e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1110200830 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Surowiec pozyskany w IV kwartale 2019 roku. Nie ma możliwości wyboru średnicy, Długość 2,50mb. Lokalizacja teren Nadleśnictwa Leśny Dwór. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1110200831 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Surowiec pozyskany w IV kwartale 2019 roku. Długość 2,50mb. Średnice 5-10cm. Nie ma możliwości wyboru średnicy. Lokalizacja teren Nadleśnictwa Leśny Dwór. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1110200832 w Nadleśnictwo Leśny Dwór
Długość 2,50mb. Lokalizacja leśnictwo PodwilczynSurowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1201202577 w Nadleśnictwo Brodnica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo Brodnica oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) w leśnictwie Górzno 175 m3; (oddz. 73a IIIAU 1,52ha 30m3, oddz. 85j IIIA 0,90ha 15 m3, oddz. 91a IIIAU 2.08ha 35 m3, oddz. 108a IIIAU 1,33ha 20m3, oddz. 139c01 IIIA 2,26ha 35m3, oddz. 139c99 IIIA 2,24ha 25m3). Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania zrębów po rębniach złożonych. Na powierzchniach nie będzie prowadzony samo wyrób przez osoby postronne. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Termin realizacji określony w umowie. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Górzno Pan Piotr Kwiatkowski tel: 692 400 571.

Aukcja nr 1108200950 w Nadleśnictwo Dretyń
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce Normy. S_S2A SO dł. 3,00mb - 204m3 - surowiec pozyskany w okresie od sierpnia do listopada 2019r. w leśnictwie Tursko (tel. 694 477 472). Termin odbioru do 28.02.2020r.

Aukcja nr 1105200738 w Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Udział drewna długiego(w % masy): 100%, lokalizacja surowca: teren nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, długość wałków- 2,50 m, surowiec pozyskany od miesiąca lipiec 2019 r., odbiór surowca do 21.02.2020r. zgodnie z rotacją.

Aukcja nr 1211201113 w Nadleśnictwo Osie
So S2B_GD 1.80 mb pozyskana w leśnictwie Bąkowo ( 8 m3 zasiniona) Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1215201588 w Nadleśnictwo Rytel
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w grudniu 2019 roku na powierzchniach poklęskowych leśnictwa Lutom (694 439 416). Kłoda długości 4,00 m.b., częściowo zasiniona i pozbawiona kory. Termin odbioru surowca do 14.02.2020 roku.

Aukcja nr 1224201708 w Nadleśnictwo Toruń
Drewno średniowymiarowe olchowe, wyrobione w długości 1,20mb zlokalizowane w leśnictwie Olek oraz Wałdowo (4m3). DREWNO Z 2019r. Surowiec będący przedmiotem aukcji, spełnia warunki określone w normie PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki techniczne. Pełen wykaz norm i warunków technicznych, w oparciu o które zostało wyrobione drewno, będące przedmiotem aukcji, dostępny jest na stronie internetowej: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa. Zachęcamy do obejrzenia surowca na gruncie.

Aukcja nr 1205200900 w Nadleśnictwo Dobrzejewice
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ilość drewna: 1,80 m3 (2 szt.). Pozyskane w cięciach rębnych w styczniu 2020 r. Lokalizacja: L. Dąbrówka (tel. Leśniczy 608-030-298; Podleśniczy 606-646-012).

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 z 4 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0183s]