e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1218222974 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno WK_STANDARD SO 4,00 mb w ilości 19 m3. Drewno z pozyskane w Leśnictwie Łabiszyn. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1008221454 w Nadleśnictwo Drawno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pochodzi z bieżącego pozyskania, zlokalizowany w Leśnictwie Kiełpino.

Aukcja nr 1008221455 w Nadleśnictwo Drawno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w miesiącu lipcu w długości 2,5 m. Drewno zlokalizowane w Leśnictwie Kiełpino

Aukcja nr 1008221457 w Nadleśnictwo Drawno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno pozyskane w miesiącu lipcu w długości 2,5 m. Surowiec zlokalizowany w Leśnictwie Zdanów - 18 m3, Leśnictwie Kiełpino - 32 m3

Aukcja nr 1218222975 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno S_S2A SW 2,50 mb w ilości 22 m3. Drewno pozyskane w leśnictwie Laskownica. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy".

Aukcja nr 0807221053 w Nadleśnictwo Podanin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Surowiec do pozyskania kosztem kupującego w leśnictwie Karczewnik 104 d 1,42 ha, Strzelecki Gaj 138 c 2,02 ha, 137 d 1,65 ha. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Pomiar sprzedawanych pozostałości drzewnych dokonywany będzie, w kontenerze podstawiony przez nabywcę, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie według przelicznika 0,20. Oferowana masa (około 250 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza sie odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z poz. zrębowych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy nieuprzątnięty hektar.

Aukcja nr 1008221458 w Nadleśnictwo Drawno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego LasówPaństwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne.Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa jest niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. W przypadku niewykonania porządkowania powierzchni .W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Po zakończeniu prac, powierzchnie powinny być uprzątnięte w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Nadleśnictwo Drawno.Surowiec do pozyskania znajduje się w Leśnictwie Międzybór +/- 100 m3 Leśnictwe Dominikowo +/- 100 m3 .Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany części pozycji.Termin realizacji umowy do 30.11.2022.

Aukcja nr 1105221055 w Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy. Drewno pozyskane na początku września 2022 r. Lokalizacja leśnictwo Dzików- 37,67 m3 oraz Janowiec- 16,77m3. Surowiec może być obarczony wadami wynikającymi z warunków atmosferycznych - sinizną. Zaleca się oględziny surowca przez Kupującego przed zakupem.

Aukcja nr 1008221456 w Nadleśnictwo Drawno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w miesiącu lipcu w długości 2,5 m. Surowiec zlokalizowany w Leśnictwie Kiełpino.

Aukcja nr 1013220855 w Nadleśnictwo Karwin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Surowiec pozyskany w długości 2,50mb.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0141s]