e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1111200806 w Nadleśnictwo Łupawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno na magazynie N-ctwa w pełnych kursach wywozowych. % udział klas jest niezmienny w całej masie wystawianego surowca i faktyczny do odbioru. Odbiór ostateczny do 21 lutego 2020r

Aukcja nr 1111200807 w Nadleśnictwo Łupawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno na magazynie Nadleśnictwa z bieżącego pozyskania do odbioru w pełnych wartościach załadunkowych. Odbiór ostateczny do 21 luty 2020r.

Aukcja nr 1111200808 w Nadleśnictwo Łupawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy” Drewno na magazynie Nadleśnictwa z bieżącego pozyskania. Odbiór ostateczny do 21 luty 2020r.

Aukcja nr 1215201587 w Nadleśnictwo Rytel
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Oferujemy do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste(M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni poklęskowych w postaci zrębków (M2ZE) w Leśnictwie Krojanty (ok. 37 ha) oraz Leśnictwie Szkółka (ok. 3 ha) w ilości 1000 m3. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci zrębków. UWAGA naruszone karpiny również podlegają uprzątnięciu z powierzchni. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, że uporządkowana powierzchnia na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby, Kupujący zapłaci Sprzedawcy 1000 zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny(m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2 ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Krojanty - 694 439 407.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 z 4
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0168s]