego. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, że uporządkowana powierzchnia, na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby, kupujący zapłaci Sprzedającemu 2000,-zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni. Więcej informacji pod nr tel. 664455702 Zapraszamy

Aukcja nr 1226241547 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno wielkowymiarowe WAB0_23. Zlokalizowane na terenie leśnictw: Kąkol- 28m3, Chojnaty- 141,75m3, Jarki- 40,32m3, pochodzące z pozyskania styczniowego oraz bieżącego. Termin odbioru do 8 marca.

Aukcja nr 0813241445 w Nadleśnictwo Kaczory
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Biomasa pochodząca z cięć sanitarnych. Rozproszona w terenie.

Aukcja nr 0813241446 w Nadleśnictwo Kaczory
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Z uwagi na czas pozostawania na magazynie występują dopuszczalne przez warunki techniczne wady, wynikające z przelegiwania surowca, w postaci zabarwień takich jak sinizna brunatnica, zaszarzanie oraz zgnilizna twarda. Drewno cienkie. S2A długości 2,50 mb.

Aukcja nr 0813241447 w Nadleśnictwo Kaczory
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Z uwagi na czas pozostawania na magazynie występują dopuszczalne przez warunki techniczne wady, wynikające z przelegiwania surowca, w postaci zabarwień takich jak sinizna brunatnica, zaszarzanie oraz zgnilizna twarda. S2A długości 2,50 mb.

Aukcja nr 0813241448 w Nadleśnictwo Kaczory
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Z uwagi na czas pozostawania na magazynie występują dopuszczalne przez warunki techniczne wady, wynikające z przelegiwania surowca, w postaci zabarwień takich jak sinizna brunatnica, zaszarzanie oraz zgnilizna twarda. Drewno cienkie. S2A długości 1,80 mb.

Aukcja nr 0801241834 w Nadleśnictwo Człopa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno SO W_WAB0_23 w ilości 300 m3 pozyskane na przełomie listopada i grudnia 2023 roku w Leśnictwach:i Mielęcin ,Mokrzyca , Raczyk , Wołowe Lasy , .Kupujący licytując przedmiotowe drewno akceptuje fakt, że po terminie odbioru drewna nie będziemy uwzględniać reklamacji składanych z tytułu wystąpienia przebarwień (sinizny). Odbiór drewna do 15.03.2024 roku.

Aukcja nr 0801241835 w Nadleśnictwo Człopa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stoso wania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno SO WK_BC w ilości 46,02 m3 pozyskane w L-ctwie Mokrzyca. Długość kłody 3,00 mb. Drewno z cięć z 2023 r . Odbiór drewna do 15.03.2024 roku. Drewno nie jest objęte certyfikatem FS

Aukcja nr 0801241836 w Nadleśnictwo Człopa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno 3,00 mb. do odbioru z terenu z leśnictwa JAGOLICE 270,33 m3. Odbiór drewna do 15.03.2024 roku. Drewno nie jest objęte certyfikatem FSC.

« Pierwsza « Poprzednia 12 13 14 15 16 17 18 19 z 19 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0108s]