e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1219222117 w Nadleśnictwo Tuchola
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przygotowany w leśnictwie Żółwiniec Szkółka w październiku i listopadzie. Dodatkowe informacje u Zastępcy Nadleśniczego lub w dziale marketingu.

Aukcja nr 1207222084 w Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni w postaci zrębków (M2ZE) w Leśnictwie Kępa - 55 m3 (oddz. 332c - Rb IB - pow. 1,20 ha; oddz. 332g - pow.1,90 ha; oddz. 332j - Rb IB - pow. 0,54 ha). Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania po cięciach rębnych. Na powierzchniach nie był prowadzony samowyrób. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Termin realizacji do 30 grudnia 2022 roku. Osoba do kontaktu - Leśniczy Leśnictwa Kępa tel: 664-153-966.

Aukcja nr 1217221194 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Papierówka cienka z wyborem o dł. 2.50 przygotowana do odbioru w leśnictwach: Dąbrowa - 28 m3, Chrośna - 33 m3 i Zagórzanka - 29 m3. Kontakt: Dąbrowa - 606123668, Chrośna - 692434682, Zagórzanka - 539328950.

Aukcja nr 1204221544 w Nadleśnictwo Dąbrowa
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni pozrębowych z przeznaczeniem do zrębkowania (M2ZE) lub balotowania (M2BE). Lokalizacja-Leśnictwo Rulewo. Łączna masa: 100 m3. Kupujący własnym staraniem wyrabia pozostałości w postaci zrębków. Surowiec jest zwieziony i przygotowany do zrębkowania. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2ZE i M2BE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 o wartości: M2ZE-0,25 i M2BE-0,20. Miejsce po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięte. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%).Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 z 4
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0098s]