e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0407191062 w Nadleśnictwo Dynów
Surowiec S2A: jesion-JS (min.75%), brzoza-BRZ (max. 20%), dąb-DB i jawor-JW (max. 5%) wg "PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Pomiar i obliczanie miąższości PN-D-95000:2002. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 0%. Surowiec S2A o długości 1,00mb. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat PEFC do 13.05.2021r. (Certyfikat nr BVCPL/PEFCFM/06-7, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane na kilku składach autobiernych Leśnictwa Ulucz zlokalizowanych przy jednej drodze wywozowej (od składu "Ulucz” do składu "Borownica-cmentarz"). UWAGA !!! Sprzedający informuje, że nie będzie możliwości wyboru gatunków drewna!!! Ostateczny termin odbioru drewna upływa 11 października br. Surowiec pozyskany w III kwartale br. W przypadku intensywnych opadów atmosferycznych odbiór możliwy tylko samochodami bez naczepy i przyczepy (samymi "solówkami"). Szczegółowych informacji udziela leśniczy - 600 050 102. Pozostałe telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0407191063 w Nadleśnictwo Dynów
Surowiec S2A: olcha czarna-OL wg "PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Pomiar i obliczanie miąższości PN-D-95000:2002. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 0%. Surowiec S2A o długości 1,00mb. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat PEFC do 13.05.2021r. (Certyfikat nr BVCPL/PEFCFM/06-7, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane na składzie autobiernym Leśnictwa Piątkowa - "Za kościołem". UWAGA !!! konkretna partia surowca!!! Ostateczny termin odbioru drewna upływa 11 października br. Surowiec pozyskany w III kwartale br. W przypadku intensywnych opadów atmosferycznych odbiór możliwy tylko samochodami bez naczepy i przyczepy (samymi "solówkami"). Szczegółowych informacji udziela leśniczy - 600 050 104. Pozostałe telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0407191064 w Nadleśnictwo Dynów
Surowiec S2A: buk-BK (min.97%), grab-GB (max. 3%) wg "PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Pomiar i obliczanie miąższości PN-D-95000:2002. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 0%. Surowiec S2A o długości 1,00mb. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat PEFC do 13.05.2021r. (Certyfikat nr BVCPL/PEFCFM/06-7, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane na jednym składzie autobiernym Leśnictwa Dąbrówka -kompleks Wyręby (skład "Płyty”) UWAGA !!! Sprzedający informuje, że nie będzie możliwości wyboru gatunków drewna!!! Ostateczny termin odbioru drewna upływa 11 października br. Surowiec pozyskany w III kwartale br. W przypadku intensywnych opadów atmosferycznych odbiór możliwy tylko samochodami bez naczepy i przyczepy (samymi "solówkami"). Szczegółowych informacji udziela podleśniczy - 606 356 301. Pozostałe telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0428190688 w Nadleśnictwo Jarosław
Drewno o dł 125 cm,w leśnictwie Czerniawka 56 m3 i Tuchla 14 m3. drewno cienkie, w niewielkim stopniu przydatne do produkcji palet. Sur drzewny wg klasyfikacji jakość-wymiar określonej w Polskich Normach. Ceny netto w zł - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne.

Aukcja nr 0428190689 w Nadleśnictwo Jarosław
Drewno o dł 250 cm w leśnictwie Korczowa pozyskane harwesterem. Możliwe uszkodzenia pobocznicy i niewielkie krzywizny wielostronne. Sur drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej przez "Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe użytkowe" wprowadzone Zarz nr 34 Dyr Gen LP z 17.04.2012 r. zn. EM-900-5/12, Ceny netto w zł - loco las po zrywce. Na daną grupę handl obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na dana grupę handlowa obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC.

Aukcja nr 0428190690 w Nadleśnictwo Jarosław
Drewno pozyskane harwesterem w leśnictwie Korczowa o dł 250 cm.pochodzące z cięć sanitarnych posuszowe przydatne do produkcji palet. Sur drzewny wg klasyfikacji jakość-wymiar określonej w Polskich Normach. Ceny netto w zł - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC.

Aukcja nr 0428190691 w Nadleśnictwo Jarosław
Drewno pozyskane w leśnictwie Korczowa w długościach 7,50 m ok 60% i 10,20 m ok. 40%. pojedyncze sztuki w długościach innych niż podano.Drewno pozyskane harwesterem. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej wg "Warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste" wprowadzonych Zarządzeniem nr 72 z 27 09.2013 Dyrektora Generalnego LP (GM-900-5/2013). Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycy. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Sposób pomiaru wg. normy PN-D-95000:2002. Wady drewna wg. normy: PN-79-D-01011- pomiar sęków wg. punktu 3.1.4 podpunktu a) - po najmniejszej średnicy. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Żądanie przedsiębiorcy o zmianie jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) winno nieść skutek zapisania w umowie odpowiedniej zmiany ceny drewna. Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC.

Aukcja nr 0609191149 w Nadleśnictwo Opoczno
Surowiec drzewny sklasyfikowany zgodnie z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Kłoda o długości 3 m, pozyskana w miesiącu wrześniu 2019 r. z terenu pożarzyska w leśnictwie Myślibórz (tel. do leśniczego 608 649 728, tel. do podleśniczego 604 932 286). Z uwagi na uszkodzenie drzew od ognia oraz zachodzące procesy ich obumierania oferowany surowiec może posiadać zwęglenia korowiny, chodniki owadzie płytkie oraz siniznę na całej powierzchni bielu na przekrojach. Występowanie powyższych wad w surowcu drzewnym nie będzie stanowiło podstawy do jego reklamacji. Podany procentowy układ klas jakości i grubości ma charakter orientacyjny (szacunkowy). Ze względu na pozyskanie harwesterem drewno może posiadać częściowe obdarcia kory oraz jakość okrzesywania dobrą. Pomiar sęków otwartych po najmniejszej średnicy sęka. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0428190692 w Nadleśnictwo Jarosław
Drewno posuszowe grube w leśnictwie Dąbrowa pochodzące z cięć sanitarnych przydatne do produkcji palet. wskazane wcześniejsze obejrzenie surowca.Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC.

Aukcja nr 0510190787 w Nadleśnictwo Chotyłów
LIPA S_S2A_OPAL. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Zarządzeniu nr 33 DGLP z dn. 17.04.2012 r. w sprawie Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP.
Udział sortymentu długości 1,20 mb w masie wynosi 100%. Drewno pozyskane w styczniu 2019 r. znajduje się na magazynie leśnictwa: Kodeń. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. 83-377-82-16 osoba kontaktowa mgr inż. Łukasz Sawczuk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 15 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0130s]