e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1611200806 w Nadleśnictwo Radom
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. Długość kłód 2,50 m. Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa Łaziska.

Aukcja nr 0411200778 w Nadleśnictwo Kołaczyce
Surowiec drzewny W STANDARD Modrzew w ilości 24,09 m3 pozyskany w leśnictwie Czarnorzeki (16,14 m3) oraz Węglówka (7,95 m3) zgodny z warunkami technicznymi wprowadzonymi zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego LP z 30 września 2019 r. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Wykaz aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej PL-D w zakładce "Normy" Ceny netto - loco las po zrywce. UWAGA!!! KONIECZNOŚĆ ODBIORU DREWNA Z DWÓCH LEŚNICTW I SKŁADÓW!!! Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej wg standardu PEFC (nr BVCPL/PEFCFM/06-11).

Aukcja nr 1605200690 w Nadleśnictwo Kielce
Aukcja obejmuje drewno GHG W_STANDARD DB (długość drewna 2.50 mb) w ilości 7 m3,BEZ CERTYFIKATU FSC I PEFC;Drewno przygotowane do odbioru w Leśnictwie Oblęgorek (tel.661999185). Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży drewna oraz ramowego wzoru porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna. Wzór umowy i porozumienia uzupełniającego dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Kielce, na stronie internetowej PL-D oraz jako załącznik do aukcji.Ramowy wzór umowy sprzedaży oraz Ramowy wzór porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna stanowią załączniki do Decyzji nr 166 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ramowego wzoru umowy sprzedaży drewna oraz ramowego wzoru porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna.

Aukcja nr 0315202346 w Nadleśnictwo Myślenice
Z pozyskania w IV kw. 2019 roku , UWAGA - w tej masie za zgodą stron dopuszcza się udział SW w ilości 12,56m3 , zlokalizowane w leśnictwie WĘGLÓWKA przy jednej drodze wywozowej. Dojazd możliwy każdym pojazdem.
Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i
warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo WĘGLÓWKA 694-421- 923

Aukcja nr 0315202347 w Nadleśnictwo Myślenice
zlokalizowane w leśnictwie WĘGLÓWKA przy jednej drodze wywozowej.
UWAGA – ZALECANY ODBIÓR POJAZDEM TYPU SOLÓWKA.
TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo WĘGLÓWKA 694-421- 923 Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0621202131 w Nadleśnictwo Złoczew
Przedmiotem aukcji jest drewno JD W_STANDARD.
Surowiec drzewny spełniający wymagania jakościowe określone wg "Warunki techniczne - Drewno wielkowymiarowe iglaste". Warunki techniczne wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy).
Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne.
Sprzedaż drewna odbywać się będzie na warunkach loco las po dokonanej zrywce.
Ceny drewna (netto) są podane w zł/m3.
Oferowany surowiec może nie posiadać certyfikatu.
Brak certyfikatu FSC lub PEFC nie stanowi wady surowca.
Uwaga: Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Drewno jest przygotowane do odbioru:
1) w Leśnictwie Potok (tel. 661277514) (JD W_STANDARD - 14,04 m3);
2) w Leśnictwie Pyszków (tel. 694499259) (JD W_STANDARD - 12,06 m3);
Razem 26.10 m3.

Aukcja nr 0315202348 w Nadleśnictwo Myślenice
w ilości 12,97m3, Z pozyskania w roku 2019, dł . wałka 240 cm , zlokalizowane w leśnictwie GDÓW na składzie w Ur. Grajów.
UWAGA – TRWA INNA AUKCJA W TYM LEŚNICTWIE
Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i
warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo GDÓW 694-421- 905

Aukcja nr 0315202349 w Nadleśnictwo Myślenice
w ilości 11,18 m3, Z pozyskania w roku 2019, dł . wałka 100cm(1,30m3) oraz 125cm(9,88m3) , zlokalizowane w leśnictwie GDÓW na składzie w Ur. Żerosławice.
UWAGA – TRWA INNA AUKCJA W TYM LEŚNICTWIE
Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i
warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
TEL. KONTAKTOWY: leśnictwo GDÓW 694-421- 905

Aukcja nr 0418201270 w Nadleśnictwo Narol
Drewno pozyskane w 2019 r zgodnie z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku.Obowiązują również normy PN-79/D-01011 - "Drewno okrągłe. Ceny netto w złotych. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Długość kłód netto 2,50mb. Drewno do odbioru w leśnictwie Wola Wielka. W drewnie klasy WCK może sporadycznie wystąpić sinizna - do 1/2 powierzchni bielu. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją tej wady w rozmiarze dopuszczalnym przez warunki techniczne. Układ klas jakościowo wymiarowych ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Nadleśnictwo Narol posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC.

Aukcja nr 0418201271 w Nadleśnictwo Narol
Dla surowca drzewnego pozyskanego w 2020 roku obowiązują warunki techniczne zgodne z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Surowiec drzewny zaewidencjonowany w 2019 roku pozyskany zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce "Normy". Udział klas jakościowo - wymiarowych ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Drewno długości 2,5mb (50% z 2019 roku/50% z roku bieżącego) zlokalizowane w leśnictwie Płazów. Ceny netto - loco las po zrywce. Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gosp. leśnej wg standardu PEFC.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 26 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0154s]