e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0605242491 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny o dł. 2,5 mb do odbioru z L. Lubraniec tel. 696 080 714, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przeleguje na magazynie leśnictwa ponad 150 dni. Na surowcu występują wady techniczne powstałe w związku z wydłużonym okresem przelegiwania .Przed złożeniem oferty zakupu nadleśnictwo proponuje obejrzenie surowca w terenie.

Aukcja nr 0529242201 w Nadleśnictwo Włodawa
Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez Nadleśnictwo powierzchniach zrębowych 12,99 ha. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych zrębków dokonywany będzie na pojeździe lub w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25, natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Oferowana ilość 374 m3 jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy , że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzew stojących, Sprzedawca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 200zł [słownie : dwieście złotych] za każde uszkodzone drzewo. Prace będą wykonywane na następujących powierzchniach:

Leśnictwo Adampol - oddział 148-a-00, pow. 2,05 ha, ilość surowca M2E - 70 m3,
Leśnictwo Kaplonosy - oddział 211-d-00, pow. 2,88 ha, ilość surowca M2E - 70 m3, oddział 243-d-00, pow. 2,04 ha, ilość surowca M2E - 40 m3, oddział 243-f-00, pow. 2,12 ha, ilość surowca M2E - 30 m3, oddział 252-g-00, pow. 0,99 ha, ilość surowca M2E - 20 m3.
Leśnictwo Siedliska - oddział 180-o-00, pow. 1,93 ha, ilość surowca M2E - 90 m3, oddział 191-f-00, pow. 0,98 ha, ilość surowca M2E - 54 m3.


Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (082) 572 13 82 - osoba do kontaktu: Dariusz Oleszko, Natalia Jarmoszuk.

Aukcja nr 0605242492 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny do odbioru z L. Bielawy tel. 600 516 201, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przeleguje na magazynie leśnictwa ponad 180 dni. Na surowcu występują wady techniczne powstałe w związku z wydłużonym okresem przelegiwania .Przed złożeniem oferty zakupu nadleśnictwo proponuje obejrzenie surowca w terenie.

Aukcja nr 0605242493 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny o dł. 1,20 mb, do odbioru z L. Raciborów tel. 882 049 238, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0605242494 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny o dł. 2,50 mb, do odbioru z L. Bielawy tel. 600 516 109, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy” za wyjątkiem krzywizny, która przekracza 12 cm/m.

Aukcja nr 0605242495 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny o dł. 2,50 mb, do odbioru z L. Bielawy tel. 600 516 109, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy” za wyjątkiem krzywizny, która przekracza 12 cm/m.

Aukcja nr 0605242499 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny o długości 1,20 mb, do odbioru z L. Chodecz tel. 660 511 739, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przeleguje na magazynie leśnictwa ponad 150 dni. Na surowcu występują wady techniczne powstałe w związku z wydłużonym okresem przelegiwania .Przed złożeniem oferty zakupu nadleśnictwo proponuje obejrzenie surowca w terenie.

Aukcja nr 0605242496 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny do odbioru z L. Bielawy tel. 600 516 201, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec w długości 3,30-13,90 m3, przeleguje na magazynie leśnictwa ponad 150 dni. Na surowcu występują wady techniczne powstałe w związku z wydłużonym okresem przelegiwania .Przed złożeniem oferty zakupu nadleśnictwo proponuje obejrzenie surowca w terenie.

Aukcja nr 0605242497 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny do odbioru z L. Lubraniec tel. 696 080 714, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0605242498 w Nadleśnictwo Kutno
Surowiec drzewny o dł. 2,50 mb, do odbioru z L. Perna tel. 882 049 248, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 z 18 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0093s]