e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0604160706 w Nadleśnictwo Gostynin
Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Jest to dąb czerwony !!!!!!!. Drewno o długości 120 cm znajduje się w leśnictwie Choinek.

Aukcja nr 0601161458 w Nadleśnictwo Bełchatów
Surowiec znajduje się w Leśnictwie Wola Pszczółecka 8,58m3, długość 1,2mb. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania".

Aukcja nr 0601161459 w Nadleśnictwo Bełchatów
Surowiec znajduje się w Leśnictwie Wola Pszczółecka 4,68m3 długość 1,2mb. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania".

Aukcja nr 0601161460 w Nadleśnictwo Bełchatów
Leśnictwo Łuszczanowice 18,71 m3 -Surowiec drzewny spełniający wymagania jakościowo-wymiarowe określone wg Zarządzenia nr 72 DGLP z dn. 27.09.2013r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Jakość okrzesywania -dobra.Pomiar średnicy sęków po najmniejszej średnicy w cm. Pomiar śr. środkowej drewna w sztukach pojedynczo w korze (potrącenia na korę wg tablicy nr 1 - norma PN-D-95000:2002). Długość dłużyc do 14m .Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.

Aukcja nr 0601161461 w Nadleśnictwo Bełchatów
Leśnictwo Łuszczanowice 4,68 m3 -Surowiec drzewny spełniający wymagania jakościowo-wymiarowe określone wg Zarządzenia nr 72 DGLP z dn. 27.09.2013r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste. Jakość okrzesywania -dobra.Pomiar średnicy sęków po najmniejszej średnicy w cm. Pomiar śr. środkowej drewna w sztukach pojedynczo w korze (potrącenia na korę wg tablicy nr 1 - norma PN-D-95000:2002). Długość dłużyc do 14m .Ceny netto w złotych - loco las po zrywce.

Aukcja nr 0427161193 w Nadleśnictwo Lubaczów
UWAGA !!!! OFERTA OBEJMUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE DREWNO POZAKLASOWE Z KUMULACJĄ WAD !!! wyrabiane wg Warunków Technicznych na drewno wielkowymiarowe z kumulacją wad WDp stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 DRLP w Krośnie z dnia 10.08.2015r t.j. występowania sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych oraz pęknięć nie ogranicza się, krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Ponadto zgnilizna miękka dopuszczalna do 40% pow. czół a średnica minimalna wynosi od 14cm (bez kory). Obowiązują również normy: PN-79/D-01011 –„Drewno Okrągłe. Wady oraz PN-D-95000:2002 Surowiec Drzewny. Pomiar, obliczenie miąższości i cechowanie. Ceny netto w złotych - przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Brak możliwości zmiany parametrów technicznych i wymiarowych. Drewno wyrabiane w wyrzynkach, kłodach i dłużycy. Nadleśnictwo Lubaczów jest posiadaczem certyfikatu PEFC wydanego przez SGS Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. Drewno w trakcie pozyskania.

Aukcja nr 0311160345 w Nadleśnictwo Limanowa
Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Surowiec charakteryzuje się kumulacją wad, występowaniem sęków zdrowych, zepsutych i nadpsutych oraz pęknięć nie ogranicza się a krzywizna jedno- i wielostronna dopuszczalna bez względu na strzałkę wygięcia. Ponadto pod uwagę nie bierze się: skrętu włókien, fałszywej twardzieli i zaparzeń, zgnilizna dopuszczalna do 40 % powierzchni, grubości w cieńszym końcu poniżej 14 cm. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Mogielica.

Aukcja nr 0511161175 w Nadleśnictwo Lubartów
Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych (drobnica opałowa) przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach zrębowych (1,81 ha ). Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Harmonogram prac rozłożony jest na dwa etapy: pierwszy - po uprzątnięciu II piętra oraz drugi- końcowe uprzątnięcie powierzchni zrębowej. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Proponowana masa (około 70 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach: Leśnictwo Nasutów- oddział 251a pow. 1,81 ha, masa surowca M2E – 70 m3. Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni udziela leśniczy (tel. 502-010-712). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz protokołu przekazania/odbioru powierzchni (załącznik do przetargu). Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa - osoba kontaktowa: Krzysztof Solecki.

Aukcja nr 0521160528 w Nadleśnictwo Rudnik
Nadleśnictwo Rudnik zaprasza do udziału w aukcji na sprzedaż pozostałości drzewnych M2E- drobnica przeznaczona na cele energetyczne. Surowiec odpowiada normie PN-91/D-95019 surowiec drzewny- drewno małowymiarowe. Koszty pozyskania, zrębkowania, balotowania i transportu ponosi nabywca. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar miąższości w przypadku: zrębków (M2ZE) – nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub w kontenerze w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na m3 według zamiennika 0,25; balotów (M2BE)– zostanie wykonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosach w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na m3 według zamiennika 0.20. Proponowana masa 78 m3 jest masą szacunkową, która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna zostać uprzątnięta tak, aby umożliwić wykonanie orki pod odnowienie - jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez nadleśnictwo. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni Sprzedawca obciąży Kupującego karą w wysokości 4000 zł za każdy hektar nieuporządkowanej powierzchni. Lokalizacja powierzchni przeznaczonych do zrębkowania/ balotowania: leśnictwo Borowina oddz.: 18b - 25 m3, leśnictwo Glinianka oddz. 264b – 38 m3, 290h- 15 m3. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Rudnik tel. nr +48 15 87 66 211, osoba kontaktowa – Pani Justyna Sopała.

Aukcja nr 0305160562 w Nadleśnictwo Gorlice
Surowiec drzewny wg norm i aktualnych warunków technicznych zamieszczonych na stronie internetowej: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy. Drewno z nagromadzeniem licznych wad tj: krzywizny i fałszywa twardziel, zgnilizny zlokalizowane na wielu składach na terenie całego Nadleśnictwa. N-ctwo posiada certyfikat FSC i PEFC. Podział udziału klas jakościowo-wymiarowych jest orientacyjny i nie należy go traktować jako wiążący dla stron umowy. Długość sztuk w zakresie 4 do 6 mb.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0192s]