e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1708200929 w Nadleśnictwo Mińsk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość wałka: 2,50 m. Drewno do odbioru z Leśnictwa Stanisławów.

Aukcja nr 0125201569 w Nadleśnictwo Supraśl
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych. 100% drewno długie. Odbiór z leśnictw: Lipina 31,68m3, Łaźnisko 9,59m3, Kopna Góra – 4,48m3, Borki – 3,93m3, Sokołda – 3,97m3, Zacisze – 6,35m3. Termin wywozu do 03.07.2020.

Aukcja nr 0731200634 w Nadleśnictwo Wielbark
Aukcja dotyczy sprzedaży 650 m3 pozostałości pozrębowych na łącznej powierzchni 23,57 ha ( wykaz powierzchni wg załącznika numer 3). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości drzewne, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. UWAGA! „Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nieuprzątniętej powierzchni, udostępnionej mu w celu pozyskania pozostałości drzewnych”. Wykonanie umowy z odchyleniami, nieprzekraczającymi (in minus, in plus) 40 % ilości drewna objętego umową będzie traktowane, jako jej należyte wykonanie. Współczynnik zamienny z m(p) na m3 dla: zrębków energetycznych M2 ZE 0,25 ; balotów M2 BE 0,20. UWAGA: Kupujący będzie wykonywał prace na udostępnionych powierzchniach w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Prowadzenie prac poza określonymi powyżej terminami wymaga zgody Sprzedawcy.

Aukcja nr 0125201570 w Nadleśnictwo Supraśl
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych. 100% drewno długie. Odbiór z leśnictw wskazanych przez biuro Nadleśnictwa Supraśl. Termin wywozu do 03.07.2020.

Aukcja nr 0125201571 w Nadleśnictwo Supraśl
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych. Odbiór z leśnictwa Lipina – całkowita ilość 3,68m3. Termin wywozu do 06.07.2020r.

Aukcja nr 0725200914 w Nadleśnictwo Srokowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo Srokowo przedstawia ofertę kupna-sprzedaży, surowca dębowego wielkowymiarowego o obniżonej jakości WDP (tj. z występującymi wadami nie pozwalającymi na wymanipulowanie min. 2,50 metrowego wyrzynka w klasie "D"). Surowiec wielkowymiarowy pozyskany i przygotowany do oględzin oraz odbioru na terenie leśnictwa ZIELONE w ilości 26,40 m3 (zaokrąglone do 26 m3). Uwaga (licytacji podlega cała partia). Udział w klasach grubości: WDP_3: 49%; WDP_2: 33%; WDP_1: 18%. Podana cena otwarcia tj. 180 zł/m3 dotyczy 1 klasy grubości w związku z czym prosimy o korzystanie z kalkulatora cen, w celu określenia wartości dla pozostałych klas grubości. Wykaz wad drewna warunkujący klasyfikację surowca do drewna o obniżonej jakości w załączeniu. Poglądowy wygląd sztuk (zdjęcia) przedstawionych do licytacji w załączeniu do aukcji (należy wziąć pod uwagę, że załączone zdjęcia, z uwagi na błąd perspektywy, mogą nie odzwierciedlać wszystkich wad surowca, w szczególności krzywizn oraz niewidocznych na zdjęciach sęków, w związku z czym surowiec możliwy jest do oględzin po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Leśniczym Leśnictwa ZIELONE, Panem Stefanem Pyrczem, telefon: 603-604-136 lub działem marketingu nadleśnictwa (kontakty telefoniczne w załączeniu). Lista magazynowa ze szczegółami wymiarowymi oraz opisem wad, w tym podaniem długości, średnic środkowych i klas wymiarowych w załączeniu. Surowiec zmygłowany jest w 2 miejscach. Informacja o ilości dni na stanie w załączonym pliku podana jest wg stanu na dzień 26 lutego br. Surowiec pochodzi z niezrealizowanej umowy w związku z COVID-19 (rzeczywista liczba dni na stanie 104 dni).

Aukcja nr 1709201288 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w I kw.2020 r w l.Siedlce. Wałki dł.125 cm.

Aukcja nr 1709201289 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w 2019 r w L.Zbuczyn. Wałki dł.240 cm

Aukcja nr 1709201290 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w L. Grebków-29 m3, L.Mordy-3 m3, L.Siedlce-22 m3, L.Kotuń-18 m3, l.Wodynie- 8 m3

Aukcja nr 1709201291 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w I kw.2020 r w L.Siedlce. Wałki dł.125 cm.

« Pierwsza « Poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z 15 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0123s]