e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0416221869 w Nadleśnictwo Lutowiska
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC. Drewno dostępne w leśnictwie Skorodne.

Aukcja nr 0416221868 w Nadleśnictwo Lutowiska
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo posiada certyfikat PEFC. Drewno dostępne w leśnictwie Dwerniczek.

Aukcja nr 0529221806 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa Brus – pozyskany w miesiącu maju br. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel.(082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Elżbieta Wośko.

Aukcja nr 0529221808 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno o długości 1,20 m zlokalizowane na terenie Leśnictwa:

Antopol – 19,92 m3 pozyskane w miesiącach styczeń - marzec br.,
Augustów – 5,42 m3 pozyskane w miesiącu styczniu br.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Elżbieta Wośko.

Aukcja nr 0529221807 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa:

Brus – 20,35 m3 pozyskane w miesiącu maju br.,
Marynki – 25,72 m3 pozyskane w miesiącach: marzec – 2,24 m3, maj – 23,48 m3 br.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Elżbieta Wośko.


Aukcja nr 0608221865 w Nadleśnictwo Łąck
Rzeczywista masa 13,45 m3. Drewno w długości 1,20 - 5,34 m3 pozyskane w IV kwartale poprzedniego roku (patrz: FOTO). Surowiec drzewny pierwotnie pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne wady związane z przelegiwaniem drewna w lesie mogą postępować: zabarwienia, zaparzenia. Reklamacje na wady wymienione w aukcji nie będą rozpatrywane. Drewno posiada certyfikat PEFC. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Zalecamy wcześniejsze obejrzenie surowca w celu wyeliminowania nieporozumień. Ostateczny termin odbioru surowca - 17.06.2022 r. Drewno zlokalizowane w dwóch leśnictwach: Jastrząbek (tel. 608-631-037) - 5,34 m3 oraz Podgórze (tel. 608-629-674) - 8,11 m3.

Aukcja nr 0608221867 w Nadleśnictwo Łąck
Drewno w długości 1,20 - 6,93 m3 pozyskane w IV kwartale poprzedniego roku, reszta pochodzi z bieżącego pozyskania. Surowiec drzewny pierwotnie pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne wady związanych z przelegiwaniem drewna w lesie mogą postępować: zabarwienia, zaparzenia. Reklamacje na wady wymienione w aukcji nie będą rozpatrywane. Drewno posiada certyfikat PEFC. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Zalecamy wcześniejsze obejrzenie surowca w celu wyeliminowania nieporozumień. Ostateczny termin odbioru surowca - 17.06.2022 r. Drewno zlokalizowane w Leśnictwie Podgórze (tel. 608-629-674).

Aukcja nr 0608221873 w Nadleśnictwo Łąck
Surowiec w długościach: 4,0 m (48,02 m3) oraz 5,0 m (7,80 m3) bez możliwości wyboru długości, zlokalizowany w Leśnictwie Gabin (tel. 600-899-267). Drewno pozyskane z wiatrołomów w IV kwartale poprzedniego roku. Surowiec drzewny pozyskany pierwotnie zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne wady związane z przelegiwaniem drewna w lesie mogą postępować: sinizna, pęknięcia z przesychania. Reklamacje na wady wymienione w aukcji nie będą rozpatrywane. Drewno posiada certyfikat PEFC. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Zalecamy wcześniejsze obejrzenie surowca w celu wyeliminowania nieporozumień. Ostateczny termin odbioru surowca - 17.06.2022 r.

Aukcja nr 0608221870 w Nadleśnictwo Łąck
Surowiec w różnych długościach, zlokalizowany w Leśnictwie Podgórze (tel. 608-629-674). 7,37 m3 pozyskane w IV kwartale poprzedniego roku, reszta pochodzi z bieżącego pozyskania. Surowiec drzewny pozyskany pierwotnie zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne wady związane z przelegiwaniem drewna w lesie mogą postępować: zabarwienia, zaparzenia, pęknięcia z przesychania. Reklamacje na wady wymienione w aukcji nie będą rozpatrywane. Drewno posiada certyfikat PEFC. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Zalecamy wcześniejsze obejrzenie surowca w celu wyeliminowania nieporozumień. Ostateczny termin odbioru surowca - 17.06.2022 r.

Aukcja nr 0608221868 w Nadleśnictwo Łąck
Surowiec w różnych długościach, zlokalizowany w dwóch Leśnictwach: Podgórze (tel. 608-629-674) oraz Łąck (600-899-271). Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno posiada certyfikat PEFC. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Zalecamy wcześniejsze obejrzenie surowca w celu wyeliminowania nieporozumień. Ostateczny termin odbioru surowca - 17.06.2022 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 11 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0178s]