e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0619151255 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Małomierz o masie 24,69 m3 o długości wałków 2,40 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie :PN-91/D-95018- Surowiec Drzewny. Drewno średniowymiarowe, wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0619151256 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Borki o masie 25 m3 o długości wałków 2,40 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie :PN-91/D-95018- Surowiec Drzewny. Drewno średniowymiarowe, wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0619151257 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Jasień o masie 16,62 m3 o długości wałków 1,20 mb. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 34 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe- S2B. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr. 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0619151258 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kierz w ilości 3,92 m3 o długości 2,50 m. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 33 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia- S2AP. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r.

Aukcja nr 0619151259 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kierz w ilości 5,13 m3 o długości 2,50 m. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 33 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia- S2AP. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r.

Aukcja nr 0619151260 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Żądłowice w ilości 9,84 m3 o długości 2,50 m. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 33 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia- S2AP. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r.

Aukcja nr 0619151261 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Borki o masie 0,75 m3 o długości wałków 1,20m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie :PN-91/D-95018- Surowiec Drzewny. Drewno średniowymiarowe, wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0619151262 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Borki o masie 1,87 m3 o długości wałków 1,20 mb. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 34 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe- S2B. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr. 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0403151116 w Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Drewno kłodowane, pozyskane w systemie ręczno-maszynowym, odbierane posztucznie, długości 6,00 mb. Surowiec drzewny ewidencjonowany wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 27.09.2013 GM-900-7/2013. Określenia wad drewna i ich pomiarów zgodne z normą: PN -79/D-01011 z zastrzeżeniem, że pomiar sęków wg punktu 3.1.4 podpunktu a (po najmniejszej średnicy). Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Udział procentowy klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna sprzedaży. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w Zarządzeniu Nr 59 DGLP z dnia 13.10.2014 roku (znak: GM-900-7/14) oraz Decyzji Nr 56 DGLP z dnia 13.10.2014 roku (znak GM-900-8/14). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC wydany przez SGS Polska Sp. z o.o.

Aukcja nr 0403151117 w Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Surowiec drzewny wielkowymiarowy z kumulacją wad, wyrabiany wg warunków technicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 DRDLP w Krośnie z dnia 13 sierpnia 2002r. EM-80-2/2002. Pomiar i obliczanie miąższości drewna zgodnie z PN-92/D-95000: 2002- Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Określenia wad drewna i ich pomiarów zgodne z normą: PN-79/D-01011 z zastrzeżeniem, że pomiar sęków wg punktu 3.1.4 podpunktu a (po najmniejszej średnicy). Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Brak możliwości zmiany parametrów jakości i wymiarów. Udział klas grubości i jakości w ofercie na charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Drewno wyrabiane głównie w długościach 2,5 mb oraz wielokrotność (preferowany transport samochodem z naczepą). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej wg. standardu PEFC (nr PL PEFC-12/0026) wydany przez SGS Polska sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0343s]