e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0423160720 w Nadleśnictwo Stuposiany
CZERESZENKA w ilości 21,35m3: 13,71 So, 7,64 Md. Surowiec drzewny wg warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste wprowadzone Zarz. nr 72 DGLP z dnia 27.09.2013r. znak:GM900-5/2013. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem) na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2016 rok (stanowiącej etap I. procedury dwuetapowej) , który stanowi załącznik nr 2 do Decyzji nr 75 DGLP z dnia 30 września 2015 roku w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna. Udział KJW w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. N-ctwo Stuposiany posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej PEFC. Surowiec przygotowany w leśnictwie CZERESZENKA w ilości 21,35m3: 13,71 So, 7,64 Md. Możliwość dokupienia na tym samym składzie do pełnego ładunku innego sortymentu wg cennika detalicznego (Jd W, Św W, Bk W).

Aukcja nr 0407160828 w Nadleśnictwo Dynów
UWAGA surowiec o jakości gorszej niż przeciętna w Nadleśnictwie- konkretna partia drewna!!! Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Dylągowa na jednym składzie "Wołosanki". Ostateczny termin odbioru drewna upływa 21 maja br. Surowiec pozyskany w styczniu bieżącego roku. UWAGA !!!: udział drewna odczubowego wynosi min. 55% !!! Szczegółowych informacji udziela leśniczy - 600 050 104. Pozostałe nr telefonów zawarte w załączniku do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0527160666 w Nadleśnictwo Świdnik
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec o długości 1,20m, pozyskany w grudniu 2015r. do odbioru z leśnictwa Milejów -14,04 m3 oraz z leśnictwa Zemborzyce 12,48 m3.
Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel 81 759-12-71 osoba kontaktowa : Rafał Cieślak.

Aukcja nr 0407160830 w Nadleśnictwo Dynów
Surowiec wg Warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste z kumulacją wad WDp wg Zarządzenia nr 20/2015 Dyr. RDLP w Krośnie z 10.08.2015r. (ED.7603.3.2015) - zamieszczonego na stronie: http://www.krosno.lasy.gov.pl/sprzedaz-drewna-choinek-i-sadzonek#.VjB6_bcvfIV. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Nadleśnictwo zastrzega w niniejszej GHG nieograniczony udział surowca WD zgodnie z w PN-92/D-95008, których cena równa będzie cenie odpowiedniego artykułu drewna WDp, oraz udział do 5% wyższych klas jakości (WC0) po cenie wyliczonej jako iloczyn ceny WDp 1 i współczynnika: WC0 1-1,111; WC0 2-1,389; WC0 3-1,778. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). UWAGA!!! - drewno na dwóch składach leśnictwa Żohatyn: „Morochów” i „Tartak Siedleckiego”!!! Konkretna partia surowca. Nie ma możliwości zamiany klas jakościowo-wymiarowych. Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Ostateczny termin odbioru drewna upływa 23 maja br. Surowiec pozyskany w I kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy - 600 050 106. Pozostałe numery telefonów zawarte w załączniku do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0407160829 w Nadleśnictwo Dynów
UWAGA surowiec o jakości gorszej niż przeciętna w Nadleśnictwie- konkretna partia drewna!!! Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Żohatyn na jednym składzie "Tartak Siedleckiego". Ostateczny termin odbioru drewna upływa 23 maja br. Surowiec pozyskany w styczniu bieżącego roku. UWAGA !!!: udział drewna odczubowego wynosi min. 85% !!! Szczegółowych informacji udziela leśniczy - 600 050 106. Pozostałe nr telefonów zawarte w załączniku do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0315161115 w Nadleśnictwo Myślenice
W ilości 53,17 m3 (UWAGA - w tym masa 17 m3 z pozyskania w IV kw. 2015 ), zlokalizowane w leśnictwie RADZISZÓW na kilku składach w jednym kompleksie leśnym Radziszów-Bronaczowa; dojazd każdym pojazdem.
TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo RADZISZÓW 694-421-903

Aukcja nr 1623160727 w Nadleśnictwo Chmielnik
Drewno P O H U R A G A N O W E !!! - WK SO (kłoda sosna) dł. 3,00mb – 60 m3 – drewno poklęskowe (w drewnie występują pęknięcia od naprężeń wywołanych działaniem huraganowego wiatru oraz sinizna), - drewno z bieżącego pozyskania, do odbioru z terenu nadleśnictwa.
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej.
Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu. Strony zobowiązane są do spisania umowy sprzedaży drewna w terminie maksymalnie 21 dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.
Informacje: Robert Lenartowicz - specjalista ds. gospodarki drewnem: - tel. 501 291 764 ; fax 041 354 20 06; Termin odbioru drewna – najpóźniej do 31.05.2016 r., po spisaniu umowy (jak najszybciej) zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Aukcja nr 1623160728 w Nadleśnictwo Chmielnik
Drewno W0 JD (jodla) dł. do 14mb – 126 m3 – z zimowego pozyskania (XII-II), do odbioru z terenu Leśnictwa Papiernia (93 m3) oraz Potok (33 m3).
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.
Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu.
Strony zobowiązane są do spisania umowy sprzedaży drewna w terminie maksymalnie 21 dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.
Informacje: Robert Lenartowicz - specjalista ds. gospodarki drewnem: - tel. 501 291 764 ; fax 041 354 20 06; Termin odbioru drewna – najpóźniej do 31.05.2016 r., po spisaniu umowy (jak najszybciej) zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Aukcja nr 1623160729 w Nadleśnictwo Chmielnik
Drewno P O H U R A G A N O W E !!! - WK MD (kłoda modrzew) dł. 4,00mb – 61 m3 (2-3 klasa grubości); - dł. 2,50 - 29 m3 (1 klasa grubości) - drewno poklęskowe (w drewnie występują pęknięcia od naprężeń wywołanych działaniem huraganowego wiatru oraz sinizna), - drewno z bieżącego pozyskania, do odbioru z terenu nadleśnictwa. Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu.
Strony zobowiązane są do spisania umowy sprzedaży drewna w terminie maksymalnie 21 dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.
Informacje: Robert Lenartowicz - specjalista ds. gospodarki drewnem: - tel. 501 291 764 ; fax 041 354 20 06; Termin odbioru drewna – najpóźniej do 31.05.2016 r., po spisaniu umowy (jak najszybciej) zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Aukcja nr 1623160730 w Nadleśnictwo Chmielnik
Drewno P O H U R A G A N O W E !!! – WKS SO - kłoda sosnowa mierzona w stosie, jakości „C”„D” w 1 i 2 klasie grubości; Udział: 100% dł. 2,50mb.
– ogółem 500 m3 – drewno poklęskowe (w drewnie występują pęknięcia od naprężeń wywołanych działaniem huraganowego wiatru oraz sinizna), - drewno z bieżącego pozyskania, do odbioru z terenu nadleśnictwa. Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży drewna umieszczonej na stronie nadleśnictwa http://www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl oraz w załączniku do przetargu.
Strony zobowiązane są do spisania umowy sprzedaży drewna w terminie maksymalnie 21 dni od daty zakończenia aukcji. W przypadku odroczonego terminu płatności Kupujący zobowiązany jest do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń - do momentu dostarczenia ww. zabezpieczeń drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty.
Informacje: Robert Lenartowicz - specjalista ds. gospodarki drewnem: - tel. 501 291 764 ; fax 041 354 20 06; Termin odbioru drewna – najpóźniej do 31.05.2016 r., po spisaniu umowy (jak najszybciej) zgodnie z ustalonym harmonogramem.


1 2 3 4 5 6 z 6 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0229s]