e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0416140884 w Nadleśnictwo Lutowiska
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach (PN-92/D-95008 i norm związanych, WYJĄTEK dotyczy klasy WD w której dopuszczalna jest krzywizna wielostronna wynosząca do ½ wielkości krzywizny jednostronnej (do 2,5 cm/1m)). Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne; dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w "Regulaminie systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” na 2014 rok". Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży

Aukcja nr 0416140883 w Nadleśnictwo Lutowiska
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach (PN-92/D-95008 i norm związanych, WYJĄTEK dotyczy klasy WD w której dopuszczalna jest krzywizna wielostronna wynosząca do ½ wielkości krzywizny jednostronnej (do 2,5 cm/1m)). Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne; dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w "Regulaminie systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” na 2014 rok". Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży

Aukcja nr 0427140883 w Nadleśnictwo Lubaczów
Surowiec drzewny przygotowany wg Tymczasowych warunków technicznych dla drewna iglastego kłodowanego (WK) wprowadzonych załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 74 DGLP z dnia 27.09.2013r. GM 900-7/2013. Obowiązują również normy: PN-79/D-01011 – „Drewno Okrągłe. Wady” oraz PN-D-95000:2002 (Surowiec Drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie). Ceny netto w złotych – loco las po zrywce. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne, dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych (drewno z wyborem) w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w „Regulaminie systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”. Drewno wyrabiane tylko w klodach o długości 5,0 m. Nadleśnictwo Lubaczów jest posiadaczem certyfikatu PEFC wydanego przez SGS Polsk S.A. z siedzibą w Gdyni. Drewno pozyskane w ramach cięć sanitarnych. Drewno do odbioru w leśnictwach Werchrata, Dziewięcierz.

Aukcja nr 0427140884 w Nadleśnictwo Lubaczów
Surowiec drzewny przygotowany wg PN-91/D-95018 „ Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania” . Krzywizna jednostronna dopuszczalna do 20 cm/1m, wielostronna wynosząca połowę wartości jednostronnej.. Obowiązują również normy: PN-79/D-01011 – „Drewno Okrągłe. Wady” oraz PN-D-95000:2002 (Surowiec Drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie). Ceny netto w złotych – loco las po zrywce. . Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne, dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych (drewno z wyborem) w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w „Regulaminie systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”. Drewno S2B wyrabiane o długości 2,45m. Nadleśnictwo Lubaczów jest posiadaczem certyfikatu PEFC wydanego przez SGS Polsk S.A. z siedzibą w Gdyni.

Aukcja nr 0620140362 w Nadleśnictwo Wieluń
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na dana grupę handlowa obowiązuje jednolite normy/warunki techniczne. Klienci, którzy nie współpracowali z Nadleśnictwem Wieluń proszeni są o dostarczenie aktualnych dokumentów zawierających informację o nadaniu nr REGON, NIP oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy. Drewno pozyskane w Leśnictwie Radoszewice. Kontakt do Leśnictwa; (695 738 406).

Aukcja nr 0416140885 w Nadleśnictwo Lutowiska
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach (PN-92/D-95008 i norm związanych, WYJĄTEK dotyczy klasy WD w której dopuszczalna jest krzywizna wielostronna wynosząca do ½ wielkości krzywizny jednostronnej (do 2,5 cm/1m)). Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne; dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w "Regulaminie systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” na 2014 rok". Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży

Aukcja nr 0620140363 w Nadleśnictwo Wieluń
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na dana grupę handlowa obowiązuje jednolite normy/warunki techniczne. Klienci, którzy nie współpracowali z Nadleśnictwem Wieluń proszeni są o dostarczenie aktualnych dokumentów zawierających informację o nadaniu nr REGON, NIP oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy.Drewno do odebrania w Leśnictwie Czarnożyły. Kontakt do Leśnictwa:605 059 982; 043 841 62 12.

Aukcja nr 0620140361 w Nadleśnictwo Wieluń
Dąb S_S2B_GK Surowiec odebrany zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17.04.2012 r. "Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B". Surowiec wyrabiany w długości 120 cm – 100% oferowanej masy. Surowiec zlokalizowany na terenie leśnictwa Cisowa - 21 m3 (tel. 605 059 968) - szczegółowych informacji udziela leśniczy. Zachęcamy do oględzin drewna na gruncie. Odbiór surowca do dnia 18.04.2014 r. wg ustalonego harmonogramu.

Aukcja nr 0620140364 w Nadleśnictwo Wieluń
Przedmiotem aukcji jest surowiec SO S2AC w ilości 240 m3 pozyskany na terenie Nadleśnictwa Wieluń. Surowiec wyrobiony zgodnie z warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe na cele energetyczne ( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 05.04.2011 r.). Drewno do odebrania w Leśnictwach Czarnożyły, Radoszewice oraz Mokry Las.

Aukcja nr 0522140513 w Nadleśnictwo Sarnaki
Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drobnica opałowa) oraz surowca pochodzącego z uprzątania w ramach melioracji agrotechnicznych (podszyt i część podrostów) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez nadleśnictwo powierzchniach zrębowej w leśnictwie Górki Przewidywana masa - 230 m3 (oddz. 295 b,298 f, 386 f). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25. Proponowana masa jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 4000,00 zł za każdy hektar. Termin realizacji umowy do 20.08.2014

1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0256s]