e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1216224398 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno rozproszone, przygotowane do odbioru w leśnictwie Huta, tel. 600-397-419, drewno z SINIZNĄ.

Aukcja nr 1216224400 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość kłody 5,0 mb, przygotowane do odbioru w leśnictwie Huta, tel. 600-397-419. Drewno z SINIZNĄ.

Aukcja nr 1216224399 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Brodniczka, tel. 608-629-914, drewno z sinizną.

Aukcja nr 1216224401 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość kłody 2,50 mb, drewno przygotowane do odbioru w lesnictwie huta, tel. 600-397-419, drewno z SINIZNĄ.

Aukcja nr 1216224402 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno przygotowane do odbioru w leśnictwie Sosnowo, tel. 608-615-166, drewno z SINIZNĄ.

Aukcja nr 1006221677 w Nadleśnictwo Dębno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste - standard (bez wyboru). Drewno pozyskane w okresie od maja do września 2022r., może posiadać wady wynikające z dłuższego przelegiwania. Zaleca się oględziny drewna przed wylicytowaniem.
Drewno znajduje się na zapasie następujących leśnictw:
Grzymiradz - 29,91 m3
Bogusław 22,77 m3
Reczyce - 17,95 m3
Kostrzyn- 51,36 m3

Aukcja nr 1208221915 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec wielkowymiarowy BRZOZA. Surowiec drzewny zgodny z Zarządzeniem 51 DGLP z 30.09.2019 r. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010. Pozyskanie bieżące . Ilość ogółem 11,03 m3 m3. Klasy jak-grub: WC0-1 0,39 m3, WC0-2 2,78 m3, WC0-3 1,15 m3 m3, WD-1 0,61 m3, WD-2 4,65 m3, WD-3 1,45 m3. Leśnictwo Brudzyń / informacja tel. 795571642 /. Odbiór według ustalonego harmonogramu.

Aukcja nr 0810220991 w Nadleśnictwo Trzcianka
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Surowiec zlokalizowany na pozycjach zrębowych w leśnictwie Rychlik - oddz. 476b o pow. 3,61ha, Leśnictwo Teresa - 656a- 2,30ha, 670a,x - 2,81ha, leśnictwo Średnica 829c-0,74ha, 837 c,d = 1,77ha. Szczegółowych informacji na temat surowca udzieli leśniczy/podleśniczy.

Aukcja nr 1208221916 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).Nadleśnictwo Gołąbki oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne M2E - ze zrębów bieżących oraz z terenu leśnictw poklęskowych w ilości 500 m3, na które składa się drobnica. Na powierzchniach objętych przetargiem występuje biomasa. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu. Uporządkowanie, zrębkowanie na gruncie oraz wywóz winno się dokonać staraniem nabywcy. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub kontenerze przy zastosowaniu współczynnika zamiennego z m3p na m3 - zrębki M2ZE 0,25m3, baloty, M2BE 0,20 m3. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy, uwzględniającym lokalizację i wylicytowaną ilość M2E. Planowany termin rozpoczęcia prac: 14.09.2022r. Ostateczny termin zakończenia 31.12.2022r. Oferowana ilość do sprzedaży ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Surowiec pochodzi z powierzchni, która nie podlegała procesowi samowyrobu. Oferowana ilość biomasy jest niepodzielna przygotowana do zakupu przez jednego kontrahenta. Sposób uprzątnięcia powinien umożliwiać przygotowanie gleby pod odnowienia i zalesienia. W przypadku niewywiązania się z porządkowania powierzchni sprzedający obciąży kupującego karą umowną w wysokości określonej we wzorze umowy kupna-sprzedaży. Przewidywana powierzchnia 25ha.

Aukcja nr 1214223108 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Oferujemy drewno wielkowymiarowe pozyskane w sierpniu br. w Leśnictwie Runowo Młyn.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0137s]