e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0101201308 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce "Normy". Surowiec na stanie nadleśnictwa od października 2019 roku. Surowiec pozyskany na wielu pozycjach cięć. Drewno do odbioru z leśnictw wskazanych przez nadleśnictwo. Konieczność obioru pełnej masy transportowej z co najmniej 2 leśnictw.Długość wałków 2,40.

Aukcja nr 0101201309 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce "Normy". Surowiec na stanie nadleśnictwa od października 2019 roku. Surowiec pozyskany na wielu pozycjach cięć. Drewno do odbioru z leśnictw wskazanych przez nadleśnictwo. Konieczność obioru pełnej masy transportowej z co najmniej 3 leśnictw.Długość wałków 2,40.

Aukcja nr 0101201307 w Nadleśnictwo Augustów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce NORMY (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/). Udział drewna długiego wynosi 100%. Drewno do odbioru z leśnictw wskazanych przez nadleśnictwo.Drewno na stanie nadleśnictwa od listopada 2019 roku.

Aukcja nr 0128200773 w Nadleśnictwo Knyszyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec w znacznej części wysokich klas jakości do odbioru w leśnictwie Nowiny (tel. 609550695).

Aukcja nr 0117200517 w Nadleśnictwo Nowogród
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce NORMY (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/). Surowiec z bieżącego pozyskania. Długość kłody 4,40m. Odbiór z leśnictw wskazanych przez Nadleśnictwo. Termin odbioru 24.04.2020r.

Aukcja nr 0712201322 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. M2 E- pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Powierzchnia z cięć rębnych Rb I B, oddz. 22 d, o pow. 1,13 ha - gatunek dominujący So -10 m3, Rb I B, oddz. 87 c, o pow. 0,92 ha- gat. dominujący So - 10 m3, Rb III A, oddz. 43 a, o pow. 0,62 ha - gat. dominujący So - 10 m3, Rb IIIA, oddz. 284 d, o pow. 1,47 ha - gat. dominujący So - 15 m3, w leśnictwie Bagieńsko (tel. do leśniczego 606-340-623) POZOSTAŁOŚCI DRZEWNE UŁOŻONE W STOSY NIEREGULARNE NA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ - KUPUJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE POZYSKUJE JE I WYRABIA JE W POSTACI BALOTÓW LUB ZRĘBKÓW. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. W przypadku nie odebrania powierzchni przez Sprzedającego po zakończeniu prac z powodu niewłaściwego uprzątnięcia powierzchni przez Kupującego, Sprzedająca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000,00 zł. za każdy hektar nie uporządkowanej powierzchni. Pomiar miąższości: a) dla zrębków- nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; b) dla balotów- nastąpi po zrywce i ułożeniu w stosach przy drodze wywozowej w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Termin na podpisanie umowy do 14 dni po upływie terminu składania skarg

Aukcja nr 0712201323 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. M2 E- pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Powierzchnia z cięć rębnych Rb III , oddz. 78 g, o pow. 1,90 ha - gatunek dominujący So - 25 m3, Rb III , oddz. 91 d, o pow. 3,75 ha- gat. dominujący Bk - 70 m3, w leśnictwie Ruś (tel. do leśniczego 606-337-491) POZOSTAŁOŚCI DRZEWNE UŁOŻONE W STOSY NIEREGULARNE NA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ - KUPUJĄCY WŁASNYM STARANIEM POZYSKUJE JE I WYRABIA W POSTACI BALOTÓW LUB ZRĘBKÓW. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. W przypadku nie odebrania powierzchni przez Sprzedającego po zakończeniu prac z powodu niewłaściwego uprzątnięcia powierzchni przez Kupującego, Sprzedająca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000,00 zł. za każdy hektar nie uporządkowanej powierzchni. Pomiar miąższości: a) dla zrębków- nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; b) dla balotów- nastąpi po zrywce i ułożeniu w stosach przy drodze wywozowej w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Termin na podpisanie umowy do 14 dni po upływie terminu składania skarg

Aukcja nr 0712201324 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. M2 E- pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Powierzchnia z cięć rębnych, oddz. 117 d, o pow. 3,76 ha - gatunek dominujący So -5 m3, oddz. 119 a, o pow. 3,96 ha- gat. dominujący So - 5 m3, w leśnictwie Bagieńsko (tel. do leśniczego 606-340-623) POZOSTAŁOŚCI DRZEWNE UŁOŻONE W STOSY NIEREGULARNE NA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ - KUPUJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE POZYSKUJE JE I WYRABIA JE W POSTACI BALOTÓW LUB ZRĘBKÓW. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. W przypadku nie odebrania powierzchni przez Sprzedającego po zakończeniu prac z powodu niewłaściwego uprzątnięcia powierzchni przez Kupującego, Sprzedająca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000,00 zł. za każdy hektar nie uporządkowanej powierzchni. Pomiar miąższości: a) dla zrębków- nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; b) dla balotów- nastąpi po zrywce i ułożeniu w stosach przy drodze wywozowej w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Termin na podpisanie umowy do 14 dni po upływie terminu składania skarg

Aukcja nr 0712201325 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. M2 E- pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Powierzchnia z cięć rębnych Rb I B, oddz. 132 b-01, o pow. 3,63 ha - gatunek dominujący So -5 m3, Rb I B, oddz. 132 b-02 , o pow. 3,63 ha- gat. dominujący So - 5 m3, w leśnictwie Bagieńsko (tel. do leśniczego 606-340-623) POZOSTAŁOŚCI DRZEWNE UŁOŻONE W STOSY NIEREGULARNE NA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ - KUPUJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE POZYSKUJE JE I WYRABIA JE W POSTACI BALOTÓW LUB ZRĘBKÓW. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. W przypadku nie odebrania powierzchni przez Sprzedającego po zakończeniu prac z powodu niewłaściwego uprzątnięcia powierzchni przez Kupującego, Sprzedająca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000,00 zł. za każdy hektar nie uporządkowanej powierzchni. Pomiar miąższości: a) dla zrębków- nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; b) dla balotów- nastąpi po zrywce i ułożeniu w stosach przy drodze wywozowej w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Termin na podpisanie umowy do 14 dni po upływie terminu składania skarg

Aukcja nr 0712201326 w Nadleśnictwo Miłomłyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. M2 E- pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania. Powierzchnia z cięć rębnych Rb III A, oddz. 171 b, o pow. ha - gatunek dominujący So -80 m3, w leśnictwie Zakątek (tel. do leśniczego 606-344-264) POZOSTAŁOŚCI DRZEWNE WYWIEZIONE Z POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ I UŁOŻONE W STOSY NIEREGULARNE WZDŁUŻ DROGI LEŚNEJ - KUPUJĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE WYRABIA JE W POSTACI BALOTÓW LUB ZRĘBKÓW. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. W przypadku nie odebrania powierzchni przez Sprzedającego po zakończeniu prac z powodu niewłaściwego uprzątnięcia powierzchni przez Kupującego, Sprzedająca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000,00 zł. za każdy hektar nie uporządkowanej powierzchni. Pomiar miąższości: a) dla zrębków- nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; b) dla balotów- nastąpi po zrywce i ułożeniu w stosach przy drodze wywozowej w metrach przestrzennych (mp) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,20. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Termin na podpisanie umowy do 14 dni po upływie terminu składania skarg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 15 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0129s]