e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0407150765 w Nadleśnictwo Dynów
Udział klas KJW w ofercie jest podany b. dokładnie - konkretna partia surowca - nie ma możliwości wyboru poszczególnych artykułów!!! Surowiec wg PN-92/D-95008, za wyjątkiem klasy WD w której: występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych, pęknięć oraz zaparzenia nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Wybrzeże - na jednym składzie "Nad Owczarnią". Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151284 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kierz w ilości 6,43 m3. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0407150767 w Nadleśnictwo Dynów
Udział klas KJW w ofercie jest podany b. dokładnie - konkretna partia surowca - nie ma możliwości wyboru poszczególnych artykułów!!! Surowiec wg PN-92/D-95008. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Wybrzeże (14,78m3) - na jednym składzie "Nad Owczarnią". Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151285 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kierz w ilości 13,65 m3. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0407150766 w Nadleśnictwo Dynów
Udział klas KJW w ofercie jest podany b. dokładnie - konkretna partia surowca - nie ma możliwości wyboru poszczególnych artykułów!!! Surowiec wg PN-92/D-95008, za wyjątkiem klasy WD w której: występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych, pęknięć oraz zaparzenia - nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w dwóch sąsiadujących Leśnictwach: Dylągowa (15,41m3) i Szkółkarskie (9,46m3). Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udzielają leśniczowie. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151286 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Borki. Drewno w całości w klasie WB0 3 klasy grubości. Drewno wg Zarządzenia nr 72 Dyrektora GDLP z dnia 27.09.2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Pomiar, obliczanie miąższości cechowanie zgodnie z normą PN-D-95000:2002. Pomiar średnicy dokonywany w korze, potrącenia według tabeli nr.1- norma PN-D-95000:2002. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r. Średnicę sęków otwartych wylicza się po najmniejszej średnicy.

Aukcja nr 0407150768 w Nadleśnictwo Dynów
Surowiec wg PN-92/D-95008, za wyjątkiem klasy WD w której: występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych, pęknięć oraz zaparzenia nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Udział klas KJW w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Dylągowa. Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151287 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kruszewiec o masie 6,49 m3 o długości wałków 1,20 mb. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 34 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe- S2B. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr. 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0619151288 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kruszewiec o masie 3,84 m3 o długości wałków 1,20 mb. Surowiec drzewny wg zarządzenia nr 34 Dyrektora GDLP z dnia 17.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe- S2B. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr. 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0315150992 w Nadleśnictwo Myślenice
Dł. wałka 125cm , pozyskanie bieżące w ramach cięć przygodnych (posusz z licznymi wadami – zgnilizna i pęknięcia dopuszcz. normą ) , zlokalizowane w leśnictwie Sidzina, przy jednej drodze wywozowej, wywóz możliwy każdym pojazdem.
UWAGA – PILNY! KRÓTKI TERMIN ODBIORU (WYWOZU) ZE WZGLĘDU NA PLANOWANY REMONT DROGI I MOSTU !!!
TEL. KONTAKTOWY: SIDZINA: 018/ 26-73-186; kom.694-421-935

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 13 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0294s]