e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0614161257 w Nadleśnictwo Radziwiłłów
Surowiec drzewny spełniający wymagania jakościowe określone wg:PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Drewno dł.2,50 m.

Aukcja nr 0614161258 w Nadleśnictwo Radziwiłłów
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Zarządzeniu nr 33 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia -S2AP .Drewno dł.2,00.L.Zakrzew.

Aukcja nr 0614161259 w Nadleśnictwo Radziwiłłów
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Zarządzeniu nr 34 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe S2B.Drewno dł.1,20-1,25.L.Młodzieszyn.

Aukcja nr 0614161260 w Nadleśnictwo Radziwiłłów
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Zarządzeniu nr 33 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia -S2AP .Drewno dł.2,00 .L.Zakrzew.

Aukcja nr 0318160243 w Nadleśnictwo Nowy Targ
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno S2BC 125 cm głównie św, zlokalizowane na terenie leśnictwa Police.

Aukcja nr 0304161022 w Nadleśnictwo Dębica
Drewno pochodzące w większości z wierzchołków znajduje się na dwu składach w leśnictwie Brzostek i jest przewidziane do odbioru w sugerowanym terminie do dnia 08.07.2016r.Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 0611160827 w Nadleśnictwo Piotrków
Drewno sosnowe S2AP (S_S2A_OPAL) o długości 250 cm w ilości 25 m3. Surowiec pozyskany w leśnictwie Uszczyn w listopadzie i styczniu 2016r. Drewno występuje w kilku lokalizacjach. Surowiec drzewny spełniający wymagania wg: Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia –S2AP, (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego LP z dn. 17 kwietnia 2012r.). Możliwość występowania wad związanych z przelegiwaniem surowca. Ceny netto w złotych - EXW Incoterma 2010 po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Termin odbioru drewna do 10.07.2016r. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Klienci, którzy w składanych ofertach zaznaczą odroczony termin płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń, zgodnych z Zarządzeniem Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015r., oraz Decyzją Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.

Aukcja nr 0511161122 w Nadleśnictwo Lubartów
Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drobnica opałowa) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach zrębowych (3,26 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Harmonogram prac rozłożony jest na dwa etapy: pierwszy - po uprzątnięciu II piętra oraz drugi- końcowe uprzątnięcie powierzchni zrębowej. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana masa (około 150 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Bełcząc- oddział 39b pow. 1,37 ha, masa surowca M2E – 65 m3, oddział 40b pow. 1,89 ha, masa surowca M2E – 85 m3. Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy (tel. 502-010-701). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. 81-855-23-14 - osoba kontaktowa: Rafał Boguszewicz oraz Krzysztof Solecki.

Aukcja nr 0615163030 w Nadleśnictwo Radomsko
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy):100%. Pozyskano w leśnictwie Gajęcice.

Aukcja nr 0511161123 w Nadleśnictwo Lubartów
Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drobnica opałowa) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach zrębowych (1,10 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Harmonogram prac rozłożony jest na dwa etapy: pierwszy - po uprzątnięciu II piętra oraz drugi- końcowe uprzątnięcie powierzchni zrębowej. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana masa (około 55 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Nasutów- oddział 233c pow. 0,78 ha, masa surowca M2E – 40 m3, oddział 233d pow. 0,32 ha, masa surowca M2E – 15 m3. Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy (tel. 502-010-712). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. 81-855-23-14 - osoba kontaktowa: Rafał Boguszewicz oraz Krzysztof Solecki.

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0185s]