e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1613160546 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno W_Standard Brz w ilości 35 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko, Leśnictwa Skarżysko Książęce. W wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wywóz drewna z lasu sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji miejsca odbioru drewna. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno pozyskane w 2015 r. Drewno przeżynane lub pozyskiwane w całych długościach zależnie od warunków terenowych. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z „PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania”. Wykaz powyższych norm dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160547 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2b So w ilości 402 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 120 cm. Drewno pozyskane w 2015 r. w miesiącach od września do grudnia. Drewno może być opanowane przez siniznę. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych w jednym leśnictwie. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z \"Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B\", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku. Wykaz powyższych warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160548 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2b Jd w ilości 22 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko, Leśnictwa Skarżysko Książęce. W wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wywóz drewna z lasu sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji miejsca odbioru drewna. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 120 cm. Drewno pozyskane w 2015 r. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych w jednym leśnictwie. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku. Wykaz powyższych warunków technicznych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160549 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2a Sw w ilości 30 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko, Leśnictwa Skarżysko Książęce. W wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wywóz drewna z lasu sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji miejsca odbioru drewna. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 250 cm. Udział drewna długiego – 100 %. Drewno pozyskane w 2015 r. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z \"PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania\". Wykaz powyższych norm dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy. Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160550 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2a Os w ilości 27 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko, Leśnictwa Nad Kamienną. W wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wywóz drewna z lasu sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji miejsca odbioru drewna. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 120 cm. Udział drewna krótkiego – 100 %. Drewno pozyskane w 2015 r. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Wykaz powyższych norm dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160551 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2a DB w ilości 34 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko, Leśnictwa Skarżysko Książęce. W wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wywóz drewna z lasu sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji miejsca odbioru drewna. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 120 cm. Udział drewna krótkiego – 100 %. Drewno pozyskane częściowo w 2015 r. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Wykaz powyższych norm dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160552 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2a Brz w ilości 239 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 120 i 250 cm. Udział drewna długiego – 15 %. Drewno pozyskane w 2015 r. w miesiącach od września do grudnia. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych w jednym leśnictwie. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Wykaz powyższych norm dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 1613160553 w Nadleśnictwo Skarżysko
Aukcja obejmuje drewno S2a Jd w ilości 300 m3 znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Skarżysko. Termin odbioru drewna to 31.03.2016 r. Szczegółowe informacje udziela Pan Wojciech Mazur pod numerem tel. 607452247. Drewno długości 120 i 250 cm. Udział drewna długiego – 70%. Drewno pozyskane w 2015 r. w miesiącach od września do grudnia. Drewno znajduje się maksymalnie w 3 miejscach załadunkowych w jednym leśnictwie. Aukcja obejmuje surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Wykaz powyższych norm dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy Ceny drewna są cenami netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Złożenie przez klienta oferty zakupu drewna oznacza akceptację warunków umowy sprzedaży. Wzór umowy dostępny jest w biurze Nadleśnictwa Skarżysko oraz na stronie internetowej http://www.radom.lasy.gov.pl/web/skarzysko i jako załącznik do przetargu.

Aukcja nr 0609160584 w Nadleśnictwo Opoczno
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Pomiar średnicy środkowej drewna mierzonego w sztukach pojedynczo w korze (potrącenia na korę wg tablicy nr 1 - norma PN-D-95000:2002). Pomiar sęków otwartych po najmniejszej średnicy sęka. Ze względów transportowych dopuszcza się nie zaliczenie do długości dłużycy, odcinka z wadami o większym rozmiarze niż dopuszczalne (stosowanie redukcji). Drewno znajduje się w leśnictwie Rożenek (7,22 m3), pozyskane w miesiącu styczniu 2016 r. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji.

Aukcja nr 0624161455 w Nadleśnictwo Grotniki
Drewno pozyskane zgodnie z Normą PN-D-95000. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie zapłaty za surowiec. Drewno zlokalizowane jest na terenie leśnictwa Smulsko. Pozyskane w miesiącu lipcu. Odbiór drewna do 29.02.2016r.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 15 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0276s]