e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0522180952 w Nadleśnictwo Sarnaki
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie Kisielew, pozyskany w V 2018r. Więcej informacji na temat aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa - osoba do kontaktu - Dominika Stępkowska

Aukcja nr 0522180953 w Nadleśnictwo Sarnaki
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna krótkiego (w % masy): 100. Surowiec zlokalizowany jest w leśnictwie: Dubicze, pozyskany w III 2018r. Więcej informacji na temat aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa - osoba do kontaktu Dominika Stępkowska

Aukcja nr 0522180951 w Nadleśnictwo Sarnaki
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna krótkiego (w % masy):100. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie Kisielew, pozyskany w II-IV 2018r. Więcej informacji na temat aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa - osoba do kontaktu Dominika Stępkowska

Aukcja nr 1605180591 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Możliwość wystąpienia wad związanych z przelegiwaniem drewna przekraczającymi dopuszczalne wartości pierwotnie określonych klas jakości, w szczególności : sinizna, chodniki owadzie powierzchniowe. Reklamacje na wyżej wymienione wady związane z przelegiwaniem nie będą rozpatrywane i uwzględniane. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej.Drewno przygotowane w Leśnictwie -Podzamcze (tel 695-100-796). Drewno dł. do 10 mb. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790.Termin odbioru drewna do 16.07.2018 r.

Aukcja nr 1605180595 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Udział drewna długiego (w % masy):100. Drewno przygotowane do odbioru w Leśnictwie Dąbrowa (tel. 695-100-841) .Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu ewentualnych wad drewna związanych z przelegiwaniem surowca- drewno pozyskane w I kwartale 2018r. . Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790

Aukcja nr 1605180593 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna długiego (w % masy):100. Drewno przygotowane do odbioru w Leśnictwie Słowik (tel. 661-999-183) - 10 m3 i Leśnictwie Gruchawka (tel.661-999-186) - 3m3 . Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790

Aukcja nr 1605180592 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy.Drewno przygotowane do odbioru w Leśnictwie Bilcza (tel. 661-999-187) .Rzeczywista masa drewna 3.79 m3. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790.

Aukcja nr 1605180594 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.Przedmiotem sprzedaży jest drewno jodłowe, średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia JD S_S2A_OPAL (S2AP): 100 m3 - 70% drewno krótkie (1,20 mb), 30% drewno długie (2,50mb) przygotowane do odbioru na terenie Leśnictwa : ,Dąbrowa . Drewno pozyskane w I kwartale 2018r.. Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu ewentualnych wad drewna związanych z przelegiwaniem surowca .Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790.Termin odbioru drewna do 16.07.2018 r.

Aukcja nr 1605180590 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w % masy): 50. Drewno przygotowane do odbioru w Leśnictwie Podzamcze (tel. 695-100-796) - 30 m3 (dł 120 cm) i Leśnictwie Bilcza (tel. 661-999-187) - 39m3 (dł 250 cm) .Drewno pozyskane w I kwartale 2018r. Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu ewentualnych wad drewna związanych z przelegiwaniem surowca. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790

Aukcja nr 1605180589 w Nadleśnictwo Kielce
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Udział drewna długiego (w % masy):100 . Drawno przygotowane do odbioru w Leśnictwie Dąbrowa, pozyskane w I kwartale 2018r. Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu ewentualnych wad drewna związanych z przelegiwaniem surowca. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Informacje pod nr. telefonu: 695-100-790

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 12 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0116s]