e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0529231964 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno o długości 4,00 m i 5,00 m zlokalizowane na terenie Leśnictwa:

Brus – 28,34 m3 (4,00 m) pozyskane w I kwartale br..
Lipówka – 99,51 m3 (5,00 m) pozyskane w I kwartale br..
Lubień – 46,60 m3 (67% - 4,00 m, 33% - 5,00 m) pozyskane w miesiącach grudzień 2022 r. – 15,49 oraz w miesiącu luty br.
Marynki – 53,75 m3 (45% - 4,00 m, 55% - 5,00 m) pozyskane w I kwartale br.
Romanów – 110,83 m3 (33% - 4,00 m, 67% - 5,00 m) pozyskane w w I kwartale br..
Dobropol – 61,23 m3 (4,00 m) pozyskane w I kwartale br..

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Natalia Jarmoszuk.


Aukcja nr 0408231645 w Nadleśnictwo Głogów Małopolski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno dębowe WDP. Surowiec znajduje się w leśnictwie Krzywa (tel. 692 451 813). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gosp. leśnej wg standardu PEFC.

Aukcja nr 0408231646 w Nadleśnictwo Głogów Małopolski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno dębowe S2A_OP o długości 2,5 m. Surowiec znajduje się w leśnictwie Krzywa (tel. 692 451 813). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gosp. leśnej wg standardu PEFC.

Aukcja nr 0408231647 w Nadleśnictwo Głogów Małopolski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno jodłowe S2A o długości 2,5 m. Surowiec znajduje się w leśnictwie Czarna (tel. 668 385 534). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gosp. leśnej wg standardu PEFC.

Aukcja nr 0529231966 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno dłużycowe wyrabiane będzie do 14 m długości. Za zgodą stron, dopuszcza się wyrabianie dłużyc o długości większej niż 14 m, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień, przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości sortymentu są szacunkowe. Surowiec zostanie przygotowany z bieżącego pozyskania w wybranych leśnictwach po zakończeniu przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Natalia Jarmoszuk.

Aukcja nr 0529231965 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Surowiec będzie wyrabiany w długościach standardowych, o których jest mowa w Tablicach wymagań jakościowo - wymiarowych, preferowana długość w nadleśnictwie 3.00 m, przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości sortymentu są szacunkowe. Surowiec zostanie przygotowany z bieżącego pozyskania w wybranych leśnictwach po zakończeniu przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Natalia Jarmoszuk.

Aukcja nr 1602231461 w Nadleśnictwo Dobieszyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Sprzedawca nie gwarantuje, że drewno będące przedmiotem sprzedaży będzie pochodziło z lasów objętych certyfikacją gospodarki leśnej.Drewno do obioru z terenu Nadleśnictwa Dobieszyn drewno przygotowane w długości 4,0 m - 100 %. Przedstawiony procentowy udział poszczególnych sortymentów wchodzących w skład oferowanej do sprzedaży GHG ma charakter poglądowy. Ilość poszczególnych sortymentów może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. W surowcu mogą występować ciała obce. Przedsiębiorca składając ofertę zakupu wyraża zgodę na manipulację i klasyfikację drewna w klasie D. Ilość drewna odczubowego maksymalnie do 40 % oferowanej masy.

Aukcja nr 0529231967 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami - wersja ujednolicona. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Drewno o długości 1,20 m zlokalizowane na terenie Leśnictwa:

Lipówka – 88 m3 pozyskane w miesiącach marcu i maju br.
Hanna – 34 m3 pozyskane w miesiącu maju br.
Matiaszówka – 39 m3 pozyskane w miesiącach kwiecień - maj br.
Romanów – 41 m3 pozyskane w miesiącu maju br.
Adampol – 43 m3 pozyskane w miesiącach kwiecień - maj br.
Dobropol – 31 m3 pozyskane w miesiącach marzec - maj br.
oraz z bieżącego pozyskania na terenie całego nadleśnictwa po zakończeniu przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba kontaktowa: Dariusz Oleszko, Natalia Jarmoszuk.

Aukcja nr 1602231457 w Nadleśnictwo Dobieszyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Sprzedawca nie gwarantuje, że drewno będące przedmiotem sprzedaży będzie pochodziło z lasów objętych certyfikacją gospodarki leśnej. Drewno przygotowane w leśnictwie Zawady. Przedsiębiorca składając ofertę zakupu akceptuje treść umowy stanowiącej załącznik do przetargu oraz zapoznał się z treścią opisu aukcji. Termin odbioru do 30.06.2023 r.

Aukcja nr 1602231458 w Nadleśnictwo Dobieszyn
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Sprzedawca nie gwarantuje, że drewno będące przedmiotem sprzedaży będzie pochodziło z lasów objętych certyfikacją gospodarki leśnej. Drewno przygotowane w leśnictwie Zawady. Przedsiębiorca składając ofertę zakupu akceptuje treść umowy stanowiącej załącznik do przetargu oraz zapoznał się z treścią opisu aukcji. Termin odbioru do 30.06.2023 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 16 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0126s]