e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1515201219 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 9 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.Oferowana długośc 2,50 mb.

Aukcja nr 0115201199 w Nadleśnictwo Łomża
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Uwaga: Drewno znajduje się w Leśnictwie Czerwony Bór tel.600478316

Aukcja nr 1508201160 w Nadleśnictwo Kwidzyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Surowiec został pozyskany w okresie zimowym pojedyncze sztuki mają początki zaparzenia.Wobec powyższego wyznacza się krótki okres odbioru.

Aukcja nr 1508201161 w Nadleśnictwo Kwidzyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Surowiec został pozyskany w kilku leśnictwach. Odbiór pełnego kursu wiąże się z łączeniem dwóch leśnictw ze sobą sąsiadujących.

Aukcja nr 1508201162 w Nadleśnictwo Kwidzyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku.Surowiec został pozyskany w misiącu

Aukcja nr 1508201163 w Nadleśnictwo Kwidzyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku.Surowiec jest przygotowany w dłu od 8,00 do 14 mb

Aukcja nr 1509201369 w Nadleśnictwo Lębork
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo - wymiarowej określonej w „Warunkach technicznych – Drewno średniowymiarowe”, (Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r.). (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo - gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Drewno o długości 2,40 m przygotowane w leśnictwie Łebień.

Aukcja nr 1515201218 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 9 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.Oferowana długośćc 2,50 mb

Aukcja nr 0704200874 w Nadleśnictwo Dwukoły
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. Surowiec pozyskany w III i IV kwartale 2019 roku w leśnictwie Narzym (90m3) oraz Iłowo (30m3). Brak możliwości wyboru surowca-odbiór z miejsc wskazanych przez pracowników nadleśnictwa. Udział drewna długiego : 100%.

Aukcja nr 1506201842 w Nadleśnictwo Kolbudy
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przygotowany w długości 2,50 m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 15 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0117s]