e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1216234810 w Nadleśnictwo Skrwilno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Przedmiotem aukcji są pozostałości drzewne (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2ZE) lub balotów (M2BE) znajdujące się na terenie Leśnictwa Sosnowo, oddział: 93 b - 150 m3, pow. do uprzątnięcia 3,31 ha, 94 b - 150 m3, pow. do uprzątnięcia - 3,33 ha, Razem ilość- 300 m3, pow. do uprzątnięcia - 6,64 ha (Rb IB). Na ww. powierzchniach nie był prowadzony samowyrób. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji.

Aukcja nr 1013230981 w Nadleśnictwo Karwin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2020. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na kłody iglaste o średnicy w g.k. bez kory do 32 cm (możliwy udział do 10% sztuk w g.k. bez kory powyżej 32 cm). UWAGA: Surowiec wyrobiony w długości 2.40mb odbierany w stosach, na magazynie leśnictw Kościelec i Solecko - leśnictwa sąsiadujące

Aukcja nr 1013230982 w Nadleśnictwo Karwin
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/Surowiec. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Zrębkowanie lub zbalotowanie pozostałości drzewnych iglastych i liściastych (M2E) wraz ze zrywką odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. Po zakończeniu prac, powierzchnie powinny być uprzątnięte w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia, uprzątnięta powierzchnia będzie odebrana przez służby terenowe. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Nadleśnictwo Karwin. W przypadku nie wywiązania się przez Kupującego z określonego terminu wykonania lub nie uprzątnięcia należycie powierzchni Nadleśnictwo naliczy Kupującemu karę w wysokości 1500 zł za 1 ha. W przypadku zrębkowania obliczenie miąższości zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Ceny netto w złotych za m3. Szacunkowa ilość to 200m³, jednak ma ona charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji wyróbki (dopuszcza się odchyłkę w granicach +/- 40%). Oferowana masa jest niepodzielna i w całości stanowi ilość przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji zaleca się zapoznanie z przedmiotem aukcji na gruncie.

Aukcja nr 1218233702 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_WDP BRZ w ilości 3 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Tupadły. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218233704 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_WDP OL w ilości 9 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Tupadły. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218233705 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_WD SO ilości 10 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Glinki. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218233706 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno WK_STANDARD_K SO 2,50 mb w ilości 84 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Tupadły. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218233707 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno WK_STANDARD_K SO 2,50 mb w ilości 43 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Jaktórka. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218233708 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_STANDARD MD w ilości 20 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Glinki . Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218233709 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno W_STANDARD SW w ilości 5 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Jaktórka. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 16 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0088s]