e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0413190910 w Nadleśnictwo Krasiczyn
Drewno wielkowymiarowe W_ STANDARD (WB0-1,02 m3, WC0-8,01 m3, WD-28,84 m3) z domieszką drewna z kumulacją wad W_WD (14,92 m3). Przewaga 1 i 2 klasy grubości. Drewno znajduje się w leśnictwach: Cisowa (tel. 606 386 942) 25,38 m3, Prałkowce (tel. 606 460 536) 15,81 m3, Łętownia (tel. 606 394 822) 11,60 m3. Surowiec W_STANDARD wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie PN-92/D-95008 Surowiec Drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste oraz PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady. Drewno z kumulacją wad W_WD wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach z następującymi zastrzeżeniami: średnica najmniejsza górna-14 cm; wady dopuszczalne: sęki nadpsute i zepsute, krzywizny, zaparzenie, zgnilizna twarda, zgnilizna miękka do 40% powierzchni czół, obecność ciał obcych, ubytki drewna (uwzględnione przy pomiarze). Cena drewna W_WD równa będzie cenie odpowiedniego artykułu drewna WD_STANDARD. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Udział klas KJW w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z standardami PEFC. NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUNIĘCIA TERMINU ODBIORU DREWNA!

Aukcja nr 0413190911 w Nadleśnictwo Krasiczyn
Drewno wielkowymiarowe W_ STANDARD z domieszką drewna z kumulacją wad W_WD (20 m3). UWAGA! Pozyskane w 2018 r., Rozproszone na wielu składach! Surowiec W_STANDARD wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie PN-92/D-95008 Surowiec Drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste oraz PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady. Drewno z kumulacją wad W_WD wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach z następującymi zastrzeżeniami: średnica najmniejsza górna-14 cm; wady dopuszczalne: sęki nadpsute i zepsute, krzywizny, zaparzenie, zgnilizna twarda, zgnilizna miękka do 40% powierzchni czół, obecność ciał obcych, ubytki drewna (uwzględnione przy pomiarze). Cena drewna W_WD równa będzie cenie odpowiedniego artykułu drewna WD_STANDARD. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Udział klas KJW w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z standardami PEFC. NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUNIĘCIA TERMINU ODBIORU DREWNA!

Aukcja nr 0413190912 w Nadleśnictwo Krasiczyn
Surowiec drzewny z kumulacją wad W_WD (4,86 m3), z domieszką W_STANDARD (WC03 - 2,28 m3, WD3 -1,75 m3). Uwaga! SUROWIEC DRZEWNY O NISKIEJ JAKOŚCI TECHNICZNEJ, OBARCZONY KRZYWIZNAMI WIELOSTRONNYMI! Drewno znajduje się w leśnictwie Prałkowce (tel. 606 460 536) 8,89 m3. Drewno W_WD wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach z następującymi zastrzeżeniami: średnica najmniejsza górna-14 cm; wady dopuszczalne: sęki nadpsute i zepsute, krzywizny, zaparzenie, zgnilizna twarda, zgnilizna miękka do 40% powierzchni czół, obecność ciał obcych, ubytki drewna (uwzględnione przy pomiarze). Drewno W_STANDARD zgodnie z PN-92/D-95008. Cena drewna WD_STANDARD równa będzie cenie odpowiedniego artykułu drewna W_WD oraz udział wyższych klas jakości po cenie wyliczonej jako iloczyn ceny W_WD 1 i współczynnika: WC0 3 – 1,42. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z standardami PEFC. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUNIĘCIA TERMINU ODBIORU DREWNA!

Aukcja nr 0406191302 w Nadleśnictwo Dukla
Drewno średniowymiarowe Db (grube, krótkie) pozyskane w leśnictwie Iwonicz- DREWNO ZLOKALIZOWANE NA 2 SKŁADACH. Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno wyrabiane w wałkach o długości 100 cm (1,00 mb). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC. Telefon kontaktowy: l-ctwo Iwonicz: 696 478 129.

Aukcja nr 0406191303 w Nadleśnictwo Dukla
Drewno pozyskane w całości w 2018 roku. Orientacyjny skład oferty S2B Jd: ok. 55% i S2B Św: ok. 45%- udział poszczególnych gatunków na konkretnych umowach zależny od miejsca i terminu odbioru drewna. Parametry jakościowo-wymiarowe surowca drzewnego określone są w Zarządzeniu nr 34 DGLP z dnia 17.04.2012r.. PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite warunki techniczne. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne: SINIZNA I CHODNIKI OWADZIE- DOPUSZCZALNE BEZ OGRANICZEŃ. Drewno wyrabiane w wałkach o długości 125 cm ( 1,25 mb). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC. ODBIÓR Z MIEJSC WSKAZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO- KONIECZNOŚĆ ŁĄCZENIA ŁADUNKÓW.

Aukcja nr 0604191328 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pod względem jakości zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Surowiec o wymiarach: 120 cm !!!!!!!!!!!!!, średnica w dolnym końcu nie ogranicza się, średnica górna min 5cm . Surowiec w większości pochodzi z cięć rębnych

Aukcja nr 0604191329 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Długość surowca 4 mb

Aukcja nr 0604191330 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie Lucień. Drewno pozyskane przy użyciu maszyny wielooperacyjnej, możliwe obdarcia kory.

Aukcja nr 0604191331 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie – l-ctwo Olszyny (5 m3), L-ctwo Lucień (6 m3), L-ctwo Kruk (8 m3), L-ctwo Drzewce (7 m3) długość surowca 120 cm.

Aukcja nr 0604191332 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno o długości 120 cm.

1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0107s]