e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1510221928 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się na stanie magazynowym nadleśnictwa, przygotowane w długości 2,50 mb.

Aukcja nr 1510221919 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno wielkowymiarowe, dębowe, zlokalizowane w Leśnictwie Sulęczyno masa 15,82 m3. Surowiec drzewny pozyskany w XII/2021 r. Dodatkowe informacje pod wskazanym poniżej numerem telefonu.

Aukcja nr 1510221929 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się na stanie magazynowym leśnictwa Sulęczyno, przygotowane w długości 2,50 m.

Aukcja nr 1510221930 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się na stanie magazynowym leśnictwa Bawernica, przygotowane w długościach niestandardowych 4,90mb masa 7,39m3, 5,00mb masa 2,35m3.

Aukcja nr 1510221918 w Nadleśnictwo Lipusz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzi z pozyskania z cięć przedrębnych, zakres średnicy górnej 5-12. Drewno wyrabiane standardowo w długości 2,50 mb, pozyskane ręcznie.

Aukcja nr 0702220654 w Nadleśnictwo Ciechanów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Surowiec do odbioru w następujących leśnictwach: Szulmierz-32m3, Bardonki-27m3 oraz Sójki- 30m3. Długość wałków 2,50mb.

Aukcja nr 0702220655 w Nadleśnictwo Ciechanów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w leśnictwie Rydzewo. Długość wałków 2,40mb.

Aukcja nr 0115221355 w Nadleśnictwo Łomża
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).Aukcja dotyczy pozostałości drzewnych, przeznaczonych do wyrobu zrębków lub balotów. Pozyskanie odbędzie się kosztem nabywcy. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Na powierzchni zrębowej, pozostałości drzewne należy uprzątać w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby do odnowienia. Niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem kary dodatkowej w wysokości 3000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym ( w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według współczynnika zamiennego 0,25. W przypadku wyrobu balotów pomiar nastąpi na gruncie w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według współczynnika zamiennego 0,20. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona nie podzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta . Uwaga: Prace będą wykonywane na powierzchni 163f -1,70 ha w Leśnictwie Drozdowo. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa tel. (86)2165494 lub u Leśniczego Krzysztofa Pytasza 600478306

Aukcja nr 0725221073 w Nadleśnictwo Srokowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo Srokowo powtarza unieważnioną aukcje nr 0725221070. Surowiec wielkowymiarowy pozyskany i przygotowany do odbioru na terenie dwóch leśnictw: leśnictwa Królikarnia w ilości 16,45 m3 i na terenie leśnictwa Suśnik w ilości 3,78 m3. Uwaga (licytacji podlega cała partia 20,23 m3). Podana cena otwarcia tj. 397 zł/m3 dotyczy 1 klasy grubości w związku z czym prosimy o korzystanie z kalkulatora cen, w celu określenia wartości dla pozostałych klas grubości. Ostateczny termin odbioru drewna 25.02.2022r.

Aukcja nr 0711220977 w Nadleśnictwo Lidzbark
Pozostałości drzewne przeznaczone do zrębkowania lub balotowania, POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY w Leśnictwach Olszewo i Kostkowo. Wykaz adresów leśnych, z których wystawiony jest surowiec M2E, zawiera załączona tabela (załącznik nr 1). Surowiec pochodzi z cięć rębnych (melioracje agrotechniczne i uprzątanie powierzchni pozrębowych), oraz czyszczeń i tym podobnych. W przypadku powierzchni zrębowych oczyszczenie powierzchni powinno być wykonane w stopniu umożliwiającym dalsze czynności gospodarcze np. orka lub odnowienie lasu (sadzenie). Niewywiązanie się przez kupującego z wymaganej jakości wykonania zabiegu na danej powierzchni, będzie skutkować odsunięciem od dalszych prac. Przekazanie i odbiór powierzchni do i po zabiegu będzie odbywać się protokolarnie. Niedotrzymanie terminu realizacji zadania skutkuje karą umowną w wysokości 3 000 zł od każdego nieuprzątniętego hektara powierzchni. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Pomiar zrębków nastąpi po zezrębkowaniu, na pojeździe lub kontenerze w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) wg przelicznika 0,25, zaś pomiar balotów po zrywce i ułożeniu w stosy przy drodze wywozowej w m3p przeliczanych na m3 wg przelicznika 0,20. Proponowana masa jest masą szacunkową (odchyłka +/- 40%) i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 z 7 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0126s]