e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1609211546 w Nadleśnictwo Pińczów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). UWAGA!!! Drewo zlokalizowane na terenie 3 Leśnictw. Udział drewna długiego 250cm - 70%.

Aukcja nr 1609211547 w Nadleśnictwo Pińczów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). UWAGA!!! Drewo zlokalizowane na terenie 2 Leśnictw. Udział drewna długiego 250cm - 100%.

Aukcja nr 1602211314 w Nadleśnictwo Dobieszyn
Surowiec drzewny przygotowany wg. warunków technicznych obowiązujących od 1.01.2020 r dostępnych pod adresem:(http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r). oraz Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 roku wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce normy. Przedmiotem aukcji jest biomasa stanowiąca pozostałości pozrębowe (drobnica, chrust) z pozycji cięć użytkowanych rębniami zupełnymi. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębek. Informujemy, że określona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (+/- 40 %) w trakcie realizacji umowy. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosach (przelicznik m3p/m3 – 0,20). Nabywca zobowiązany jest do usunięcia pozostałości pozrębowych w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby. Termin realizacji umowy do 02.11.2021 r.

Aukcja nr 0604212164 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku za wyjątkiem zgnilizny wewnętrznej przekraczającej dopuszczalny zakres występowania !!!!!!!!!! Surowiec o długości 3,60 mb, zlokalizowany w leśnictwie Choinek. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce NORMY.

Aukcja nr 0306212292 w Nadleśnictwo Gromnik
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno w leśnictwie Pleśna dł. 2,0 mb

Aukcja nr 0614212657 w Nadleśnictwo Radziwiłłów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Surowiec dł.2,50 m, znajduje się w L.Guzów.Oferowany surowiec posiada certyfikat PEFC.

Aukcja nr 0624214965 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w październiku 2020r. Dł. wałka 2.50 mb. Drewno znajduje się w leśnictwie Polesie. Certyfikat FSC zawieszony.

Aukcja nr 0624214966 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Dł. wałka 2.50 mb. Drewno znajduje się w leśnictwie Smulsko (23m3) i Chociszew (7m3). Certyfikat FSC zawieszony.

Aukcja nr 0624214967 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Dł. wałka 2.50 mb. Drewno znajduje się w leśnictwie Polesie. Certyfikat FSC zawieszony.

Aukcja nr 0624214968 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się w leśnictwie Smulsko. Certyfikat FSC zawieszony.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0162s]