e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0712231801 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w ramach cięć przygodnych - uprzątanie wiatrołomów i wywrotów. Drewno przygotowane w leśnictwie Piekło. tel. do leśniczego: 606 338 175.

Aukcja nr 0712231802 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w ramach cięć przygodnych - uprzątanie wiatrołomów i wywrotów. Drewno przygotowane w leśnictwie Piekło. tel. do leśniczego: 606 338 175. Długość kłody - 5,00 mb + nadmiar.

Aukcja nr 1713231614 w Nadleśnictwo Pułtusk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno sprzedawane będzie jako pozostałości drzewne w postaci zrębków. Rozdrobnienie odbywać się będzie kosztem nabywcy (samowyrobem) na w/w przez Sprzedającego (nadleśnictwo) powierzchniach. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu). Wykaz pozycji wraz z szacunkową masą na pozycji stanowi załącznik nr 3, leśnictwo Zambski, Popławy, Grabowiec, Pniewo, Wielgolas; 14,64 ha; 500 m3 zrębki.

Aukcja nr 1713231615 w Nadleśnictwo Pułtusk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno sprzedawane będzie jako pozostałości drzewne w postaci zrębków. Rozdrobnienie odbywać się będzie kosztem nabywcy (samowyrobem) na w/w przez Sprzedającego (nadleśnictwo) powierzchniach. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu). Wykaz pozycji wraz z szacunkową masą na pozycji stanowi załącznik nr 3, leśnictwo Załuzie; 12,44 ha; 423 m3 zrębki.

Aukcja nr 1713231616 w Nadleśnictwo Pułtusk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno sprzedawane będzie jako pozostałości drzewne w postaci zrębków. Rozdrobnienie odbywać się będzie kosztem nabywcy (samowyrobem) na w/w przez Sprzedającego (nadleśnictwo) powierzchniach. Prace mogą nastąpić po protokólarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie dalszych prac (wykonanie zabiegów przygotowania gleby i odnowienia lasu). Wykaz pozycji wraz z szacunkową masą na pozycji stanowi załącznik nr 3, leśnictwo Magnuszew, Wąski Las; 9,60 ha; 422 m3 zrębki.

Aukcja nr 1515231548 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 7 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do warunków technicznych lub długościowego standardu określonego przez kierownika jednostki LP ( drewno z wyborem). Dopuszcza się korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej GHG oraz standardu długościowego. Warunkiem akceptacji takiego wniosku jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej przeprowadzonej miedzy stronami. Oferowana długość 2,40 mb.

Aukcja nr 1714232136 w Nadleśnictwo Wyszków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru z leśnictwa Ochudno o długości kłody L-5.0. Surowiec drzewny bez certyfikatu FSC.

Aukcja nr 1714232137 w Nadleśnictwo Wyszków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru z leśnictwa Ochudno o długości kłody L-4.0. Surowiec drzewny bez certyfikatu FSC.

Aukcja nr 1714232138 w Nadleśnictwo Wyszków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru z dwóch leśnictw: Wiśniewo 12 m3 oraz Jeziorko 15 m3 o długości wałka L-2.5. Surowiec drzewny bez certyfikatu FSC.

Aukcja nr 1509231989 w Nadleśnictwo Lębork
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0105s]