e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1003241743 w Nadleśnictwo Bogdaniec
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany w okresie marzec-kwiecień w dł. 1,60 mb w leśnictwach: Tarnów (10,43m3) oraz Ustronie (8,13 m3). Więcej informacji na temat surowca udzieli służba terenowa.

Aukcja nr 1117241822 w Nadleśnictwo Sławno
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się w dwóch leśnictwach.

Aukcja nr 1005241613 w Nadleśnictwo Chojna
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne .Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Zrębkowanie odbędzie się staraniem i na koszt kupującego. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiona masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%). Masa niepodzielna. Prace na powierzchni będą mogły się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu. Prace na powierzchni kończą się protokolarnym odbiorem. Po zakończeniu prac, powierzchnie powinny być uprzątnięte w stopniu pozwalającym na wykonanie orki pod odnowienia. Jest to podstawowy warunek odbioru powierzchni przez Nadleśnictwo Chojna. W przypadku nie wykonania w terminie porządkowania powierzchni, sprzedawca obciąży Kupującego karą w wysokości 3000 zł za każdy hektar nieuporządkowanej powierzchni. w przypadku gdy Kupujący wykona w terminie porządkowanie powierzchni a niedotrzymania terminu realizacji umowy, w zakresie odbioru surowca , Sprzedający obciąży Kupującego karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki. W przypadku zrębkowania pomiar surowca (zrębków) nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze)w metrach przestrzennych(m3p) przeliczanych na (m3) wg. współczynnika przeliczeniowego 0,25. Surowiec pochodzi z powierzchni zrębowych oraz powierzchni cięć przygodnych w ramach uprzątania wiatrołomów i wiatrowałów. Masa znajduje się w leśnictwie Lisie Pole 515 m3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany części pozycji.

Aukcja nr 1218244421 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno S_S2A_OP SW 2,50 mb ilości 42 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Glinki. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne.

Aukcja nr 1215242209 w Nadleśnictwo Rytel
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. oraz Decyzją nr 135 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.10.2021 r., opublikowanymi na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego. Surowiec z bieżącego pozyskania na terenie całego nadleśnictwa. Długość wałka 1,8 m.b. UWAGA! Może zaistnieć konieczność łączenia kursów pomiędzy leśnictwami. Z uwagi na warunki atmosferyczne sprzyjające siniźnie prosimy o sprawny odbiór wylicytowanego drewna.

Aukcja nr 1034242137 w Nadleśnictwo Różańsko
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na kłody wielkowymiarowe liściaste. UWAGA: surowiec wyrobiony w długości 2,30mb., pozyskany w okresie I kw. br., na zapasie w leśnictwie Smoliny, z powierzchni trzebieżowej. Zaleca się obejrzenie drewna na gruncie.

Aukcja nr 0816241898 w Nadleśnictwo Krucz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany terenie Leśnictwa Kruczlas. Drewno pozyskane w długości 1,60 m. Sprzedającemu zależy na szybkim wywozie surowca.

Aukcja nr 0816241897 w Nadleśnictwo Krucz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany na terenie Nadleśnictwa Krucz. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana po zakupie surowca. Drewno pozyskane w długości 2,50 m. Sprzedającemu zależy na szybkim wywozie surowca.

Aukcja nr 1215242210 w Nadleśnictwo Rytel
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno pozyskane w II kwartale tego roku w leśnictwie Wolność, przygotowane w długości 2,50 m.b.

Aukcja nr 0816241899 w Nadleśnictwo Krucz
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec pozyskany na terenie Leśnictwa Kruczlas. Drewno pozyskane w długości 2,30 m. Sprzedającemu zależy na szybkim wywozie surowca.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 z 20 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0127s]