e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1224242438 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Strzyżawa.

Aukcja nr 1117241803 w Nadleśnictwo Sławno
Drewno wyłączone z oferty. Surowiec drzewny o długości 2,50 mb pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzi z usuwania posuszu,złomów i wywrotów.

Aukcja nr 1224242439 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie Kamieniec. Długość nominalna 1,20mb.

Aukcja nr 1124241649 w Nadleśnictwo Polanów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Surowiec 100% długości 2,50mb . Masa zlokalizowana na terenie całego nadleśnictwa. Zaleca się szybki odbiór. Brak możliwości przedłużania terminu odbioru oraz przebierania surowca.

Aukcja nr 1124241648 w Nadleśnictwo Polanów
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.Surowiec 100% długości 2,50mb pozyskany w ramach cięć sanitarnych. Masa zlokalizowana na terenie całego nadleśnictwa. Zaleca się szybki odbiór. Brak możliwości przedłużania terminu odbioru oraz przebierania surowca.

Aukcja nr 1015241120 w Nadleśnictwo Kłodawa
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2BE). Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci zrębków lub balotów. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2E nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3(p) przeliczonych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Powierzchnia po wykonanym zabiegu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienie, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego Leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy +/- 40%. Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).

Aukcja nr 1101241217 w Nadleśnictwo Białogard
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec SO WK_STANDARD dł. 4,0 mb., w ilości 54 m3. Drewno pochodzi z usuwania złomów i wywrotów.

Aukcja nr 0814241271 w Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Surowiec S_S2A_OP SO w długości 2,50 mb w ilości 165,73 m3.Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane jest w leśnictwie Stobno (105,71m3) oraz Leśny Dworek (60,02m3).

Aukcja nr 1224242431 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec zlokalizowany w leśnictwie Kamieniec.

Aukcja nr 1224242432 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec zlokalizowany w leśnictwach: Janowo (7,80m3), Raciniewo (7,97m3), Szkółka Janowo (3,84m3).

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 20 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0101s]