e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0321160790 w Nadleśnictwo Piwniczna
Termin odbioru drewna :15.06.2016 r. Drewno zlokalizowane w lesnictwie Majerz dł.3.6-6.4 mb. Surowiec drzewny zgodny z "PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.

Aukcja nr 0321160791 w Nadleśnictwo Piwniczna
Termin odbioru drewna :15.06.2016 r. Drewno zlokalizowane w lesnictwie Majerz dł.100cm -1.63 m3, dł.125cm-17.55 m3. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Udział drewna długiego (w % masy):0

Aukcja nr 0321160792 w Nadleśnictwo Piwniczna
Termin odbioru drewna :15.06.2016 r. Drewno zlokalizowane w lesnictwie Majerz dł.200cm. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami. Udział drewna długiego (w % masy):100

Aukcja nr 0517160782 w Nadleśnictwo Mircze
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Surowiec wyrabiany w długościach 2,40 m w ilości 11 m3 i 1,20 m w ilości 15 m3. Drewno z bieżącego pozyskania z terenu leśnictwa Terebiń do szybkiego odbioru. Osoba kontaktowa w sprawie aukcji z-ca nadleśniczego mgr inż. Krzysztof Krupa.

Aukcja nr 0423160722 w Nadleśnictwo Stuposiany
Surowiec drzewny wg warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe. Zarządzenie Dyrektora DGLP nr 41/2014 z 26.06.2014r. Pomiar, obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Ceny KJW (do pełnych PLN) wyliczone będą w oparciu o cenę klasy WB1 1 pomnożonej przez współczynników: WA02-1,55, WA03-1,97; WB01-0,80; WB02-1,03; WB03-1,35; WC01-0,64; WC02-0,80; WC03-1,03; WD1- 0,58; WD2-0,64; WD3-0,71. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem) na zasadach określonych w Regulaminie systemowej aukcji internetowej w aplikacji "E-drewno" oraz aukcji internetowej w aplikacji "E-drewno" , który stanowi załącznik nr 3 do Decyzji nr 75 DGLP z dnia 30 września 2015 roku w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna. Udział KJW w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Nadleśnictwo Stuposiany posiada certyfikat PEFC. Drewno dostępne w leśnictwie Dźwiniacz.

Aukcja nr 0423160723 w Nadleśnictwo Stuposiany
1m!!! Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. PN-91-D-95018. Wspólne wymagania i badania. Pomiar, obliczanie miąższości wg PN-D-95000:2002. Wydanie drewna następuje EXW (Ex Works) Incoterms 2010, przy leśnej drodze wywozowej po zrywce. Kontrahent może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/warunków technicznych (drewno z wyborem) na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2016 rok (stanowiącej etap I. procedury dwuetapowej) , który stanowi załącznik nr 2 do Decyzji nr 75 DGLP z dnia 30 września 2015 roku w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna. Drewno wyrabiane w szczapach i wałkach o dł. 1m. W GHG znajdować się może do ok. 40 % udziału jodły i 10% innych iglastych. N-ctwo Stuposiany posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej PEFC.

Aukcja nr 1606160702 w Nadleśnictwo Kozienice
Drewno S2B_GK Bk w ilości 46m3 z bieżącego pozyskania z cięć rębnych i trzebieży. Drewno w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kozienice. Drewno pozyskane w 2016 roku. Dopuszcza się udział niewielkich ilości pozostałych gatunków liściastych w ładunku wywozowym. Średnica w górnym końcu od 13 cm bk. Długość 1,20 mb. Termin wywozu do 30.06.2016 r. Jednocześnie podmiot składający ofertę zakupu oświadcza, że w przypadku wygrania licytacji zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży drewna na warunkach ustalonych przez sprzedającego w terminie do 21 dni od daty zakończenia przetargu. Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.

Aukcja nr 1606160703 w Nadleśnictwo Kozienice
Drewno S2B_GK Md w ilości 5m3 z bieżącego pozyskania z cięć rębnych i trzebieży. Drewno w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kozienice. Dopuszcza się udział niewielkich ilości pozostałych gatunków iglastych w ładunku wywozowym. Średnica w górnym końcu od 13 cm bk. Długość 1,20 mb. Termin wywozu do 30.06.2016 r. Jednocześnie podmiot składający ofertę zakupu oświadcza, że w przypadku wygrania licytacji zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży drewna na warunkach ustalonych przez sprzedającego w terminie do 21 dni od daty zakończenia przetargu.Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.

Aukcja nr 1606160704 w Nadleśnictwo Kozienice
Drewno S2A_MD w ilości 6 m3 z pozyskania z cięć rębnych i trzebieży. Drewno w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kozienice. Dopuszcza się udział niewielkich ilości pozostałych gatunków iglastych w ładunku wywozowym. Średnica w górnym końcu od 5 cm. Długość 1,20 i 2.50 (po ok.50%). Termin wywozu do 30.06.2016 r. Jednocześnie podmiot składający ofertę zakupu oświadcza, że w przypadku wygrania licytacji zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży drewna na warunkach ustalonych przez sprzedającego w terminie do 21 dni od daty zakończenia przetargu. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.

Aukcja nr 1606160705 w Nadleśnictwo Kozienice
Drewno S2A_LP w ilości 6 m3 z pozyskania z cięć rębnych i trzebieży. Drewno w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kozienice. Dopuszcza się udział niewielkich ilości pozostałych gatunków liściastych w ładunku wywozowym. Średnica w górnym końcu od 5 cm. Długość 1,20 (ok.100%). Termin wywozu do 30.06.2016 r. Jednocześnie podmiot składający ofertę zakupu oświadcza, że w przypadku wygrania licytacji zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży drewna na warunkach ustalonych przez sprzedającego w terminie do 21 dni od daty zakończenia przetargu. Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Przedsiębiorca może wnioskować o zmianę jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) - warunkiem akceptacji wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej między stronami.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 z 3 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0199s]