e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0101201437 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec o długości 2,50 mb.

Aukcja nr 0101201438 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Aukcja na sprzedaż pozostałości drzewnych, przeznaczonych do wyrobu zrębków lub balotów pochodzących z uprzątania powierzchni zrębowych. Pozyskanie odbędzie się kosztem nabywcy. Po zakończeniu aukcji Kupujący wybiera sposób wyrobu pozostałości drzewnych (zrębki lub baloty). Powierzchnie zlokalizowane w Leśnictwie: Studzieniczna pow. 16,53 ha. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Na powierzchni zrębowej, pozostałości drzewne należy uprzątnąć z powierzchni tak, aby możliwe było wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu. Są to podstawowe warunki odbioru powierzchni przez sprzedającego. Niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem kary dodatkowej w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według współczynnika zamiennego 0,25. W przypadku wyrobu balotów pomiar nastąpi na gruncie w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) współczynnik zamienny 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Termin wykonania prac: 31.08.2020 r.

Aukcja nr 0116200920 w Nadleśnictwo Maskulińskie
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. UWAGI: Drewno o długości wałka 2,40 mb pozyskane w leśnictwach: Wejsuny w ilości 30 m3 i Guzianka w ilości 30 m3.

Aukcja nr 0732200989 w Nadleśnictwo Wipsowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Z uwagi na niemożność ścisłego oszacowania ilości i jakości drewna wielkowymiarowego w momencie przygotowywania oferty sprzedaży, wystąpić mogą
rozbieżności pomiędzy układem klas jakościowo-wymiarowych oraz wartością drewna a faktyczną realizacją Umowy.

Aukcja nr 1515201239 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 9 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do warunków technicznych lub długościowego standardu określonego przez kierownika jednostki LP{ ( drewno z wyborem). Dopuszcza się korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej GHG oraz standardu długościowego. Warunkiem akceptacji takiego wniosku jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej przeprowadzonej miedzy stronami.
Drewno stosowe do mechanicznego przerobu od średnicy 13 cm w górnym końcu. Oferowana długość:1,80mb ;2,40 mb. i 2,50 mb

Aukcja nr 1515201240 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 4 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do warunków technicznych lub długościowego standardu określonego przez kierownika jednostki LP{ ( drewno z wyborem). Dopuszcza się korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej GHG oraz standardu długościowego. Warunkiem akceptacji takiego wniosku jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej przeprowadzonej miedzy stronami.

Aukcja nr 1708200944 w Nadleśnictwo Mińsk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Sztuki o długości: 3,0 m. Udział procentowy II i III klasy grubości jest szacunkowy - drewno będzie pozyskiwane po wygranym przetargu. Drewno do odbioru z leśnictw Piaseczno i Mienia.

Aukcja nr 1515201238 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe kłodowane iglaste", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 5 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Ceny netto w złotych - loco las po zrywce..
Oferowana długość 2,70 mb

Aukcja nr 0106202269 w Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Odbiór drewna w leśnictwie Horodnianka.

Aukcja nr 0106202270 w Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Odbiór drewna w leśnictwie Horodnianka . 100% drewna długiego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 9 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0117s]