e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0521160512 w Nadleśnictwo Rudnik
Nadleśnictwo Rudnik zaprasza do udziału w aukcji na sprzedaż pozostałości drzewnych M2E- drobnica przeznaczona na cele energetyczne. Surowiec odpowiada normie PN-91/D-95019 surowiec drzewny- drewno małowymiarowe. Koszty pozyskania, zrębkowania, balotowania i transportu ponosi nabywca. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar miąższości w przypadku:
zrębków (M2ZE) – nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na m3 według zamiennika 0,25;
balotów (M2BE)– zostanie wykonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosach w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na m3 według zamiennika 0.20. Proponowana masa 88 m3 jest masą szacunkową, która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna zostać uprzątnięta tak, aby umożliwić wykonanie orki pod odnowienie - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez nadleśnictwo. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni Sprzedawca obciąży Kupującego karą w wysokości 4000 zł za każdy hektar nieuporządkowanej powierzchni. Lokalizacja powierzchni przeznaczonych do zrębkowania/ balotowania: leśnictwo Maziarnia oddz.: 95a - 29 m3. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Rudnik tel. nr +48 15 87 66 211, osoba kontaktowa – Tomasz Maślach.

Aukcja nr 0521160513 w Nadleśnictwo Rudnik
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na słupy teletechniczne" (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Surowiec do pozyskania, zlokalizowany na terenie leśnictw: Barce – 3 m3, Maziarnia – 21 m3, Pogoń – 4 m3, Borowina – 17 m3. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Rudnik tel. nr +48 15 87 66 211, osoba kontaktowa – Tomasz Maślach.

Aukcja nr 0315161092 w Nadleśnictwo Myślenice
Dł. wałka 100 cm , Drewno pozyskane w IV kw. 2015, zlokalizowane na 2 składach w 2 kompleksach
( Żerosławice i Wólka ) w leśnictwie GDÓW, UWAGA - zalecany wywóz pojazdem typu SOLÓWKA.
UWAGA- TRWA RÓWNOCZEŚNIE INNA AUKCJA NA DREWNO W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI.

TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo GDÓW 694-421-905

Aukcja nr 0315161093 w Nadleśnictwo Myślenice
Dł. wałka 100 cm ,w ilości 3,50m3 , drewno pozyskane w IV kw. 2015, zlokalizowane na 2 składach w 2 kompleksach ( Żerosławice i Wólka ) w leśnictwie GDÓW, UWAGA - zalecany wywóz pojazdem typu SOLÓWKA.
UWAGA. TRWA RÓWNOCZEŚNIE INNA AUKCJA NA DREWNO W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI.

TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo GDÓW 694-421-905

Aukcja nr 0504160848 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno MD S2A dł. 250 cm. Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno pochodzi z pozyskania III kw. 2015 r. i zlokalizowane jest w leśnictwie Góry. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0604160632 w Nadleśnictwo Gostynin
Przedmiotem przetargu są pozostałości drzewne M2E (chrust i igliwie), które zostaną pozyskane na zrębie, staraniem i na koszt Kupującego. Lokalizacja powierzchni zrębowych w leśnictwach: Duninów, Lucień, Choinek. W leśnictwie Leśniewice pozostałości drzewne zlokalizowane są w lukach po usuniętych drzewostanach świerkowych. Na pozycjach przeznaczonych do pozyskania w/w surowca zostanie wcześniej wyrobiona grubizna i drobnica opałowa. Oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych (m3p), przeliczanych na m3 według zamiennika 0,25 (możliwy również pomiar w balotach - zamiennik 0.20).

Aukcja nr 0315161094 w Nadleśnictwo Myślenice
Dł. wałka 100 cm , drewno pozyskane w IV kw. 2015, zlokalizowane na 2 składach w 2 kompleksach ( Żerosławice i Wólka ) w leśnictwie GDÓW, UWAGA - zalecany wywóz pojazdem typu SOLÓWKA.
UWAGA. TRWA RÓWNOCZEŚNIE INNA AUKCJA NA DREWNO W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI.

TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo GDÓW 694-421-905

Aukcja nr 0504160844 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno JS W_STANDARD. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach i Normie PN-92/D-95008. Drewno zlokalizowane jest na terenie leśnictwa Stańków 694418012 i pochodzi z bieżącego pozyskania. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504160845 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno DB S2A dł. 250 cm. Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno pochodzi z pozyskania III kw. 2015 r. i zlokalizowane jest w leśnictwie Góry. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504160846 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno SO S2A dł. 120 cm. Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno pozyskane w III kw. 2015 r. i zlokalizowane jest w leśnictwie Stańków. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 9 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0226s]