e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0504170957 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno LP S2A dł. 120 cm (70%) i 250 cm (30%). Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno pochodzi z pozyskania IV kw. 2016 r., zlokalizowane jest w leśnictwie Sawin 28 m3, Borek 11 m3 i Stańków 15 m3. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15)

Aukcja nr 0504170958 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno SO S2A WYŁĄCZNIE dł. 120 cm z dolnego przedziału średnic opisanych w normie. Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno zlokalizowane jest na terenie całego Nadleśnictwa. UWAGA! Drewno pozyskane w IV kw. 2016 r. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504170959 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno SW S2A dł. 120 cm (40%) i 250 cm (60%). Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno zlokalizowane jest na terenie całego Nadleśnictwa. Drewno pozyskane w IV kw. 2016 r. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504170960 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno OS S2AP dł. 120 cm. Surowiec drzewny wg Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP stanowiących załącznik do Zarządzenia DGLP nr 33 z dnia 17.04.2012 r. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno zlokalizowane jest na terenie Leśnictwa Stańków 18 m3 oraz Husynne 30 m3 i pochodzi z pozyskania iV kw. 2016 r. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15)

Aukcja nr 0504170961 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno TP S2AP dł. 120 cm. Surowiec drzewny wg Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP stanowiących załącznik do Zarządzenia DGLP nr 33 z dnia 17.04.2012 r. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno zlokalizowane jest na terenie leśnictwa Ostrowy i pochodzi z pozyskania IV w 2016 r.. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15)

Aukcja nr 0504170962 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno WB S2AP dł. 120 cm. Surowiec drzewny wg Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP stanowiących załącznik do Zarządzenia DGLP nr 33 z dnia 17.04.2012 r. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno zlokalizowane jest na terenie leśnictwa Ostrowy i pochodzi z pozyskania IV kw. 2016 r. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15)

Aukcja nr 0618170643 w Nadleśnictwo Skierniewice
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie PN-91/D-95018, drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Surowiec wyrobiony w długości 2,5 m znajduje się na terenie Leśnictwa Łasieczniki.

Aukcja nr 0618170644 w Nadleśnictwo Skierniewice
Przedmiotem aukcji jest opał olchowy w ilości 45 m3 znajdujący się na terenie leśnictwa Łasieczniki. Surowiec odebrany wg ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 17.04.2012 r. Cena netto w złotych loco las po zrywce. Surowiec wyrobiony w długościach 2,5 m.

Aukcja nr 0618170642 w Nadleśnictwo Skierniewice
Surowiec drzewny zgodny z normą PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Surowiec wyrobiony w długościach 2,5 m znajduje się na terenie Leśnictw: Łasieczniki i Staropol.

Aukcja nr 0518170637 w Nadleśnictwo Puławy
DREWNO POCHODZI Z WYLESIENIA POD DROGĘ EKSPRESOWĄ S17. POZYSKANE HARWESTEREM. BEZ CERTYFIKATÓW FSC i PEFC. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drobnica opałowa) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach wylesienia na pow. około 18,00 ha. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP, wymaganych przez wykonawcę inwestycji drogowej S17. W trakcie trwania uprzątania powierzchni z pozostałości pozrębowych, wykonawca inwestycji drogowej może prowadzić równolegle inne prace. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Oferowana masa (około 400 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić przekazanie gruntu inwestorowi. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na powierzchni wylesienia w leśnictwie Zagórki na pow. około 18,00 ha. Leśniczy Henryk Karczmarczyk tel. 694489527. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (081) 886 42 41 - osoba kontaktowa: Andrzej Krzyżanowski, Paweł Puzio.

1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0180s]