e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1505201454 w Nadleśnictwo Kartuzy
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przygotowany w długości w długości 2,0 mb.

Aukcja nr 1510201496 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w 2019 roku w długości 2,50 mb znajdujące się na stanie magazynowym nadleśnictwa. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.Drewno wyrabiane standardowo w długości 2,50 mb. Drewno pochodzi z pozyskania z obszaru klęskowiska. Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 1509201308 w Nadleśnictwo Lębork
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo - wymiarowej określonej w „Warunkach technicznych – Drewno wielkowymiarowe iglaste”, (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r.). (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na dana grupę handlowo - gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.

Aukcja nr 1509201309 w Nadleśnictwo Lębork
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo - wymiarowej określonej w „Warunkach technicznych – Drewno wielkowymiarowe kłodowane iglaste”, (Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r.). (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na dana grupę handlowo - gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Drewno przygotowywane w długości 4,0 m.

Aukcja nr 0731200615 w Nadleśnictwo Wielbark
Aukcja dotyczy sprzedaży 150 m3 pozostałości pozrębowych na łącznej powierzchni 8 ha ( wykaz powierzchni wg załącznika numer 3). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości drzewne, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. UWAGA! „Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy hektar nieuprzątniętej powierzchni, udostępnionej mu w celu pozyskania pozostałości drzewnych”. Wykonanie umowy z odchyleniami, nieprzekraczającymi (in minus, in plus) 40 % ilości drewna objętego umową będzie traktowane, jako jej należyte wykonanie. Współczynnik zamienny z m(p) na m3 dla: zrębków energetycznych M2 ZE 0,25 ; balotów M2 BE 0,20. Uwaga surowiec nie posiada certyfikatu gospodarki leśnej FSC.

Aukcja nr 1510201501 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Na daną grupę handlowo - gatunkową obowiązują warunki techniczne dla drewna wielkowymiarowego liściastego. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno pochodzi z pozyskania z obszaru klęskowiska.

Aukcja nr 1706202127 w Nadleśnictwo Łochów
20,39 m3 drewna pozyskane w 2020r. w leśnictwie Węgrów. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1706202128 w Nadleśnictwo Łochów
21,81 m3 drewna dł. 2,50 pozyskane w grudniu 2019r. oraz styczeń/luty 2020r. w leśnictwie Ruchna. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1706202129 w Nadleśnictwo Łochów
91,03 m3 kłody dł. 3 m pozyskanej w 2020r. w leśnictwie Węgrów. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1706202130 w Nadleśnictwo Łochów
11,95 m3 drewna dł. 2,50 pozyskane 2019/2020 w leśnictwie Stoczek. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 19 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0143s]