e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1208211774 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny zgodny Zarządzeniem 51 DGLP z 30.09.2019 r. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010), po zrywce przy leśnej drodze wywozowej. Gatunek dąb . GHG - W_WDP_DB. Ogółem 22 m3. Leśnictwo Jeziora i leśnictwo N-kierz . kurs łączony. Klasy- jak-grubościowe: WDP-1 ca 10 m3, WDP-2 ca 10 m3, WDP-3 ca 2 m3. Pozyskanie bieżące. . Odbiór wg ustalonego harmonogramu.

Aukcja nr 1208211775 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny wielkowymiarowy kłodowany Modrzew. Surowiec drzewny zgodny z Zarządzeniem 51 DGLP z 30.09.2019 r. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Ceny netto w złotych - EX WORKS (INCOTERMS 2010. Pozyskanie bieżące . Ilość ogółem 60 m,3. Klasa WCK-1 20 m3, WCK-2 7 m3, WDK-1 20 m3, WDK-2 13 m3 Długość 2,50 mb. Istnieje możliwość niewielkich zmian klas grubościowych. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu . Pozyskanie w miesiącu styczniu i lutym 2021r. Odbiór wg harmonogramu.

Aukcja nr 1208211776 w Nadleśnictwo Gołąbki
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).Nadleśnictwo Gołąbki oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne M2E - ze zrębów bieżących oraz z terenu klęskowiska w ilości 500 m3, na które składa się drobnica i częściowo karpy . Na powierzchniach objętych przetargiem występuje częściowo sama biomasa , biomasa z karpami oraz z samymi karpami. Leśnictwa zostaną wskazane po rozstrzygnięciu przetargu. Uporządkowanie, zrębkowanie na gruncie oraz wywóz winno się dokonać staraniem nabywcy. Pomiar nastąpi po zrębkowaniu na pojeździe lub kontenerze przy zastosowaniu współczynnika zamiennego z mp na m3 - zrębki M2ZE 0,25m3, baloty, M2BE 0,20 m3. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy, uwzględniającym lokalizację i wylicytowaną ilość M2E. Planowany termin rozpoczęcia prac: 20.05.2021r. ostateczny termin zakończenia 31.10.2021r. Oferowana ilość do sprzedaży ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%. Surowiec pochodzi z powierzchni, która nie podlegała procesowi samowyrobu. Oferowana ilość biomasy jest niepodzielna przygotowana do zakupu przez jednego kontrahenta. Sposób uprzątnięcia umożliwi przygotowanie gleby pod odnowienia i zalesienia. W przypadku niewywiązania się z porządkowania powierzchni sprzedający obciąży kupującego karą umowną w wysokości określonej we wzorze umowy kupna-sprzedaży. Przewidywana powierzchnia 20 ha.

Aukcja nr 1214212925 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Oferujemy drewno daglezjowe wielkowymiarowe pochodzące z bieżącego pozyskania w leśnictwie Drzewianowo.

Aukcja nr 1203210805 w Nadleśnictwo Czersk
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Oferujemy do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni świerkowych w postaci zrębków (M2ZE) w Leśnictwie ODRY w ilości 32 m3, oddz. 13l - 4 m3; 14r- 3 m3; 14p - 1 m3; 14n - 20 m3 i oddz. 13m - 4 m3. Pozostałości drzewne zgromadzone są w stos kosztem nadleśnictwa. Kupujący własnym staraniem wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny(m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2 ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Odry - 696491207

Aukcja nr 1214212926 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość wałka 2,50 mb. Drewno pochodzi z bieżącego pozyskania na pozycji trzebieżowej w leśnictwie Runowo Młyn.

Aukcja nr 1214212927 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość surowca 2,50 mb. lokalizacja będzie wskazana po zakończeniu aukcji. Termin odbioru 18.06.2021 r.

Aukcja nr 1021211622 w Nadleśnictwo Myślibórz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno średniowymiarowe stosowe ogólnego przeznaczenia. UWAGA: surowiec wyrobiony w długości 2,4 mb. Nie ma możliwości zmiany jakości i/lub wymiarów zakupionego drewna. Wystawiona do sprzedaży ilość drewna może zawierać znaczny udział drewna posuszowego. Surowiec pozyskany w Leśnictwie Otanów.

Aukcja nr 1214212928 w Nadleśnictwo Runowo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Oferujemy drewno DB S_S2AP o długości 2,50 mb. Lokalizacja będzie wskazana po zakończeniu aukcji.

Aukcja nr 1033211705 w Nadleśnictwo Sulęcin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w leśnictwie Długoszynek masa 7,63 w maju. Więcej informacji na temat surowca udzieli leśniczy pod numerem 609-726-041

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 z 6 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0184s]