e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0406150802 w Nadleśnictwo Dukla
Buk WIELKOWYMIAROWY- WDP- POZAKLASOWY- DREWNO wyrabiane w kłodach i dłużycach!!! Pomiar i obliczanie miąższości drewna nastąpi zgodnie z PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Surowiec drzewny wielkowymiarowy wyrabiany wg Warunków technicznych na drewno pozaklasowe wprowadzone zarządzeniem nr 22 N-czego N-ctwa Dukla z dnia 29.10.2012. (drewno bukowe z kumulacją wad): min. średnica górna bez kory 14cm, max. średnica dolna - nie ogranicza się, sęki dopuszczalne, krzywizna- dopuszczalne bez ograniczeń, zgnilizna miękka dopuszczalna do 25% średnicy, obecność obcych ciał dopuszczalna, zaparzenie dopuszczalne). Wad nie wymienionych nie bierze się pod uwagę. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej wg standardu PEFC (nr PL PEFC-12/0026). Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwach Zyndranowa (18,23 m3- na kilku składach)- 728 331 036, Kamionka (6,56 m3)- 728 331 064. TERMIN ODBIORU NIE BĘDZIE WYDŁUŻANY!

Aukcja nr 0402150963 w Nadleśnictwo Bircza
Lokalizacja - L-ctwo Łodzinka. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach - 92/D/95008. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno jest wyrabiane w dłużycach. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji zgodnie z " Regulaminem Systemowej Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” Oraz Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” na 2015 rok". N-ctwo posiada certyfikat PEFC (nr. PL PEFC-12/0026) tel.166522288,166522289

Aukcja nr 0406150801 w Nadleśnictwo Dukla
Buk WIELKOWYMIAROWY- WDP- POZAKLASOWY- DREWNO wyrabiane w kłodach i dłużycach!!! Pomiar i obliczanie miąższości drewna nastąpi zgodnie z PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Surowiec drzewny wielkowymiarowy wyrabiany wg Warunków technicznych na drewno pozaklasowe wprowadzone zarządzeniem nr 22 N-czego N-ctwa Dukla z dnia 29.10.2012. (drewno bukowe z kumulacją wad): min. średnica górna bez kory 14cm, max. średnica dolna - nie ogranicza się, sęki dopuszczalne, krzywizna- dopuszczalne bez ograniczeń, zgnilizna miękka dopuszczalna do 25% średnicy, obecność obcych ciał dopuszczalna, zaparzenie dopuszczalne). Wad nie wymienionych nie bierze się pod uwagę. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej wg standardu PEFC (nr PL PEFC-12/0026). Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Piotruś (na kilku składach)- 728 331 038. TERMIN ODBIORU NIE BĘDZIE WYDŁUŻANY!

Aukcja nr 0406150803 w Nadleśnictwo Dukla
Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach: PN-D-95000:2002. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie i PN 91/D;95018 drewno średniowymiarowe. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązuję jednolite normy/warunki techniczne. Długość drewna 1,0 mb. Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze standardami PEFC-12/0026. Drewno do odbioru w leśnictwach Piotruś, Cergowa, Daliowa, Folusz, Mszana. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbioru drewna. NIE MA MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA TERMINU ODBIORU DREWNA.

Aukcja nr 0402150964 w Nadleśnictwo Bircza
Lokalizacja - L-ctwo Trzcianiec. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach - 92/D/95008. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno jest wyrabiane w dłużycach. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji zgodnie z " Regulaminem Systemowej Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” Oraz Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” na 2015 rok". N-ctwo posiada certyfikat PEFC (nr. PL PEFC-12/0026) tel.166522288,166522289

Aukcja nr 0402150965 w Nadleśnictwo Bircza
Lokalizacja - L-ctwo Dobrzanka. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach - 92/D/95008. Udział klas jakościowo-wymiarowych w ofercie ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Drewno jest wyrabiane w dłużycach. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji zgodnie z " Regulaminem Systemowej Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” Oraz Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” na 2015 rok". N-ctwo posiada certyfikat PEFC (nr. PL PEFC-12/0026) tel.166522288,166522289

