e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1703190960 w Nadleśnictwo Drewnica
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. drewno S2b So -wałki pow.30 cm w leśnictwie Sokołówek

Aukcja nr 1703190958 w Nadleśnictwo Drewnica
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. drewno S2b o dł.2,50 pozyskane w styczniu 2019r w leśnictwach: Czarna Struga, Horowa Góra, Drewnica, Sokołówek, Łęka, Wola Grzybowska.

Aukcja nr 1703190959 w Nadleśnictwo Drewnica
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 100% S2a Brz o dł.2,50 w leśnictwie Czarna Struga.

Aukcja nr 1703190961 w Nadleśnictwo Drewnica
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. drewno S2b So -z wałkami pow.30cm. leśnictwo Ostrówek

Aukcja nr 1703190962 w Nadleśnictwo Drewnica
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. drewno S2b So - wałki pow.30 cm Leśnictwo Łęka

Aukcja nr 1703190963 w Nadleśnictwo Drewnica
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno kłodowane o dł.4 mb. leśnictwo Ostrówek

Aukcja nr 0103191244 w Nadleśnictwo Bielsk
Pozostałości drzewne przeznaczone do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE). Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na ustalonych powierzchniach zrębowych. Gałęzie nie składane w stosy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosach (przelicznik m3p/m3 – 0,20). Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę do 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni, Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 1000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar zrębu. Powierzchnia do uprzątnięcia 26,60 ha. Lokalizacja - Leśnictwa: Strabla -400m3, Grabowiec-300m3, Hołody 100m3.

Aukcja nr 0734191149 w Nadleśnictwo Zaporowo
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Kupujący własnym staraniem i na własny koszt gromadzi pozostałości drzewne i wyrabia je w postaci zrębków lub balotów. Przedmiotem przetargu są pozostałości drzewne M2E położone na terenie leśnictwa Chruściel o szacunkowej masie 30 m3 i powierzchni łącznej 0,75 ha (według załączonego wykazu powierzchni). Proponowana masa jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Do obliczania miąższości zrębków zastosowany zostanie współczynnik zamienny z m3(p) na m3 dla zrębków - 0,25, a dla balotów - 0,20. Przekazanie i odbiór powierzchni odbędzie się protokolarnie. W przypadku nieuprzątnięcia lub niewłaściwego uprzątnięcia przekazanych powierzchni Kupujący zapłaci Sprzedawcy dodatkowo karę w wysokości 3 000 zł za każdy hektar nieuprzątniętej powierzchni, udostępnionej w celu pozyskania pozostałości drzewnych.

Aukcja nr 0118191088 w Nadleśnictwo Nurzec
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku. Przedmiotowe warunki techniczne jak i wykaz norm związanych z przedmiotową GHG są dostępne na stronie internetowej pod adresem (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy).
Drewno pozyskane w ramach porządkowania stanu sanitarnego lasu. Odbiór z leśnictw wskazanych przez nadleśnictwo.


Aukcja nr 0702190452 w Nadleśnictwo Ciechanów
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surwiec pozyskany w miesiącu grudniu 2018r., w leśnictwie Szulmierz-5m3 i w leśnictwie Ościsłowo-4m3. Długość wałków 2,40mb.

1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0527s]