e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0624151339 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej wg:Warunki techniczne-Drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S2AP (Załącznik nr.1 do Zarządzenia nr33 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 kwietnia 2012r).Ceny netto w zł loco-las po zrywce.W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drtewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec.Drewno zlokalizowane jest na terenie L-ctwa Chociszew. Odbiór drewna do dnia 21.09.2015r. Drewno dł 1.20 mb.Możliwy załadunek nie więcej niż w dwóch miejscach.Drewno o cechach drewna opałowego.

Aukcja nr 0624151340 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej wg:Warunki techniczne-Drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S2B (Załącznik nr.1 do Zarządzenia nr33 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 kwietnia 2012r).Ceny netto w zł loco-las po zrywce.W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec.Drewno zlokalizowane jest na terenie L-ctwa Smulsko. Odbiór drewna do dnia 21.09.2015r. Drewno dł 1.20 mb.Możliwy załadunek nie więcej niż w dwóch miejscach.

Aukcja nr 0624151341 w Nadleśnictwo Grotniki
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej wg:Warunki techniczne-Drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S2B (Załącznik nr.1 do Zarządzenia nr33 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 kwietnia 2012r).Ceny netto w zł loco-las po zrywce.W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec.Drewno zlokalizowane jest na terenie całego Nadleśnictwa Grotniki. Odbiór drewna do dnia 21.09.2015r. Drewno dł 1.20 mb.

Aukcja nr 0407150765 w Nadleśnictwo Dynów
Udział klas KJW w ofercie jest podany b. dokładnie - konkretna partia surowca - nie ma możliwości wyboru poszczególnych artykułów!!! Surowiec wg PN-92/D-95008, za wyjątkiem klasy WD w której: występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych, pęknięć oraz zaparzenia nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Wybrzeże - na jednym składzie "Nad Owczarnią". Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151284 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kierz w ilości 6,43 m3. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0407150767 w Nadleśnictwo Dynów
Udział klas KJW w ofercie jest podany b. dokładnie - konkretna partia surowca - nie ma możliwości wyboru poszczególnych artykułów!!! Surowiec wg PN-92/D-95008. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Wybrzeże (14,78m3) - na jednym składzie "Nad Owczarnią". Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151285 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kierz w ilości 13,65 m3. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0407150766 w Nadleśnictwo Dynów
Udział klas KJW w ofercie jest podany b. dokładnie - konkretna partia surowca - nie ma możliwości wyboru poszczególnych artykułów!!! Surowiec wg PN-92/D-95008, za wyjątkiem klasy WD w której: występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych, pęknięć oraz zaparzenia - nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w dwóch sąsiadujących Leśnictwach: Dylągowa (15,41m3) i Szkółkarskie (9,46m3). Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udzielają leśniczowie. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0619151286 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Borki. Drewno w całości w klasie WB0 3 klasy grubości. Drewno wg Zarządzenia nr 72 Dyrektora GDLP z dnia 27.09.2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Pomiar, obliczanie miąższości cechowanie zgodnie z normą PN-D-95000:2002. Pomiar średnicy dokonywany w korze, potrącenia według tabeli nr.1- norma PN-D-95000:2002. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r. Średnicę sęków otwartych wylicza się po najmniejszej średnicy.

Aukcja nr 0407150768 w Nadleśnictwo Dynów
Surowiec wg PN-92/D-95008, za wyjątkiem klasy WD w której: występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych, pęknięć oraz zaparzenia nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Pomiar i obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji w Decyzji 56/2014. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Udział klas KJW w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Drewno wyrabiane w dłużycach. Nadleśnictwo posiada podpisany certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC do 13.05.2018r. (Certyfikat PL PEFC-12/0026, SGS Polska Sp. z o.o.). Odbiór surowca możliwy bezpośrednio po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Drewno przygotowane w Leśnictwie Dylągowa. Ostateczny termin odbioru drewna upływa 17 września 2015 roku. Surowiec pozyskany w III kwartale br. Szczegółowych informacji udziela leśniczy. Telefony kontaktowe do leśnictwa zawiera załącznik do niniejszej aukcji.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 12 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0255s]