e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0619151307 w Nadleśnictwo Spała
Drewno o masie 27 m3. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie :PN-91/D-95018- Surowiec Drzewny. Drewno średniowymiarowe, wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszej aukcji. Uczestnik licytacji który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z Nadleśnictwem w terminie 14 dni. W przypadku przedpłaty warunkiem odbioru drewna jest wcześniejsze uiszczenie przedpłaty za surowiec. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Aukcja nr 0619151308 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Czółna. Drewno wg Zarządzenia nr 72 Dyrektora GDLP z dnia 27.09.2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Pomiar, obliczanie miąższości cechowanie zgodnie z normą PN-D-95000:2002. Pomiar średnicy dokonywany w korze, potrącenia według tabeli nr.1- norma PN-D-95000:2002. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r. Średnicę sęków otwartych wylicza się po najmniejszej średnicy.

Aukcja nr 0619151309 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kruszewiec w ilości 0,32 m3. Drewno wg Zarządzenia nr 72 Dyrektora GDLP z dnia 27.09.2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Pomiar, obliczanie miąższości cechowanie zgodnie z normą PN-D-95000:2002. Pomiar średnicy dokonywany w korze, potrącenia według tabeli nr.1- norma PN-D-95000:2002. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r. Średnicę sęków otwartych wylicza się po najmniejszej średnicy.

Aukcja nr 0619151310 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Kruszewiec. Drewno wg Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych LP. Pozyskane w lipcu 2015 r. w długości 3mb. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci którzy chcą mieć odroczony termin płatności zobowiązani są do złożenia w siedzibie Nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnie z Zarządzeniem nr. 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Do momentu dostarczenia zabezpieczenia drewno będzie wydawane wyłącznie na przedpłaty. Średnicę sęków otwartych wylicza się po najmniejszej średnicy.

Aukcja nr 0619151311 w Nadleśnictwo Spała
Drewno z leśnictwa Małecz w ilości 2,31 m3. Drewno wg Zarządzenia nr 72 Dyrektora GDLP z dnia 27.09.2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Pomiar, obliczanie miąższości cechowanie zgodnie z normą PN-D-95000:2002. Pomiar średnicy dokonywany w korze, potrącenia według tabeli nr.1- norma PN-D-95000:2002. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Klienci z umowami o odroczonym terminie płatności, zobowiązani są do złożenia w siedzibie nadleśnictwa stosownych zabezpieczeń zgodnych z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 13 października 2014r. Średnicę sęków otwartych wylicza się po najmniejszej średnicy.

Aukcja nr 0420150648 w Nadleśnictwo Rymanów
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Drewno w l-ctwie Wola Sękowa.

Aukcja nr 0504150802 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno średniowymiarowe SO S2A długości WYŁĄCZNIE 120 cm. Średnice wałków z dolnego zakresu dopuszczalnego w normie. Surowiec drzewny wg PN-91/D95018. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno z pozyskania III kw.2015 r. z posuszu, z sinizną, zawierające nagromadzenie wad typu dopuszczalne krzywizny i przebarwienia. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90 % oferowanej masy. Drewno zlokalizowane jest w leśnictwie Stańków 694418012 - 28 m3, Wierzchowiny 694418016 - 28 m3 oraz Świerszczów 694418007 - 56 m3. Odbiór drewna WYŁĄCZNIE z tych leśnictw! Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504150803 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno średniowymiarowe SW S2A długości 250 cm. Surowiec drzewny wg PN-91/D95018. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Surowiec zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Husyne 11 m3 i Podlaski 19 m3 i pochodzi z pozyskania II kw.2015 r. Drewno z dolnego przedziału średnic dopuszczonych w normie. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504150804 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno LP S2A dł. 120 i 250 cm w proporcji 30/70 % z dolnego przedziału średnic dopuszczalnych w normie. Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno pozyskane w III kw. 2015 r. zlokalizowane jest w Leśnictwie Stańków 694418012. Odbiór drewna WYŁĄCZNIE z tego leśnictwa. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

Aukcja nr 0504150805 w Nadleśnictwo Chełm
Przedmiotem aukcji jest drewno OL S2A dł. 120 i 250 cm w proporcji 20/80 % Surowiec drzewny wg PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych loco las po zrywce. Drewno pozyskane w III kw. 2015 r. zlokalizowane jest na terenie całego Nadleśnictwa. Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży drewna Nadleśnictwa Chełm. Osoba kontaktowa: Piotr Kosmala, tel. 825603298 wew. 27 (godz. 7-15).

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 11 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0230s]