e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0904211724 w Nadleśnictwo Góra Śląska
Surowiec drzewny o długości 2.40mb, zlokalizowany pełnymi ładunkami w leśnictwach nadleśnictwa Góra Śląska, pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Uwaga: większość surowca o średnicy dolnej poniżej 12 cm - "surowiec cienki".

Aukcja nr 0903211337 w Nadleśnictwo Gniezno
Surowiec drzewny do pozyskania zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. z późn. zm. – wersja ujednolicona (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne- pozostałości drzewne. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).Nadleśnictwo Gniezno oferuje do sprzedaży surowiec M2ZE iglasty i liściasty po zakończonych cięciach rębnych pozostający na powierzchni pozrębowych. Uprzątnięcie, zwiezienie i zrębkowanie na gruncie staraniem i kosztem nabywcy. Lokalizacja leśnictwo: Brody 80m3, Stary Dwór 300m3,Skorzęcin 140m3, Hutka 240m3, Wólka 160m3. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe wywozowym lub w kontenerze w metrach przestrzennych, przeliczonych na m3 wg obowiązującego zamiennika. Prace mogą rozpocząć się po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Powierzchnia po zrębkowaniu powinna być uprzątnięta z pozostałości zrębowych w sposób umożliwiający przygotowanie gleby pod odnowienie, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Informujemy, że zgodnie z umową brak lub niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej. Współczynnik zamienny z m(p) na m3 dla: zrębków energetycznych M2E 0,25.

Aukcja nr 0225211681 w Nadleśnictwo Rudziniec
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ładunek pozyskany w Leśnictwie Ciochowice. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości niewiele odbiega od wykazanego - różnica wynika z zaokrągleń. Dokładna masa przygotowanego ładunku wynosi 29,29m3 i wymaganym jest wywóz całości.

Aukcja nr 1330212296 w Nadleśnictwo Złotoryja
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec z bieżących cięć planowych, bez posuszu. Lokalizacja: leśnictwo Modła (tel. 501034470). Kilka sztuk pozyskanych kilka miesięcy temu.

Aukcja nr 1330212297 w Nadleśnictwo Złotoryja
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Udział drewna długiego (w % masy): 100. Wałki długości 2,40m. Drewno cienkie; wałki od 7cm do około 14cm średnicy - nie nadaje się do przerobu paletowego. Odbiór z leśnictw wskazanych przez dział sprzedaży Nadleśnictwa. Część drewna na magazynie od kilku miesięcy.

Aukcja nr 0203211214 w Nadleśnictwo Brynek
Drewno DB.C tartaczne pozyskane od 09.2020 r. do 06.2021 r., surowiec skoncentrowany w dwóch sąsiednich leśnictwach. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0211210919 w Nadleśnictwo Kluczbork
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Przedmiotem aukcji są pozostałości pozrębowe na zrębki energetyczne M2E w ilości 550 m3 do zebrania i rozdrobnienia kosztem odbiorcy leśnictwach:
Żabieniec- oddział 90c- 2,37 ha masa surowca M2E- 15 m3
oddział 103c- 2,27 ha masa surowca M2E- 15 m3
oddział 5d- 1,68 ha masa surowca M2E- 15 m3
Tuły- oddział 138d- 3,0 ha masa surowca M2E- 60 m3
Bażany- oddział 24h- 3,0 ha masa surowca M2E- 80 m3
Lasowice Małe- oddział 18i- 3,45 ha masa surowca M2E- 15 m3,
Zofiówka- oddział 159d- 4 ha masa surowca M2E- 30 m3,
oddział 141h- 6,5 ha masa surowca M2E-50 m3
Bąków- oddział 227d,g- 3,86 ha masa surowca M2E- 100 m3
oddział 206a- 3,0 ha masa surowca M2E-70 m3
Nasale- oddział 78i- 2,59 ha masa surowca M2E- 30 m3
oddział 81d- 3,60 ha masa surowca M2E-40 m3
oddział 95g- 3,60 ha masa surowca M2E-30 m3


Aukcja nr 0235212307 w Nadleśnictwo Ustroń
DB WDP - LISTA MAGAZYNOWA W ZAŁĄCZENIU; Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno do odbioru wzdłuż drogi publicznej na odcinku ok 50 m z leśnictwa Zebrzydowice (tel. 606 673 602) Zaleca się wcześniejszy kontakt z leśnictwem i oględziny surowca.

Aukcja nr 0901211254 w Nadleśnictwo Antonin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Przedmiotem przetargu jest surowiec S_S2A DB 1,20mb w leśnictwie Strugi - 4,79m3.

Aukcja nr 0901211255 w Nadleśnictwo Antonin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Przedmiotem przetargu jest surowiec S_S2A MD 2,50mb w leśnictwie Cieszyn - 4,03m3.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 9 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0123s]