e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0518170638 w Nadleśnictwo Puławy
DREWNO POCHODZI Z WYLESIENIA POD DROGĘ EKSPRESOWĄ S17. POZYSKANE HARWESTEREM. BEZ CERTYFIKATÓW FSC i PEFC. Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drobnica opałowa) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach wylesienia na pow. około 12,00 ha. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP, wymaganych przez wykonawcę inwestycji drogowej S17. W trakcie trwania uprzątania powierzchni z pozostałości pozrębowych, wykonawca inwestycji drogowej może prowadzić równolegle inne prace. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Oferowana masa (około 300 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić przekazanie gruntu inwestorowi. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na powierzchni wylesienia w leśnictwie Dąbrowa na pow. około 12,00 ha. Leśniczy Krzysztof Jaruga tel. 694489529. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (081) 886 42 41 - osoba kontaktowa: Andrzej Krzyżanowski, Paweł Puzio.

Aukcja nr 0505170679 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec wyrobiony w długości 1,20 m, pozyskany w III i IV kwartale 2016 roku, zlokalizowany na terenie leśnictwa Marynopole. Szczegółowych informacji udziela leśniczy leśnictwa: Marynopole tel. 696 499 943. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, osoba kontaktowa- Wojciech Madej.

Aukcja nr 0618170641 w Nadleśnictwo Skierniewice
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych znak : GM-900-7/2013. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pomiar sęków po najmniejszej średnicy sęka. Kłody wyrobione w długościach 4,10 m znajdują się na terenie Leśnictw: Babsk i Chociw.

Aukcja nr 0505170680 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec wyrobiony w długości 1,20 m, pozyskany w III i IV kwartale 2016 roku, zlokalizowany na terenie leśnictwa Marynopole. Szczegółowych informacji udziela Leśniczy: tel. 696 499 943. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, osoba kontaktowa- Wojciech Madej.

Aukcja nr 0505170681 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec wyrobiony w długości 1,20 m, pozyskany w III i IV kwartale 2016 roku, zlokalizowany na terenie leśnictwa Marynopole. Szczegółowych informacji udziela Leśniczy: tel. 696 499 943. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, osoba kontaktowa- Wojciech Madej.

Aukcja nr 0618170640 w Nadleśnictwo Skierniewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pomiar średnicy środkowej dokonywany w korze. Potrącenia na korę wg tablicy nr 1, norma PN-D-95000:2002. Pomiar sęków po najmniejszej średnicy sęka. Surowiec wyrobiony w całych długościach ( mogą wystąpić sztuki w długościach powyżej 14 m ). Do odbioru z Leśnictw: Babsk, Julianów i Rylsk.

Aukcja nr 0505170682 w Nadleśnictwo Gościeradów
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec wyrobiony w długości 1,20 m, pozyskany w III i IV kwartale 2016 roku, zlokalizowany na terenie leśnictwa Marynopole. Szczegółowych informacji udziela Leśniczy: tel. 696 499 943. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, osoba kontaktowa- Wojciech Madej.

Aukcja nr 0412170717 w Nadleśnictwo Komańcza
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.Nadleśnictwo komańcza posiada ceretyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC.

Aukcja nr 0406171083 w Nadleśnictwo Dukla
UWAGA! DREWNO POSTRZELANE! Pozyskane w Leśnictwie Barwinek. Część drewna pozyskana w 2016r. Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy)- w klasie WD- ciała obce (odłamki metali): dopuszczalne bez ograniczeń. Klasyfikacja według cech zewnętrznych. Drewno jest wyrabiane w dłużycach i kłodach. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC-12/0026. L- ctwo Barwinek- tel kontaktowy 696 478 142. W załączeniu wykaz sztuk drewna będącego przedmiotem licytacji.

Aukcja nr 0406171084 w Nadleśnictwo Dukla
UWAGA! DREWNO Z DRZEWOSTANÓW POSTRZELANYCH! Pozyskane w Leśnictwie DALIOWA. PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST KLASA WC0- bez widocznych śladów ciał obcych. Klasyfikacja według cech zewnętrznych. Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy)- w klasie WD- ciała obce (odłamki metali): dopuszczalne bez ograniczeń. Drewno jest wyrabiane w dłużycach i kłodach. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC-12/0026. L- ctwo Daliowa- tel kontaktowy 728 331 062. Z uwagi na warunki pogodowe Nadleśnictwo zastrzega możliwość wydłużenia terminu odbioru- skład Ostrzesz. W załączeniu wykaz sztuk drewna będącego przedmiotem licytacji.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0186s]