e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1707190992 w Nadleśnictwo Łuków
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna długiego (w % masy):100. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Wojcieszków. POZYSKANE W MIESIĄCU LIPCU. Wałki o długości 240cm.

Aukcja nr 1709190995 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Pozostałości drzewne zgromadzone i ułożone w pryzmy w L.Zbuczyn w jednym oddziale.

Aukcja nr 1709190996 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Pozostałości drzewne zgromadzone i ułożone w pryzmy w l.Mordy w dwóch oddziałach

Aukcja nr 1709190997 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozostałości drzewne zgromadzone i ułożone w pryzmy w l.Siedlce w jednym oddziale.

Aukcja nr 1709190998 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozostałości drzewne zgromadzone i ułożone w stosy w L.Wodynie w trzech oddziałach.

Aukcja nr 1709190999 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozostałości drzewne zgromadzone i ułożone w pryzmy w L.Suchożebry w jednym oddziale.

Aukcja nr 1709191000 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozostałości drzewne zgromadzone i ułożone w stosy w L.Stok Wiśniewski w 10 oddziałach.

Aukcja nr 1709191001 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozostałości drzewne M2E Kupujący własnym staraniem gromadzi ( uprzątnięciem powierzchni) po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Powierzchnie do uprzątnięcia w L.Kotuń w trzech oddziałach o pow.6,51 ha szacunkowa ilość pozostałości drzewnych do gromadzenia z w/w ha- ok.150 m3 +/- 40%. Termin uprzątnięcia powierzchni do 15 marca a wywóz zrębków lub balotów do 30 marca 2019 r.

Aukcja nr 0127190896 w Nadleśnictwo Szczebra
M2E IGLAS/LISC- pozostałości drzewne w ilości 1070 m3, nieskładane przeznaczone do zrębkowania (M2 ZE) lub wyrobienia balotów (M2 BE) POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY w Leśnictwach: Dębiny: 236-a; Przewięź: 217-a, 231-a; Topiłówka: 308-f, 305-a; Nowinka 5-b, 6-a; Młynisko: 133-a, 134-a, 137-b, 137-h, 148-a; Klonownica: 131-a, 234-b na powierzchniach zrębowych. Oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Pomiar sprzedawanych pozostałości w postaci zrębków energetycznych dokonywany będzie na pojeździe wywozowym, po zrębkowaniu do kontenera w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25, natomiast ewentualny pomiar balotów dokona się na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy według przelicznika 0,20. Proponowana masa jest masą szacunkową, dopuszczalna odchyłka wynosi +/- 40%. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 4.000,00 zł. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. marketingu tel. 609991222.

Aukcja nr 0127190897 w Nadleśnictwo Szczebra
M2E IGLAS/LISC- pozostałości drzewne w ilości 810 m3, nieskładane przeznaczone do zrębkowania (M2 ZE) lub wyrobienia balotów (M2 BE) POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY w Leśnictwach: Lipki: 53-g, 53-f, 28-a; Dębiny: 208-a, 209-a, 184-d; Przewięź: 66-g, 233-a; Jaśki: 220-a, 238-a, 245-a, 156-b, 156-c na powierzchniach zrębowych. Oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Pomiar sprzedawanych pozostałości w postaci zrębków energetycznych dokonywany będzie na pojeździe wywozowym, po zrębkowaniu do kontenera w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25, natomiast ewentualny pomiar balotów dokona się na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy według przelicznika 0,20. Proponowana masa jest masą szacunkową, dopuszczalna odchyłka wynosi +/- 40%. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 4.000,00 zł. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. marketingu tel. 609991222.

1 2 z 2 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0107s]