e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0913212189 w Nadleśnictwo Krotoszyn
Przedmiotem aukcji jest drewno posubmisyjne, niesprzedane w czasie Submisji Cennego Drewna Dębowego w RDLP w Poznaniu w dniach 21-25.01.2021.
LOS nr 52, masa – 0,84m3, ilość sztuki w losie - 1 (nr sztuki 8054; długość 3,30m x średnica 57 cm = 0,84 m3).
Surowiec do obejrzenia i odbioru z placu nr 1 (plac ekspozycyjny w Leśnictwie Jelonek) - teren Nadleśnictwa Krotoszyn
Licytowana jest klasa WB0 2 a wystawiona sztuka jest w klasie WB0 3.
Uznaje się, że drewno, na które składana jest oferta, było przedmiotem oględzin i zostało przez nabywcę zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące, jakości i stanu drewna nie będą uwzględniane, zgodnie z zasadami submisji ogłoszonymi na stronie https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1, gdzie dostępna jest również mapka z lokalizacją placów ekspozycyjnych.
Surowiec posiada certyfikat FSC oraz PEFC.

Aukcja nr 0913212190 w Nadleśnictwo Krotoszyn
Przedmiotem aukcji jest drewno posubmisyjne, niesprzedane w czasie Submisji Cennego Drewna Dębowego w RDLP w Poznaniu w dniach 21-25.01.2021.
LOS nr 54, masa – 1,83m3, ilość sztuki w losie - 3 (nr sztuki 8036; długość 3,20m x średnica 50 cm = 0,63 m3; nr sztuki 8045; długość 3,30m x średnica 51 cm = 0,67 m3; nr sztuki 8056; długość 2,70m x średnica 50 cm = 0,53 m3 ).
Surowiec do obejrzenia i odbioru z placu nr 1 (plac ekspozycyjny w Leśnictwie Jelonek) - teren Nadleśnictwa Krotoszyn
Licytowana jest klasa WB0 2 a wystawiona sztuka jest w klasie WB0 3.
Uznaje się, że drewno, na które składana jest oferta, było przedmiotem oględzin i zostało przez nabywcę zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące, jakości i stanu drewna nie będą uwzględniane, zgodnie z zasadami submisji ogłoszonymi na stronie https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1, gdzie dostępna jest również mapka z lokalizacją placów ekspozycyjnych.
Surowiec posiada certyfikat FSC oraz PEFC.

Aukcja nr 0913212191 w Nadleśnictwo Krotoszyn
Przedmiotem aukcji jest drewno posubmisyjne, niesprzedane w czasie Submisji Cennego Drewna Dębowego w RDLP w Poznaniu w dniach 21-25.01.2021.
LOS nr 424, masa – 1,83m3, ilość sztuki w losie - 3 (nr sztuki 3656; długość 3,00m x średnica 50 cm = 0,59 m3; nr sztuki 4849; długość 3,30m x średnica 50 cm = 0,65 m3; nr sztuki 4855; długość 3,00m x średnica 50 cm = 0,59 m3).
Surowiec do obejrzenia i odbioru z placu nr 4 (plac ekspozycyjny w Biadkach) - teren Nadleśnictwa Krotoszyn
Licytowana jest klasa WB0 2 a wystawiona sztuka jest w klasie WB0 3.
Uznaje się, że drewno, na które składana jest oferta, było przedmiotem oględzin i zostało przez nabywcę zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące, jakości i stanu drewna nie będą uwzględniane, zgodnie z zasadami submisji ogłoszonymi na stronie https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1, gdzie dostępna jest również mapka z lokalizacją placów ekspozycyjnych.
Surowiec posiada certyfikat FSC oraz PEFC.

Aukcja nr 0913212192 w Nadleśnictwo Krotoszyn
Przedmiotem aukcji jest drewno posubmisyjne, niesprzedane w czasie Submisji Cennego Drewna Dębowego w RDLP w Poznaniu w dniach 21-25.01.2021.
LOS nr 425, masa – 0,65m3, ilość sztuki w losie - 1 (nr sztuki 4852; długość 3,30m x średnica 50 cm = 0,65 m3).
Surowiec do obejrzenia i odbioru z placu nr 4 (plac ekspozycyjny w Biadkach) - teren Nadleśnictwa Krotoszyn
Licytowana jest klasa WB0 2 a wystawiona sztuka jest w klasie WB0 3.
Uznaje się, że drewno, na które składana jest oferta, było przedmiotem oględzin i zostało przez nabywcę zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące, jakości i stanu drewna nie będą uwzględniane, zgodnie z zasadami submisji ogłoszonymi na stronie https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewna-debowego1, gdzie dostępna jest również mapka z lokalizacją placów ekspozycyjnych.
Surowiec posiada certyfikat FSC oraz PEFC.

