e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1501191045 w Nadleśnictwo Choczewo
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 1501191046 w Nadleśnictwo Choczewo
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 1501191047 w Nadleśnictwo Choczewo
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 1510191339 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania", ze zmianami wprowadzonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego LP z dnia 08.09.2017 roku w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w PGL LP stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Drewno pozyskane w 2019 roku w długości 2,50 mb, znajdujące się na stanie magazynowym Nadleśnictwa . Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90 % oferowanej masy. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy. Drewno pochodzi z pozyskania z obszaru klęskowiska. Udział drewna długiego (w % masy): 100. Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 0129191082 w Nadleśnictwo Krynki
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Wykaz norm związanych z daną GHG znajduje się w Portalu Leśno-Drzewnym (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy).
Surowiec przygotowany do odbioru w leśnictwie Szudziałowo (masa 86,53m3). Udział surowca długiego – 100 %.

Aukcja nr 0129191083 w Nadleśnictwo Krynki
Drewno średniowymiarowe modrzew S2B GD w długości 2,50mb z bieżącego pozyskania przygotowane do zakupu w leśnictwie Szudziałowo (masa 34,58m3). Surowiec drzewny zgodny z Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012r w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe -S2B.
Przedmiotowe warunki techniczne jak i wykaz norm związanych z daną GH-G znajdują się w Portalu Leśno-Drzewnym http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy;

Aukcja nr 1510191338 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec pochodzący z porządkowania powierzchni uszkodzonych w wyniku nawałnicy na terenie leśnictw Kłodno (kom. 603 037 820) i Żółno (kom. 607 322 686) zgodnie z załącznikami do aukcji wskazującymi lokalizację i szacunkową masę. POZYSKANIE POZOSTAŁOŚCI DRZEWNYCH NA POZYCJACH ODBYŁO SIĘ KOSZTEM I STARANIEM SPRZEDAJĄCEGO. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych, przeliczonych na m3 wg zamiennika dla zrębków 0,25. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni składowania nabywcy. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Po zakończeniu prac, powierzchnia placu składowego powinna być uprzątnięta w takim stopniu aby umożliwić wykonanie czynności przygotowania gleby i odnowienia lasu. Nadleśnictwo wskazuje miejsce składowania surowca, niewłaściwe jego uprzątnięcie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 5000zł od każdego miejsca składowania drewna zlokalizowanego w poszczególnym leśnictwie . Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 0106192004 w Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Długość nominalna kłody 5,30 m. Drewno do odbioru w leśnictwie Sidra.

Aukcja nr 1510191340 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania", ze zmianami wprowadzonymi Decyzją nr 236 Dyrektora Generalnego LP z dnia 08.09.2017 roku w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w PGL LP stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Drewno pozyskane w 2019 roku w długości 2,50 mb, znajduje się na stanie magazynowym nadleśnictwa. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90 % oferowanej masy. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy. Drewno pochodzi z pozyskania z obszaru klęskowiska. Udział drewna długiego (w % masy): 100. Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 0118191098 w Nadleśnictwo Nurzec
Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) zgodnie z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez nadleśnictwo powierzchniach w leśnictwach: Dąbrowa, Wygoda, Adamowo, Wilanowo, Koterka, Mętna, Mielnik, Dubno, Milejczyce, Zabłocie, Kadłub (ok. 51 ha) – wykaz pow. w załączeniu. Pozostałości drzewne zostały złożone w niewymiarowe wały lub stosy na pow. cięć lub poza powierzchnią staraniem nadleśnictwa. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych m3(p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów będzie dokonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy w metrach przestrzennych m3(p) stosując zamiennik z m3(p) na m3 - 0,20. Proponowana masa (około 2440m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby pługiem leśnym. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 4000zł za każdy nieuprzątnięty hektar.

1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0112s]