e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1209212766 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Biały Bór. Długość nominalna wynosi 2,50m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1209212767 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Marusza. Długość nominalna wynosi 2,50m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1209212768 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Marusza. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1209212769 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno w ilości 1,65m3 jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Marusza. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1224212042 w Nadleśnictwo Toruń
Surowiec drzewny do pozyskania zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Aukcja dotyczy sprzedaży pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu drobnicy na cele energetyczne (M2E) w ilości 500m3 ) na terenie leśnictw: Gutowo, Łysomice, Olek, Wrzosy,Janowo, Strzyżawa, Wałdowo, Kamieniec,Raciniewo. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni kupującemu. Pomiar sprzedanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez kupującego, w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według przelicznika 0,25. Współczynnik zamienny z m3p na m3 dla balotów M2BE wynosi 0,20. Proponowana masa (około 500 m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta i jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez sprzedawcę. Prace będą wykonywane na powierzchniach zrębowych jak również przedrębnych związanych ze zwalczaniem gradacji kornika. Termin realizacji umowy upływa 31.12.2021 r. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).Dodatkowych informacji dotyczących aukcji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Toruń tel.56 623 30 31

Aukcja nr 0815211062 w Nadleśnictwo Złotów
Długość 2,50

L-ctwo Wierzchołek: - tel. 660 759 780
__________________________________________________
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1104210895 w Nadleśnictwo Czaplinek
urowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo Czaplinek oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne M2E z przeznaczeniem na zrębki. Pozyskanie pozostałości drzewnych nastąpi kosztem i staraniem nabywcy na niżej wyznaczonych użytkach rębnych . Pomiar sprzedanych zrębków energetycznych dokonany będzie w kontenerze podstawionym przez nabywcę w metrach przestrzennych (mp) przeliczonych na m3 wg. przelicznika 0,25. Proponowana masa to 250m3 jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy dopuszcza się odchyłkę +/- 40 %. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta tak by umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby i odnowienia lasu. W załączeniu tabela ze szczegółową lokalizacją i opisem planowanych prac. Prace odbywać się będą w leśnictwie Rakowo

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 z 2
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0104s]