e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0605150663 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictwa Lubień, pozyskany w I kwartle br. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach PN-92/D-95008-Surowiec Drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. Do ustalenia miąższości netto dłużycy średnica środkowa została zmierzona w korze z zastosowaniem potrącenia na korę wg tablicy 1 Polskiej normy PN-D-95000:2002 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Pomiar średnicy sęków otwartych został dokonany po najmniejszej średnicy sęka. Podany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy. Surowiec zostanie wyrobiony w długości do 14 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 0605150664 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru w leśnictwie Ostrowy, pozyskany w I kwartale br. Surowiec drzewny wg Warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia DGLP nr 41 z dnia 26.06.2014 r. Do ustalenia miąższości netto dłużycy średnica środkowa została zmierzona w korze z zastosowaniem potrącenia na korę wg tablicy 1 Polskiej normy PN-D-95000:2002 -Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Pomiar średnicy sęków otwartych został dokonany po najmniejszej średnicy sęka. Podany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy.Surowiec zostanie wyrobiony w długości do 14 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 0605150665 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictw Lubraniec i Lubień. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach PN-92/D-95008-Surowiec Drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. Do ustalenia miąższości netto dłużycy średnica środkowa została zmierzona w korze z zastosowaniem potrącenia na korę wg tablicy 1 Polskiej normy PN-D-95000:2002 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Pomiar średnicy sęków otwartych został dokonany po najmniejszej średnicy sęka.
Podany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy. Surowiec zostanie wyrobiony w długości do 14 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 0605150666 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictw Chodecz, Strzelce, Perna i Bielawy. Część surowca została pozyskana w kwietniu i maju - mogą występować oznaki sinizny. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Zarządzeniu nr 34 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B. Sortyment długości 1,25 mb. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 0605150667 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictw Julinki i Bielawy. Surowiec został sklasyfikowany jako S4 o długości 1,25 mb. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 0605150668 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictwa Lubraniec i Chodecz.Surowiec został sklasyfikowany jako S4 o długości 1,25 mb. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 0605150669 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictw Lubraniec, Raciborów, Perna, Bielawy, część surowca została pozyskana w I kwartale br. - może występować sinizna. Udział surowca o długości poniżej 6 m może wynosić do 20%. Surowiec drzewny wg Warunków technicznych - drewno wielkowymiarowe iglaste wprowadzonych Zarządzeniem Nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r . Do ustalenia miąższości netto dłużycy średnica środkowa została zmierzona w korze z zastosowaniem potrącenia na korę wg tablicy 1 Polskiej normy PN-D-95000:2002 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Pomiar średnicy sęków otwartych został dokonany po najmniejszej średnicy sęka. Podany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy. Surowiec zostanie wyrobiony w długości do 14 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 0605150670 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictwa Raciborów. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Zarządzeniu nr 34 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B. Sortyment długości 1,25 mb. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 0605150672 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictwa Lubraniec, pozyskany w I kwartale br. Surowiec dł. 1,25 mb w ilości 1,24 m3, surowiec dł. 2,50 mb w ilości 3,78 m3 Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskiej Normie PN-91/D-95018 – Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy.

Aukcja nr 0605150671 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec do odbioru z leśnictwa Piotrków, pozyskany w I kwartale br. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach PN-92/D-95008-Surowiec Drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. Do ustalenia miąższości netto dłużycy średnica środkowa została zmierzona w korze z zastosowaniem potrącenia na korę wg tablicy 1 Polskiej normy PN-D-95000:2002 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Pomiar średnicy sęków otwartych został dokonany po najmniejszej średnicy sęka. Podany procentowy udział klas jakości i grubości ma charakter szacunkowy. Surowiec zostanie wyrobiony w długości do 14 m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 12 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0213s]