e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0730211306 w Nadleśnictwo Wichrowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno już pozyskane w leśnictwie Runowo. Nadleśnictwo nie przewiduje możliwości wyboru grubości surowca i zamiany na inny.

Aukcja nr 0105210484 w Nadleśnictwo Browsk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Długość kłody 5m . Odbiór drewna w leśnictwie Nowosady. Drewno nie posiada certyfikatu FSC i PEFC

Aukcja nr 0105210485 w Nadleśnictwo Browsk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w leśnictwie Nowosady. Drewno nie posiada certyfikatu FSC i PEFC

Aukcja nr 1714211791 w Nadleśnictwo Wyszków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru z leśnictwa Przetycz o długości kłody L-2.5

Aukcja nr 1510211910 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec pochodzący z porządkowania powierzchni uszkodzonych w wyniku nawałnicy na terenie Leśnictwa Głuchy Bór (kom. 601 701 954) zgodnie z załącznikami do aukcji wskazującymi lokalizację i szacunkową masę. POZYSKANIE POZOSTAŁOŚCI DRZEWNYCH NA POZYCJACH ODBYŁO SIĘ KOSZTEM I STARANIEM SPRZEDAJĄCEGO. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych, przeliczonych na m3 wg zamiennika dla zrębków 0,25. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni składowania nabywcy. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Po zakończeniu prac, powierzchnia placu składowego powinna być uprzątnięta w takim stopniu, aby umożliwić wykonanie czynności przygotowania gleby i odnowienia lasu. Nadleśnictwo wskazuje miejsce składowania surowca, niewłaściwe jego uprzątnięcie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 1000 zł od każdego miejsca składowania drewna zlokalizowanego w poszczególnym leśnictwie . Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 1714211792 w Nadleśnictwo Wyszków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru z leśnictw Przetycz, Jeziorko, Dalekie o długości kłody L-2.5

Aukcja nr 1714211793 w Nadleśnictwo Wyszków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru z leśnictwa Małaszek o długości kłody L-2.5

Aukcja nr 0120210667 w Nadleśnictwo Pisz
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Aukcja na sprzedaż pozostałości drzewnych, przeznaczonych do wyrobu zrębków lub balotów pochodzących z uprzątania powierzchni zrębowych. Pozyskanie odbędzie się kosztem nabywcy. Po zakończeniu aukcji Kupujący wybiera sposób wyrobu pozostałości drzewnych (zrębki lub baloty). Powierzchnia zlokalizowana w leśnictwie WIARTEL - oddz. 102 a (pow. 3,33 ha) - 100 m3 i oddz. 164 f (pow. 1,22 ha) - 40 m3. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu Kupującemu powierzchni przez właściwego leśniczego. Na powierzchni zrębowej, pozostałości drzewne należy uprzątnąć z powierzchni tak, aby możliwe było wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. Są to podstawowe warunki odbioru powierzchni przez sprzedającego. Niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem kary dodatkowej w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według współczynnika zamiennego 0,25. W przypadku wyrobu balotów pomiar nastąpi na gruncie w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) współczynnik zamienny 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Leśnictwo WIARTEL tel: 697 201 028

Aukcja nr 1705210919 w Nadleśnictwo Jabłonna
Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., zał. Nr 12 – Warunki techniczne – pozostałości drzewne.
M2E IGLAS/LISC- pozostałości drzewne w ilości 80,00 m3, nieskładane, przeznaczone do zrębkowania (M2 ZE) lub wyrobienia balotów (M2 BE) POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY w Leśnictwie Bagno. Oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Pomiar sprzedawanych pozostałości w postaci zrębków energetycznych dokonywany będzie na pojeździe wywozowym, po zrębkowaniu do kontenera w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25, natomiast ewentualny pomiar balotów dokona się na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy według przelicznika 0,20. Proponowana masa jest masą szacunkową, dopuszczalna odchyłka wynosi +/- 40%. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 4.000,00 zł za 1 ha. Pozostałe warunki zakupu zawarte są w załączonym projekcie umowy. Lokalizacja powierzchni w załączniku nr 3 do aukcji.

TERMIN REALIZACJI UMOWY – 31.12.2021r.
Tel. Kontaktowy: 22 784 56 36
Leśnictwo Bagno tel:. 695 340 571

Aukcja nr 0718211641 w Nadleśnictwo Olsztynek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zmagazynowane w leśnictwie Dylewo(13,82 m3).

1 2 z 2 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0137s]