e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0611160897 w Nadleśnictwo Piotrków
Surowiec drzewny SO WK_STANDARD pozyskany w okresie sierpień -październik br. o długości 4 mb. w leśnictwie Grzegorzówka w ilości 150 m3 i o długości 3 mb w leśnictwie Uszczyn w ilości 150 m3. Drewno znajduje się w kilku lokalizacjach. Surowiec drzewny pierwotnie sklasyfikowany zgodnie z Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK) wprowadzonymi Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego LP z dn. 27 września 2013r. Przewaga 1 i 2 klasy grubości. Surowiec z wadami związanymi z przelegiwaniem drewna przekraczającymi dopuszczalne wartości pierwotnie określonych klas jakości, w szczególności : sinizna, miejscami odspojona kora, chodniki owadzie, . Reklamacje na wyżej wymienione wady związane z przelegiwaniem nie będą rozpatrywane i uwzględniane. Miąższość reklamowanego drewna oblicza się w sztukach pojedynczo na podstawie pomiaru średnicy górnej. Pomiar sęka dokonuje po najmniejszej średnicy sęka. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0611160898 w Nadleśnictwo Piotrków
Drewno sosnowe S2A o długości 250 cm w ilości 200 m3. Surowiec pozyskany w okresie sierpień- wrzesień 2016r. Drewno występuje w leśnictwie Uszczyn, Grzegorzówka, Żarnowica, Stobnica w kilku lokalizacjach. Występują wady związane z przelegiwaniem. Reklamacje na wady z przelegiwania nie będą rozpatrywane. Surowiec drzewny o cechach drewna spełniającego wymagania wg:- PN-91/D-95018 – Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania; Możliwość występowania wad związanych z przelegiwaniem surowca. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0611160899 w Nadleśnictwo Piotrków
Drewno sosnowe S2AP o długości 250 cm w ilości 200 m3. Surowiec pozyskany w leśnictwach: Meszcze, Gorzkowice, Stobnica Uszczyn w okresie lipiec- wrzesień 2016r. Drewno występuje w kilku lokalizacjach. Surowiec o cechach drewna spełniającego wymagania wg:- "Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP". Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0604160737 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Długość drewna 1,20 mb. Sporadycznie mogą zdarzyć się wałki o długości poniżej 1,20 mb. Lokalizacja drewna leśnictwo Olszyny (30 m3), Jeżewo (30 m3), Drzewce (40m3).

Aukcja nr 0604160736 w Nadleśnictwo Gostynin
Przedmiotem przetargu są pozostałości drzewne M2E (chrust i igliwie), które zostaną pozyskane na zrębie, staraniem i na koszt Kupującego. Lokalizacja powierzchni zrębowych w leśnictwie Lucień Na pozycjach przeznaczonych do pozyskania w/w surowca nie został wyrobiony sortyment M2. Oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych (m3p), przeliczanych na m3 według zamiennika 0,25 (możliwy również pomiar w balotach - zamiennik 0.20).

Aukcja nr 0611160900 w Nadleśnictwo Piotrków
Surowiec drzewny pozyskany w leśnictwie Meszcze w sierpniu 2016r. Surowiec w klasie WC0 1-1,08m3, WC0 2- 0,53m3 i WC0 3- 0,92m3. Surowiec z wadami związanymi z przelegiwaniem surowca- sinizna. Drewno o cechach spełniających wymagania jakościowe określone wg Warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste (załącznik nr 1 Zarządzenia nr 72 Dyrektora Generalnego LP z dn. 27 września 2013r.). Drewno wyrabiane w dłużycach, do 14m długości. Pomiar sęka dokonuje po najmniejszej średnicy sęka. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0611160901 w Nadleśnictwo Piotrków
Surowiec drzewny pozyskany w leśnictwie Wierzeje w październiku 2016r. Surowiec w klasie WC0 1-0,79m3, WC0 2- 0,74m3, WC0 3- 0,37m3, WD 1-0,17m3, WD2 - 0,48m3. Surowiec drzewny o cechach jakościowych określonych wg N-92/D-95008 – Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania; Drewno wyrabiane w dłużycach, do 14m długości. Pomiar sęka dokonuje po najmniejszej średnicy sęka. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0611160902 w Nadleśnictwo Piotrków
Drewno świerkowe S2A o długości 250 cm w ilości 10,94 m3. Surowiec pozyskany w okresie lipiec- wrzesień 2016r. Drewno występuje w leśnictwie Meszcze (1,57m3), Stobnica (9,37m3) w kilku lokalizacjach. Występują wady związane z przelegiwaniem. Reklamacje na wady z przelegiwania nie będą rozpatrywane. Surowiec drzewny o cechach drewna spełniającego wymagania wg:- PN-91/D-95018 – Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania; Możliwość występowania wad związanych z przelegiwaniem surowca. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0611160903 w Nadleśnictwo Piotrków
Drewno dębowe S2A o długości 250 cm w ilości 4,00 m3. Surowiec pozyskany w sierpniu 2016r. Drewno występuje w leśnictwie Gorzkowice. Występują wady związane z przelegiwaniem. Reklamacje na wady z przelegiwania nie będą rozpatrywane. Surowiec drzewny o cechach drewna spełniającego wymagania wg:- PN-91/D-95018 – Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania; Możliwość występowania wad związanych z przelegiwaniem surowca. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 18.11.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0614161344 w Nadleśnictwo Radziwiłłów
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w PN. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie zgodnie z normą PN-D-95000:2002 po uwzględnieniu następujących uszczegółowień: - pomiar średnicy środkowej dla drewna mierzonego w sztukach pojedynczo wykonuje się dla gatunków liściastych w korze (potrącenia na korę wg tablicy nr 1 - norma PN-D-95000:2002). Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite normy - (PN -92/D-95008 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania). Podany procentowy udział klas jakości i grubości jest szacunkowy. Średnicę sęków otwartych w drewnie wielkowymiarowym mierzy się po najmniejszej średnicy .

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0191s]