e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0807231185 w Nadleśnictwo Podanin
Szczegółowa lokalizacja w załączniku do przetargu. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne.Surowiec do pozyskania kosztem kupującego na powierzchniach rębnych w następujących leśnictwach:Piłka, Klotyldzin. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawiony przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Oferowana masa jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza sie odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar. Sprzedający ze względów na ochronę lasu nie przewiduje przedłużania umowy.

Aukcja nr 1009231128 w Nadleśnictwo Głusko
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste standard (bez wyboru). Ewentualna zmiana jakości lub wymiarów zakupionego surowca w stosunku do warunków technicznych lub długości standardowej (drewno z wyborem) dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i wynika z realnych możliwości sprzedającego uzależnionych od specyfiki d-stanów, technologii pozyskania itp. Zmiana taka winna nieść za sobą skutek zapisania w umowie odpowiedniej korekty ceny drewna w wyniku negocjacji cenowej. Surowiec będzie pochodzić z pozyskania maszynowego i ręcznego.UWAGA!! Brak możliwości wyboru surowca z mygieł. Surowiec pochodzi z posuszu czynnego. Przeważającą klasą jakości jest klasa WD (ok 80%)

Aukcja nr 0812231091 w Nadleśnictwo Wronki
Przedmiotem aukcji jest surowiec S_S2A SO pozyskany w dł. 2.50 m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy” .Lokalizacja zostanie wskazana po zakończeniu aukcji.

Aukcja nr 1214233257 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Oferujemy drewno średniowymiarowe pozyskane we wrześniu br. w Leśnictwie Komierowo w ilości 19,53 m3. Długość surowca 2,00 mb. Brak możliwości przedłużenia terminu odbioru surowca.

Aukcja nr 1006231809 w Nadleśnictwo Dębno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe przemysłowe. UWAGA***: Surowiec wyrobiony w długości 2,40 mb, pochodzący z wylesienia, NIE POSIADA CERTYFIKATÓW PEFC i EFC. Drewno w ilości 36,60 m3 do odbioru w leśnictwie Drzewice. Pozyskane we wrześniu br.

Aukcja nr 0812231092 w Nadleśnictwo Wronki
Przedmiotem aukcji jest surowiec S_S2A ŚW pozyskiwany w dł. 2.50 m. z cięć sanitarnych w Leśnictwach: Lubowo, Lutyniec, Smolnica. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1127231447 w Nadleśnictwo Tychowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w długości 2,50m.

Aukcja nr 0808230914 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. " Drewno pozyskane stosowo w długości 4,00 m.b. w leśnictwie: Przecznik - 121 m3. Nadleśnictwu Potrzebowice zależy na szybkim odbiorze drewna z lasu.

Aukcja nr 0808230915 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”." Drewno pozyskane stosowo w długości 4,00 m.b. w leśnictwie: Kamiennik - 102,23 m3. Nadleśnictwu Potrzebowice zależy na szybkim odbiorze drewna z lasu.

Aukcja nr 0808230916 w Nadleśnictwo Potrzebowice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”." Drewno pozyskane w długości 4,00 m.b. w leśnictwie: Kamiennik - 9 m3. Nadleśnictwu Potrzebowice zależy na szybkim odbiorze drewna z lasu.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 17 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0148s]