e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1411211262 w Nadleśnictwo Świebodzin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Surowiec drzewny pozyskany w czerwcu bieżącego roku na terenie leśnictwa Myszęcin w długości 2,00 m.

Aukcja nr 0902211460 w Nadleśnictwo Babki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-drzewnego. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz.1503).Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drewno pozostające na powierzchni cięć ,związane z procesem ścinki drzew i krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego , którego ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów lub ich pozyskanie jest nieuzasadnione gospodarczo) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE). Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości , po czym wyrabia je w postaci zrębków. na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach zrębowych 9,63 ha). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym w kontenerze w metrach przestrzennych (mp) przeliczonych na (m³) według przelicznika 0,25 z dokładnością do drugiego znaku po przecinku. Oferowana miąższość drewna (około 4,83 m3) określana jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza sie odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Prace będą wykonywane na następującej powierzchni: Leśnictwo Mieczewo(696448147) w oddz.104d- 132 m3, oddz. 104f – 30 m3 , oddz. 105d - 76 m3 ,105f - 75 m3, oddz 150f- 170m3.

Aukcja nr 0902211461 w Nadleśnictwo Babki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno dł. 1,20 , pozyskane w leśnictwie Mieczewo (696448147)

Aukcja nr 0902211462 w Nadleśnictwo Babki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w leśnictwie Czmoń (728912796)

Aukcja nr 0902211463 w Nadleśnictwo Babki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Drewno pozyskane w leśnictwie Błażejewo(696448149)

Aukcja nr 0902211464 w Nadleśnictwo Babki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w leśnictwie Mechowo(694447490)

Aukcja nr 0902211465 w Nadleśnictwo Babki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w leśnictwie Mechowo(694447490)

Aukcja nr 1405210635 w Nadleśnictwo Krzystkowice
DREWNO BEZ CERTYFIKATU !!!!!!!!! Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Lokalizacja - leśnictwo Klępina /609 854 553/. Surowiec pochodzi z bieżącego pozyskania. Lista magazynowa w załączeniu.

Aukcja nr 0923211057 w Nadleśnictwo Kalisz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane od października 2020 r do czerwca 2021 r. długości 2,50 mb, nie nadające się do przerobu mechanicznego - "na palety", pochodzące z cięć przedrębnych - głównie II klas wieku. Odbiór drewna będzie odbywał się z całego terenu Nadleśnictwa Kalisz. Może wystąpić konieczność załadunku surowca z kilku pozycji cieć (oddziałów) oraz leśnictw.

« Pierwsza « Poprzednia 5 6 7 8 9 z 9
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0134s]