e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0427161191 w Nadleśnictwo Lubaczów
Surowiec drzewny przygotowany wg Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe S2B wprowadzonych Zarządzeniem nr 34 DGLP z dnia 17.04.2012r. Obowiązują również normy PN-79/D-01011 - Drewno okrągłe. wady oraz PN - D 95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości, cechowanie. Ceny netto w złotych - przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne, dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji prowadzonych na warunkach określonych w Regulaminie systemowych aukcji internetowych oraz aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na rok 2016. Drewno S2B o długości 1,25m. Nadleśnictwo Lubaczów jest posiadaczem certyfikatu PEFC wydanego przez SGS Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. Drewno pozyskane do odbioru w leśnictwie Krowica.

Aukcja nr 0604160700 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno długości 120cm w leśnictwie Lucień.

Aukcja nr 0604160701 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno o długości 2.00 mb zlokalizowane w l-ctwie Olszyny po pozyskaniu maszynowym.

Aukcja nr 0604160702 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno znajduje się w leśnictwie Lucień. W około 1/3 masie występuje sinizna przekraczająca dopuszczalne normy. Długości drewna od 3mb do 14 mb.

Aukcja nr 0604160703 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno znajduje się w leśnictwie Sokołów. Długości różne od 3 mb do 9 mb. Tylko 7 sztuk o długości powyżej 10 mb

Aukcja nr 0526161290 w Nadleśnictwo Strzelce
Nadleśnictwo Strzelce zaprasza do udziału w aukcji surowca S_S2A LIPA. Surowiec pozyskany w pierwszym kwartale 2016 roku, zlokalizowany na terenie leśnictwa Janostrów=22m3 oraz Matcze=8m3. Wałki o długości 1,20mb. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D www.zilp.lasy.gov.pl/drewno . Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Strzelce Osoba kontaktowa: Andrzej Hawrylak, tel. 82 568 32 10 wew. 22 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0419160960 w Nadleśnictwo Oleszyce
Surowiec drzewny wg Zarządzenia nr 33 DGLP z 17.04.2012 r. znak EM-900-4/02 w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne. Nadleśnictwo Oleszyce posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC. Drewno znajduje się w Leśnictwie LIPINA. Drewno wyrobione w długości 1,00 m. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy sprzedaży dostępnej w załączniku do przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 600-345-825.

Aukcja nr 0419160961 w Nadleśnictwo Oleszyce
Surowiec wg Warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe z kumulacją wad WDP określonych zarządzeniem nr 20 Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 10 sierpnia 2015r. (zn. spr. ED.7603.3.2015)- t.j. występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych oraz pęknięć nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielkostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Ponadto zgnilizna miękka dopuszczalna do 40% pow. czół a średnica minimalna wynosi od 14cm (bez kory). Pomiar i obliczania miąższości wg PN-D-95000:2002. Określenia wad drewna i ich pomiarów zgodne z normą: PN-79/D-01011. W niniejszej GHG znajduje się wyłącznie drewno pozaklasowe WDP- bez możliwości zakupu lepszych klas. Drewno wyrabiane w dłużycach, kłodach i wyrzynkach. Nadleśnictwo Oleszyce posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC. UWAGA !! ZALECA SIĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZELICZNIKI CEN !!!!!! Drewno znajduje się w Leśnictwie Dzików. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy sprzedaży dostępnej w załączniku do przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604-786-551.

Aukcja nr 0318160254 w Nadleśnictwo Nowy Targ
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Zlokalizowany na terenie leśnictwa Gorce.

Aukcja nr 0419160962 w Nadleśnictwo Oleszyce
Surowiec wg Warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe z kumulacją wad WDP określonych zarządzeniem nr 20 Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 10 sierpnia 2015r. (zn. spr. ED.7603.3.2015)- t.j. występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych oraz pęknięć nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielkostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Ponadto zgnilizna miękka dopuszczalna do 40% pow. czół a średnica minimalna wynosi od 14cm (bez kory). Pomiar i obliczania miąższości wg PN-D-95000:2002. Określenia wad drewna i ich pomiarów zgodne z normą: PN-79/D-01011. W niniejszej GHG znajduje się wyłącznie drewno pozaklasowe WDP- bez możliwości zakupu lepszych klas. Drewno wyrabiane w dłużycach, kłodach i wyrzynkach. Nadleśnictwo Oleszyce posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC. UWAGA !! ZALECA SIĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZELICZNIKI CEN !!!!!! Drewno znajduje się w Leśnictwie Stare Sioło. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy sprzedaży dostępnej w załączniku do przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604-786-551.

1 2 3 4 z 4 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0192s]