e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0104241658 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłody o długości 5,0 m gotowe do odbioru z leśnictwa Rydzówka. Sugerowany jest jak najszybszy odbiór.

Aukcja nr 0104241659 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłody o długości 4,4 m gotowe do odbioru z leśnictwa Wilkus. Sugerowany jest jak najszybszy odbiór

Aukcja nr 0104241660 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłody o długości 4,40 m gotowe do odbioru z leśnictwa Kuty. Sugerowany jest jak najszybszy odbiór.

Aukcja nr 0104241661 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Kłody o długości 6,0 m gotowe do odbioru z leśnictwa Kalskie Nowiny. Sugerowany jest jak najszybszy odbiór.

Aukcja nr 0104241662 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno gotowe do odbioru z leśnictwa Rydzówka.

Aukcja nr 0104241663 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno gotowe do odbioru z leśnictwa Klimki.

Aukcja nr 0104241664 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno gotowe do odbioru z leśnictwa Duży Kamień.

Aukcja nr 0104241665 w Nadleśnictwo Borki
Surowiec drzewny zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno gotowe do odbioru z leśnictwa Kruklanki.

Aukcja nr 0711241295 w Nadleśnictwo Lidzbark
Pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania, POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY w Leśnictwie Konopaty. Wykaz adresów leśnych, z których wystawiony jest surowiec M2E, zawiera załączona tabela (załącznik nr 1). Surowiec pochodzi z cięć rębnych (melioracje agrotechniczne i uprzątanie powierzchni pozrębowych), oraz czyszczeń i tym podobnych. W przypadku powierzchni zrębowych oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Niedotrzymanie terminu realizacji zadania skutkuje karą umowną w wysokości 3 000 zł od każdego nieuprzątniętego hektara powierzchni. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Pomiar zrębków nastąpi po zezrębkowaniu, na pojeździe lub kontenerze w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) wg przelicznika 0,25, zaś pomiar balotów po zrywce i ułożeniu w stosy przy drodze wywozowej w m3p przeliczanych na m3 wg przelicznika 0,20. Proponowana masa jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Aukcja nr 1709242148 w Nadleśnictwo Siedlce
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Wałki grubsze cześć o średnicy powyżej 30 cm. Drewno pozyskane w 2024 r w L.Wodynie.

« Pierwsza « Poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 z 18 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0105s]