e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0713221107 w Nadleśnictwo Młynary
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno poklęskowe w postaci wiarołomów i wiatrowałów. Pozyskane w lutym, marcu i kwietniu 2022 roku w leśnictwie Sąpy. Długość sztuk między 6 m, a 8 m. Surowiec w I i II klasie grubości. Prosimy o sprawdzenie procentowego udziału klas jakości i grubości.

Aukcja nr 1510222026 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo - gatunkową obowiązują warunki techniczne dla drewna średniowymiarowego.Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno znajduje się na stanie magazynowym nadleśnictwa wyrabiane standardowo w długości 2,50 mb oraz średnicy w górnym końcu bez kory od 13 cm. Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 0716221183 w Nadleśnictwo Nidzica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzi z zabiegów gospodarczych. Część drewna pozyskana za pomocą harwestera. Drewno jest już pozyskane. Długość kłody 4,40mb.

Aukcja nr 1711221796 w Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłoda dł. 5mb do odbioru w leśnictwie Orło w ilości 17,59m3 (kilka miejsc załadunku - pozyskanie przygodne).

Aukcja nr 1711221797 w Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłoda dł. 2,5mb do odbioru w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2022, który nie będzie wydłużany!!!!!!!!!!!!! Odbiór z leśnictwa będzie uzgadniany w dniu wywozu ze względu na prawidłową rotację drewna. Możliwe zasinienie surowca.

Aukcja nr 1711221798 w Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłoda dł. 3mb do odbioru w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2022, który nie będzie wydłużany!!!!!!!!!!!!! Odbiór z leśnictwa będzie uzgadniany w dniu wywozu ze względu na prawidłową rotację drewna. Możliwe zasinienie surowca.

Aukcja nr 1507221113 w Nadleśnictwo Kościerzyna
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy” (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/). M2E - pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Surowiec pochodzący z terenu leśnictw: Grzybowski Młyn, Zabrody, oraz Karsin - zgodnie z załącznikami do aukcji wskazującymi lokalizację i szacunkową masę. Pozyskanie pozostałości drzewnych na pozycjach będzie się odbywać kosztem i staraniem nabywcy. Pomiar zrębków nastąpi po zrębkowaniu, na pojeździe lub kontenerze w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) wg przelicznika 0,25, zaś pomiar balotów - po zrywce i ułożeniu w stosy przy drodze wywozowej w (m3p) przeliczanych na (m3) wg przelicznika 0,20. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby pod późniejsze odnowienie lasu (sadzenie). Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 1500 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Natomiast za każde stwierdzone uszkodzenie drzewa stojącego, Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 200 zł za każde uszkodzone drzewo. Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).

Aukcja nr 0718221709 w Nadleśnictwo Olsztynek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzące z usuwania wiatrołomów, aktualnie znajdujące się na stanie Nadleśnictwa. Pozyskane w długości 4,00 mb netto. Odbiór drewna w leśnictwach wskazanych przez Nadleśnictwo. UWAGA! Ze względu na panujące warunki atmosferyczne na drewnie może pojawić się sinizna, która nie będzie podlegała reklamacji.

Aukcja nr 0726221380 w Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzi z cięć poklęskowych: wiatrołomy i wiatrowały. Długość kłody wynosi 4,0 m. Za zgodą Nadleśnictwa istnieje możliwość zmiany wymiaru pod warunkiem, że drewno jeszcze nie zostało przygotowane.

Aukcja nr 0726221381 w Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość 250 cm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 9 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0191s]