e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1509231851 w Nadleśnictwo Lębork
Surowiec drzewny zgodny z Warunkami technicznymi - Drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste, stanowiące załącznik nr. 7 do Zarządzenia nr. 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości 3,00 m. Odbiór drewna z leśnictwa Małoszyce. UWAGA!!! Drewno pochodzi z wylesień pod inwestycję drogową i nie podlega certyfikacji!!!

Aukcja nr 1509231850 w Nadleśnictwo Lębork
Surowiec drzewny zgodny z Warunkami technicznymi - Drewno wielkowymiarowe iglaste, stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Odbiór drewna z leśnictwa Małoszyce. UWAGA!!! Drewno pochodzi z wylesień pod inwestycję drogową i nie podlega certyfikacji!!!

Aukcja nr 0109230706 w Nadleśnictwo Drygały
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków M2ZE lub balotów M2BE w drodze samowyrobu przez podmiot, którego oferta zakupu zostanie przyjęta. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych powierzchniach zrębowych. Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Stopień uprzątnięcia powierzchni powinien umożliwić wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25 natomiast pomiar balotów zostanie wykonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy w m3p przeliczanych na m3 według przelicznika 0,20. Wybór metody pozyskania zostanie uzgodniony po zakończeniu aukcji. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Kara za każdy hektar nieuprzątniętej powierzchni 2000zł.

Aukcja nr 1706232873 w Nadleśnictwo Łochów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne M2E – drobnica gałęziowo chrustowa na zrębki energetyczne określona jest szacunkowo z odchyłką +/- 40%. Pomiar miąższości sprzedawanych zrębków energetycznych - ZE drewno w postaci zrębków – w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w pojemnikach lub kontenerach. Przelicznik zamienny na zrębki wynosi 0,25. Pomiar miąższości dla wytworzonych balotów - BE w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w stosach, z dopuszczeniem obliczania miąższości, gdy wymiary balotów są zestandaryzowane, poprzez zliczenie sztuk i ich przeliczenie przez przeciętną objętość balotu. Przelicznik zamienny na baloty wynosi 0,20. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu) - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego (nadleśnictwo). Uwaga! Powierzchnie do uprzątnięcia na 80 m3 pozostałości drzewne M2E igl/liść w leśnictwie Sadowne z oddz. 11f, 3,66 ha. Proponowana masa 80 m3 jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. W przypadku nie uprzątnięcia powierzchni w stopniu pozwalającym na wykonanie przygotowania gleby pod odnowienia, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 złotych(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nie uprzątnięcia powierzchni.

Aukcja nr 1706232874 w Nadleśnictwo Łochów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne M2E – drobnica gałęziowo chrustowa na zrębki energetyczne określona jest szacunkowo z odchyłką +/- 40%. Pomiar miąższości sprzedawanych zrębków energetycznych - ZE drewno w postaci zrębków – w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w pojemnikach lub kontenerach. Przelicznik zamienny na zrębki wynosi 0,25. Pomiar miąższości dla wytworzonych balotów - BE w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w stosach, z dopuszczeniem obliczania miąższości, gdy wymiary balotów są zestandaryzowane, poprzez zliczenie sztuk i ich przeliczenie przez przeciętną objętość balotu. Przelicznik zamienny na baloty wynosi 0,20. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu) - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego (nadleśnictwo). Uwaga! Powierzchnie do uprzątnięcia na 80 m3 pozostałości drzewne M2E igl/liść w leśnictwie Zieleniec w tym: 20 m3 z oddz. 54c, 0.74 ha; 60m3, 87a; 2,25 ha;. Proponowana masa 80 m3 jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. W przypadku nie uprzątnięcia powierzchni w stopniu pozwalającym na wykonanie przygotowania gleby pod odnowienia, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 złotych(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nie uprzątnięcia powierzchni.

Aukcja nr 1706232875 w Nadleśnictwo Łochów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne M2E – drobnica gałęziowo chrustowa na zrębki energetyczne określona jest szacunkowo z odchyłką +/- 40%. Pomiar miąższości sprzedawanych zrębków energetycznych - ZE drewno w postaci zrębków – w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w pojemnikach lub kontenerach. Przelicznik zamienny na zrębki wynosi 0,25. Pomiar miąższości dla wytworzonych balotów - BE w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w stosach, z dopuszczeniem obliczania miąższości, gdy wymiary balotów są zestandaryzowane, poprzez zliczenie sztuk i ich przeliczenie przez przeciętną objętość balotu. Przelicznik zamienny na baloty wynosi 0,20. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu) - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego (nadleśnictwo). Uwaga! Powierzchnie do uprzątnięcia na 60 m3 pozostałości drzewne M2E igl/liść w leśnictwie Miednik w tym: 45 m3 z oddz. 21b, 1,31 ha; 15 m3 z oddz. 21c, 0,41 ha; . Proponowana masa 60 m3 jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. W przypadku nie uprzątnięcia powierzchni w stopniu pozwalającym na wykonanie przygotowania gleby pod odnowienia, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 złotych(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nie uprzątnięcia powierzchni.

