e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0604202011 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w cięciach przygodnych ( drewno posuszowe) o długości 5 mb . Lokalizacja surowca leśnictwo Leśniewice

Aukcja nr 0604202012 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ze względu na długość surowca zalecany transport naczepowy - ładunek transportowy z dwóch leśnictw

Aukcja nr 0604202013 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec o długości 240 cm, średnica w dolnym końcu nie ogranicza się - lokalizacja leśnictwo Drzewce. Jest to jesion pensylwański !!!!!!!

Aukcja nr 0604202014 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość surowca 240 cm - ładunek transportowy z dwóch leśnictw

Aukcja nr 0604202015 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec o długości 120 cm, zlokalizowany w leśnictwach: Choinek 16m3; Kruk 2m3; Drzewce 4m3; Leśniewice 5m3.

Aukcja nr 0604202016 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec o długości 240 cm i 120 cm, średnica w dolnym końcu nie ogranicza się.

Aukcja nr 0526201947 w Nadleśnictwo Strzelce
Oferta dotyczy drewna pozyskanego w III kwartale br., w leśnictwie Janostrów. Nadleśnictwo zaprasza do obejrzenia surowca przed przystąpieniem do aukcji (zdjęcia poglądowe stanowią załączniki do aukcji). Surowiec drzewny wyrabiany według klasyfikacji jakościowo wymiarowej określonej w załączniku Nr 11 do Zarządzenia Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. z poźniejszymi zmianami, w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Ceny netto w złotych loco - las po zrywce. Dodatkowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Strzelce pod numerami telefonów: +48 082 568 32 10 w. 104-105 ; 661997022 (w dni robocze, w godz. 7-15)

Aukcja nr 0620200962 w Nadleśnictwo Wieluń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno w Leśnictwie Cisowa 605 059 973.

Aukcja nr 0602201068 w Nadleśnictwo Brzeziny
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Oferowany surowiec może nie posiadać certyfikatu. Brak certyfikatu FSC lub PEFC nie stanowi wady surowca. Sprzedający planuje pozyskanie części masy maszynami wielooperacyjnymi (harwester), co może skutkować częściowym naruszeniem kory. Pomiar średnicy środ. w korze z zastosowaniem potrąceń na korę. Ceny netto w zł - loco las po zrywce. Przedmiotem aukcji jest drewno dłużycowe W_STANDARD SW pozyskane i zerwane na gruncie w L.ctwie Wiączyń (519539464). Przed licytacją prosimy o ewentualny kontakt. Udział poszczególnych klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy. Zasady ewidencji i numeracji surowca na gruncie i w dok. obrotu zgodnie z zasadami obowiązującymi w PGL LP. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy - załącznik do przetargu.

Aukcja nr 0602201069 w Nadleśnictwo Brzeziny
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Oferowany surowiec może nie posiadać certyfikatu. Brak certyfikatu FSC lub PEFC nie stanowi wady surowca. Sprzedający planuje pozyskanie części masy maszynami wielooperacyjnymi (harwester), co może skutkować częściowym naruszeniem kory. Pomiar średnicy środkowej drewna w korze z zastosowaniem potrąceń na korę. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Przedmiotem aukcji jest drewno dłużycowe W_STANDARD LP pozyskane i zerwane na gruncie w L.ctwie Wiączyń (519539464). Przed licytacją prosimy o ewentualny kontakt. Udział poszczególnych klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Zasady ewidencji i numeracji surowca na gruncie i w dok. obrotu zgodnie z zasadami obowiązującymi w PGL LP. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego przetargu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 47 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0188s]