e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1214233146 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Nadleśnictwo Runowo oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowej w Leśnictwie Komierowo w oddz. 53 f (ok. 1,00 ha). Koszty pozyskania, zrębkowania i transportu ponosi Kupujący. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Kupujący zapłaci Sprzedawcy 5000 zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni. Ostateczne rozliczenie masy nastąpi po pomiarze na pojeździe lub w kontenerze po zrębkowaniu kosztem nabywcy. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Proponowana masa (około 40 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią na której znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Telefon kontaktowy do Leśniczego Leśnictwa Komierowo- 602 436 381.

Aukcja nr 1225231336 w Nadleśnictwo Woziwoda
Surowiec drzewny do pozyskania zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. 100% oferowanej masy stanowi KARPINA którą wymaga pozyskania( wyrwania i zwiezienia ) z powierzchni objętej skutkami wichury w Lesnictwie Zielony dół., Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie protokolarnego przekazania powierzchni Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, iż uporządkowana powierzchnia na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby, Kupujący zapłaci Sprzedawcy 2000 zł kary za każdy źle uprzątnięty hektar powierzchni. Pomiar miąższości zrębków na pojeździe wywozowym (ME Z) z zastosowaniem przelicznika 1 mp=0,25 m3,Podana ilość jest masą szacunkową - dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. UWAGA!!! PRZED ZALICYTOWANIEM PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ NA GRUNCIE Z ZAKRESEM PRAC NA POWIERZCHNI.

Aukcja nr 1201233444 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem przetargu jest drewno wielkowymiarowe W_STANDARD SW w ilości 18,64 m3. Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa Małki . Termin odbioru drewna 24.02.2023 r. bez możliwości przedłużenia terminu. Surowiec drzewny zgodny z wprowadzonymi warunkami technicznymi wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/; Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1201233445 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem przetargu jest drewno średniowymiarowe sosnowe SO S_S2B w ilości 45,41 m3. Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa Górale. Długość wałka 1,80mb. Termin odbioru drewna 24.02.2023 r. bez możliwości przedłużenia terminu. Surowiec drzewny zgodny z wprowadzonymi warunkami technicznymi wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/; Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1127231339 w Nadleśnictwo Tychowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w XII.2022 - I.2023. z cięć przygodnych w długości 4,0m + nadmiar. Udział poszczególnych klas jakości ma charakter szacunkowy (% KJW w całej masie wystawionej w aukcji) i może się różnić podczas wydawania drewna w poszczególnych leśnictwach. Surowiec będzie wydawany z leśnictwa w którym został najwcześniej pozyskany.

Aukcja nr 1127231338 w Nadleśnictwo Tychowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane z cięć przygodnych w długości 2,50m.

Aukcja nr 1201233446 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem przetargu jest drewno średniowymiarowe sosnowe SO S_S2B w ilości łącznej 8,68 m3. Termin odbioru drewna 24.02.2023 r. bez możliwości przedłużenia terminu. Drewno zlokalizowane na terenie Leśnictwa Małki (8,68m3). Długość wałka 2,50 mb. Surowiec drzewny zgodny z wprowadzonymi warunkami technicznymi wg Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/; Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1104230986 w Nadleśnictwo Czaplinek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzące z cięć sanitarnych oraz wywrotów.

Aukcja nr 1104230987 w Nadleśnictwo Czaplinek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzące z drzewostanów uszkodzonych przez wiatry w dniach 29-30.01.2022 i 16-21.02.2022. Widoczne objawy deprecjacji. 25m3 pozyskane w leśnictwie Piaseczno w czerwcu 2022, 24m3 w leśnictwie Rojsty pozyskane w grudniu 2022. Długość 4,00

Aukcja nr 1104230989 w Nadleśnictwo Czaplinek
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pochodzące z drzewostanów uszkodzonych przez wiatry w dniach 29-30.01.2022 i 16-21.02.2022. 56m3 zlokalizowane w leśnictwie Polne, 112 m3 w leśnictwie Kiełpino. Długość 3,00.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 10 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0143s]