Aukcja nr 1706232876 w Nadleśnictwo Łochów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne M2E – drobnica gałęziowo chrustowa na zrębki energetyczne określona jest szacunkowo z odchyłką +/- 40%. Pomiar miąższości sprzedawanych zrębków energetycznych - ZE drewno w postaci zrębków – w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w pojemnikach lub kontenerach. Przelicznik zamienny na zrębki wynosi 0,25. Pomiar miąższości dla wytworzonych balotów - BE w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w stosach, z dopuszczeniem obliczania miąższości, gdy wymiary balotów są zestandaryzowane, poprzez zliczenie sztuk i ich przeliczenie przez przeciętną objętość balotu. Przelicznik zamienny na baloty wynosi 0,20. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu) - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego (nadleśnictwo). Uwaga! Powierzchnie do uprzątnięcia na 89 m3 pozostałości drzewne M2E igl/liść w leśnictwie Stoczek w tym: 22 m3 z oddz. 48d 0,73 ha; 42 m3 z oddz. 48f, 1,63 ha; 25 m3 z oddz. 48h, 0,89 ha; Proponowana masa 89 m3 jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. W przypadku nie uprzątnięcia powierzchni w stopniu pozwalającym na wykonanie przygotowania gleby pod odnowienia, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 złotych(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nie uprzątnięcia powierzchni.

Aukcja nr 1706232877 w Nadleśnictwo Łochów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozostałości drzewne M2E – drobnica gałęziowo chrustowa na zrębki energetyczne określona jest szacunkowo z odchyłką +/- 40%. Pomiar miąższości sprzedawanych zrębków energetycznych - ZE drewno w postaci zrębków – w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w pojemnikach lub kontenerach. Przelicznik zamienny na zrębki wynosi 0,25. Pomiar miąższości dla wytworzonych balotów - BE w oparciu o zasady przyjęte dla drewna mierzonego w stosach, z dopuszczeniem obliczania miąższości, gdy wymiary balotów są zestandaryzowane, poprzez zliczenie sztuk i ich przeliczenie przez przeciętną objętość balotu. Przelicznik zamienny na baloty wynosi 0,20. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu) - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego (nadleśnictwo). Uwaga! Powierzchnie do uprzątnięcia na 30 m3 pozostałości drzewne M2E igl/liść w leśnictwie Wrotnów w tym 5 m3 z oddz. 90c, 0,20 ha; 25 m3 z oddz. 90d, 2,07 ha. UWAGA! Termin rozpoczęcia prac w leśnictwie Wrotnów od 14 lutego 2023 r. Proponowana masa 30 m3 jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. W przypadku nie uprzątnięcia powierzchni w stopniu pozwalającym na wykonanie przygotowania gleby pod odnowienia, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 2000 złotych(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nie uprzątnięcia powierzchni.

Aukcja nr 0109230705 w Nadleśnictwo Drygały
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków M2ZE lub balotów M2BE w drodze samowyrobu przez podmiot, którego oferta zakupu zostanie przyjęta. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych powierzchniach zrębowych. Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Stopień uprzątnięcia powierzchni powinien umożliwić wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25 natomiast pomiar balotów zostanie wykonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy w m3p przeliczanych na m3 według przelicznika 0,20. Wybór metody pozyskania zostanie uzgodniony po zakończeniu aukcji. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Kara za każdy hektar nieuprzątniętej powierzchni 2000zł.

Aukcja nr 1508231560 w Nadleśnictwo Kwidzyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec został przygotowany w roku 2022. Surowiec znajduje sie w leśnictwach: Waplewo 10,68 m3, Morawy 5,59 m3,B Dwór 12,78 m3,Polno 12,28 m3, Jeziorki 17,40 m3,Lisewo14,12 m3. Jak wynika z powyższego przy odbiorze surowca będzie konieczność łączenia leśnictw.

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0121s]