e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0505221173 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. – Załącznik nr 6 (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Drewno pozyskane we wrześniu bieżącego roku, przygotowane do odbioru w leśnictwie Marynopole (18,81 m3). Układ klas jakości i grubości ma charakter rzeczywisty. Przed złożeniem oferty proponujemy kontakt z leśniczym (L. Marynopole tel. 696-429-813) lub oględziny surowca na gruncie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa: tel. 15 838-11-74 w. 15. Osoba do kontaktu: Marta Barszcz.

Aukcja nr 0505221174 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Surowiec o łącznej masie 16,72 m3 wyrabiany w długości: 1,20 m pozyskany w lipcu (1,88 m3) i we wrześniu (14,84 m3) bieżącego roku, zlokalizowany na terenie leśnictwa: Świeciechów (tel. 602-122-735, 696-499-942).

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa: tel. 15 838-11-74 w. 15. Osoba do kontaktu: Marta Barszcz

Aukcja nr 0511221980 w Nadleśnictwo Lubartów
UWAGA!!! KRÓTKI TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE). Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach (8,25 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Prace polegać będą na końcowym uprzątnięciu powierzchni przy drodze leśnej. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana ilość (około 340 m³) jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z powierzchni będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Nasutów (tel. 502 010 712)- oddziały 253 b pow. 3,74 ha - ilość surowca M2E - 150 m³, 269 b pow. 1,28 ha - ilość surowca M2E - 60 m³, 245 a pow. 1,78 ha - ilość surowca M2E - 70 m³, 243 f pow. 1,45 ha - ilość surowca M2E - 60 m³. Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje - Krzysztof Solecki - 502 568 772, Jakub Misiurski 531 335 971.

Aukcja nr 0505221175 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne.

Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE). Pozyskanie prowadzone będzie kosztem nabywcy z powierzchni 18,91 ha (ilość 570 m3) zlokalizowanych na terenie leśnictw: • Kotówka- oddz. 97-b , pow. 3,29 ha; oddz. 71-a, pow. 1,51 ha, ilość M2ZE - 170 m3; • Borów - oddz. 368-c, pow. 2,17 ha; oddz. 368-f, pow. 2,84 ha; oddz. 369-d, pow. 3,54 ha, ilość M2ZE - 220 m3 • Świeciechów - oddz. 155-h, ilość M2ZE - 130 m3, • Brzoza - oddz. 113-ax, pow. 0,74 ha; oddz. 113-n pow. 1,06 ha, oddz. 113-j pow. 0,63 ha ilość M2ZE - 50 m3. Uprzątanie nastąpi kosztem nabywcy we wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach (koszty uprzątania, zrębkowania i transportu ponosi nabywca). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych zrębków (M2 ZE) dokonywany będzie w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; balotów (M2 BE) zostanie wykonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosach według przelicznika 0,20. Proponowana ilość (około 570 m3) jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%), jest ona niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta.

UWAGA!!! Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta w sposób umożliwiający przygotowanie gleby (wykonanie orki) pod odnowienie. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar i 20 zł za każde uszkodzone drzewo.

Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Szczegółowych informacji udziela Leśniczy Leśnictwa: Kotówka tel. 696-429-812, Borów tel. 666-370-625, Świeciechów tel. 602-122-735, Brzoza tel. 883-358-395. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, tel. (15) 838 11 74 wew. 15 - osoba kontaktowa- Marta Barszcz, Michał Saładiak.

Aukcja nr 0511221979 w Nadleśnictwo Lubartów
UWAGA!!! KRÓTKI TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE). Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach (4,39 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Prace polegać będą na końcowym uprzątnięciu powierzchni przy drodze leśnej. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana ilość (około 200 m³) jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z powierzchni będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Bełcząc (tel. 502 010 701)- oddziały 7 c pow. 4,39 ha - ilość surowca M2E - 200m³. Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje - Krzysztof Solecki - 502 568 772, Jakub Misiurski 531 335 971.

Aukcja nr 0511221983 w Nadleśnictwo Lubartów
UWAGA!!! KRÓTKI TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE). Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach (8,25 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Prace polegać będą na końcowym uprzątnięciu powierzchni przy drodze leśnej. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana ilość (około 340 m³) jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z powierzchni będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Kopanina (tel. 502 010 710)- oddziały 163 b pow. 1,80 ha - ilość surowca M2E - 80 m³, 67 f pow. 1,61 ha - ilość surowca M2E - 80 m³, . Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje - Krzysztof Solecki - 502 568 772, Jakub Misiurski 531 335 971.

Aukcja nr 0511221986 w Nadleśnictwo Lubartów
UWAGA!!! KRÓTKI TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE). Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach (3,76 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Prace polegać będą na końcowym uprzątnięciu powierzchni przy drodze leśnej. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana ilość (około 340 m³) jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z powierzchni będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Jawidz (tel. 502 010 709)- oddziały 204 b pow. 1,80 ha - ilość surowca M2E - 150 m³, . Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje - Krzysztof Solecki - 502 568 772, Jakub Misiurski 531 335 971.

Aukcja nr 0625221748 w Nadleśnictwo Przedbórz
Surowiec drzewny z leśnictwa Kluczewsko, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Aktualnie oferowany surowiec posiada certyfikat PEFC. Drewno z bieżącego pozyskania, może posiadać początki sinizny, związanej z istniejącymi warunkami pogodowymi.

Aukcja nr 0625221749 w Nadleśnictwo Przedbórz
Surowiec drzewny - kłody o długości 3,00 m z leśnictwa Fałków, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Aktualnie oferowany surowiec posiada certyfikat PEFC. Drewno z bieżącego pozyskania, może posiadać początki sinizny, związanej z istniejącymi warunkami pogodowymi.

Aukcja nr 0625221750 w Nadleśnictwo Przedbórz
Surowiec drzewny o długości 2,50 m, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Aktualnie oferowany surowiec posiada certyfikat PEFC. Drewno do odbioru znajduje się w leśnictwach (ilość w m3): Nosalewice - 100, Wierzchlas - 100, Piskorzeniec - 100, Papiernia - 100, Fałków - 100.

1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0141s]