Aukcja nr 0913212188 w Nadleśnictwo Krotoszyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa Borowina (07) DB S_S2A_OP dł. 120 - 27 m3; Leśnictwa Bażantarnia (09) DB S_S2A_OP dł. 120 - 228 m3; Leśnictwa StaryLas (11) DB S_S2A_OP dł. 120 - 144 m3; Leśnictwa Sokołówka (12) DB S_S2A_OP dł. 120 - 506 m3; Leśnictwa Jelonek (13) DB S_S2A_OP dł. 120 - 593 m3. Drewno Dębowe pochodzące z cięć sanitarnych - posuszowe w 100%.

Aukcja nr 0219211343 w Nadleśnictwo Lubliniec
Dla surowca drzewnego pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2020r. obowiązują warunki techniczne zgodne z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. Wszystkich GHG dotyczą jednolite normy/warunki techniczne. Nadleśnictwo przeznacza na sprzedaż drewno o długości 250 cm. UWAGA: drewno w przewadze cienkie, pochodzące z cięć trzebieży wczesnych oraz późnych. Średnice z dolnej granicy normy. Informacji na temat surowca oraz warunków sprzedaży na 2021 udziela jednostka LP wystawiająca ofertę sprzedaży. Po zakończeniu aukcji muszą upłynąć 3 dni robocze (termin składania skarg do aukcji) do momentu sporządzenia umowy. Umowa wysyłana jest drogą elektroniczną. Warunkiem odbioru surowca jest podpisanie umowy oraz dokonanie przedpłaty na drewno lub złożenie zabezpieczenia.

Aukcja nr 0219211344 w Nadleśnictwo Lubliniec
Dla surowca drzewnego pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2021r. obowiązują warunki techniczne zgodne z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. Wszystkich GHG dotyczą jednolite normy/warunki techniczne. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości został określony dla całej masy oferowanej do sprzedaży. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie: Rędziny. Informacji na temat surowca oraz warunków sprzedaży na 2021 udziela jednostka LP wystawiająca ofertę sprzedaży. Po zakończeniu aukcji muszą upłynąć 3 dni robocze (termin składania skarg do aukcji) do momentu sporządzenia umowy. Umowa wysyłana jest drogą elektroniczną oraz tradycyjną, tj. pocztą. Warunkiem odbioru surowca jest podpisanie umowy oraz dokonanie przedpłaty na drewno lub złożenie zabezpieczenia.

Aukcja nr 0219211345 w Nadleśnictwo Lubliniec
Dla surowca drzewnego pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2021r. obowiązują warunki techniczne zgodne z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. Wszystkich GHG dotyczą jednolite normy/warunki techniczne. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości został określony dla całej masy oferowanej do sprzedaży. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie: Wystrzyca. Informacji na temat surowca oraz warunków sprzedaży na 2021 udziela jednostka LP wystawiająca ofertę sprzedaży. Po zakończeniu aukcji muszą upłynąć 3 dni robocze (termin składania skarg do aukcji) do momentu sporządzenia umowy. Umowa wysyłana jest drogą elektroniczną oraz tradycyjną, tj. pocztą. Warunkiem odbioru surowca jest podpisanie umowy oraz dokonanie przedpłaty na drewno lub złożenie zabezpieczenia.

Aukcja nr 0219211346 w Nadleśnictwo Lubliniec
Dla surowca drzewnego pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2021r. obowiązują warunki techniczne zgodne z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. Wszystkich GHG dotyczą jednolite normy/warunki techniczne. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości został określony dla całej masy oferowanej do sprzedaży. Surowiec o długości 5 m. Lokalizacja w leśnictwie Łagiewniki. Informacji na temat surowca oraz warunków sprzedaży na 2020 udziela jednostka LP wystawiająca ofertę sprzedaży. Po zakończeniu aukcji muszą upłynąć 3 dni robocze (termin składania skarg do aukcji) do momentu sporządzenia umowy. Umowa wysyłana jest drogą elektroniczną oraz tradycyjną, tj. pocztą. Warunkiem odbioru surowca jest podpisanie umowy oraz dokonanie przedpłaty na drewno lub złożenie zabezpieczenia.

Aukcja nr 0215212115 w Nadleśnictwo Koniecpol
LP S_S2A dł. 2,50mb - odbiór surowca w Leśnictwie BAŁKÓW (4,34m3). Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 20 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0137s]