Aukcja nr 0402150966 w Nadleśnictwo Bircza
ODBIÓR DREWNA NIE BĘDZIE PRZEDŁUŻANY. W tym do 4% So. Lokalizacja - L-ctwo Arłamów. Surowiec drzewny wg klasyfikacji jakościowo-wymiarowej określonej w Polskich Normach - 91/D95018. o długości od 1m do 1,25m. Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązuję jednolite warunki, dopuszczalne są niewielkie zmiany parametrów technicznych i wymiarowych w drodze negocjacji zgodnie z "Regulaminem Systemowej Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” Oraz Aukcji Internetowej w Aplikacji „E-Drewno” na 2015 rok”. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. N-ctwo posiada certyfikat PEFC (nr. PL PEFC-12/0026). tel.166522288,16652228

Aukcja nr 0309150397 w Nadleśnictwo Krościenko
Drewno wyrabiane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi których aktualny wykaz znajduje się na stronie http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.
Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Żądanie przedsiębiorcy o zmianie jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) winno nieść skutek zapisania w umowie odpowiedniej zmiany ceny drewna. Ostateczny termin wywozu drewna to 26.06.2015.

Drewno pochodzi z leśnictw: Czarna Woda 50 m3, Stare 5 m3. Wywóz pojedynczymi nisko tonażowymi ( po 10 m3) pojazdami z możliwością przeładunku w Krościenku na auta wysoko tonażowe z powodu ograniczeń tonażu na drogach i mostach wprowadzonych przez Starostwo Nowotarskie. Nadleśnictwo nie zarządza drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Okresowe i stałe ograniczenia, co do tonażu należy respektować.

Przy terminie płatności innym niż przedpłata, wymagane będzie zabezpieczenie zgodne z zasadami przyjętymi w PGL LP.
Dodatkowych informacji udziela: Nadleśnictwo Krościenko - tel. 18 26-231-20; fax. 18 26-230-03; e-mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl

Aukcja nr 0309150398 w Nadleśnictwo Krościenko
Drewno wyrabiane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi których aktualny wykaz znajduje się na stronie http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.
Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Żądanie przedsiębiorcy o zmianie jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) winno nieść skutek zapisania w umowie odpowiedniej zmiany ceny drewna. Ostateczny termin wywozu drewna to 26.06. 2015.

Drewno pochodzi z leśnictw: Czarna Woda 40 m3, Małe Pieniny 25 m3, Niedzica 5 m3. Wywóz pojedynczymi nisko tonażowymi ( po 10 m3) pojazdami z możliwością przeładunku w Krościenku na auta wysoko tonażowe z powodu ograniczeń tonażu na drogach i mostach wprowadzonych przez Starostwo Nowotarskie. Nadleśnictwo nie zarządza drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Okresowe i stałe ograniczenia, co do tonażu należy respektować.

Przy terminie płatności innym niż przedpłata, wymagane będzie zabezpieczenie zgodne z zasadami przyjętymi w PGL LP.
Dodatkowych informacji udziela: Nadleśnictwo Krościenko - tel. 18 26-231-20; fax. 18 26-230-03; e-mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl

Aukcja nr 0309150399 w Nadleśnictwo Krościenko
Drewno wyrabiane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi których aktualny wykaz znajduje się na stronie http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.
Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Żądanie przedsiębiorcy o zmianie jakości lub wymiarów (drewno z wyborem) winno nieść skutek zapisania w umowie odpowiedniej zmiany ceny drewna. Ostateczny termin wywozu drewna to 26.06. 2015.

Drewno pochodzi z leśnictw: Szczawnica 8 m3. Wywóz pojedynczymi nisko tonażowymi ( po 10 m3) pojazdami z możliwością przeładunku w Krościenku na auta wysoko tonażowe z powodu ograniczeń tonażu na drogach i mostach wprowadzonych przez Starostwo Nowotarskie. Nadleśnictwo nie zarządza drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Okresowe i stałe ograniczenia, co do tonażu należy respektować.

Przy terminie płatności innym niż przedpłata, wymagane będzie zabezpieczenie zgodne z zasadami przyjętymi w PGL LP.
Dodatkowych informacji udziela: Nadleśnictwo Krościenko - tel. 18 26-231-20; fax. 18 26-230-03; e-mail: kroscienko@krakow.lasy.gov.pl

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 z 4 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0495s]