e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1223191578 w Nadleśnictwo Lutówko
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe iglaste", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Drewno wielkowymiarowe Modrzewiowe W_STANDARD pozyskane w m-cu lipiec i sierpień br. w leśnictwie Lutowo w ilości 25,55m3. Termin realizacji umowy do 16.09.2019r. Osoba kontaktowa: Dawid Kroplewski.

Aukcja nr 1201192510 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem aukcji jest drewno wielkowymiarowe kłodowane sosnowe w klasie WD – ilość 28,47 m3, w długości 4,0 mb. Drewno przygotowane do odbioru z leśnictwa Małki, pozyskanie z z posuszu z widoczną sinizną, w d-stanie rębnym. Surowiec drzewny zgodny z "Tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego (WK)” wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Wykaz obowiązujących norm i warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1124191091 w Nadleśnictwo Polanów
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Najstarsze drewno zalega na magazynie od kwietnia bieżącego roku. Drewno w długości 2.50 mb. Drewno będzie wydawane według rotacji drewna od najstarszego.

Aukcja nr 1113191179 w Nadleśnictwo Miastko
Pozostałości drzewne -M2E iglaste/liściaste do pozyskania po wykonanym: cięciu rębnią złożoną (IIA, IIIAU). Pozyskanie będzie odbywało się w drodze samowyrobu (kosztem i staraniem Kupującego) - zrębków lub balotów (Kupujący po aukcji określi sposób wyrobu pozostałości drzewnych) przez podmiot, którego oferta zakupu zostanie przyjęta. Przewidziana powierzchnia do uprzątnięcia to około 6,43 ha. Oferowana ilość drobnicy podawana jest szacunkowo z dokładnością do +/- 40%. Współczynnik zamienny z mp na m3 na zrębki wynosi: 0,25, a na baloty: 0,20. Lokalizacja: L-ctwo Słosinko oddział: 655i, 771d, 771f. Tel. kontaktowy do leśniczego 694-457-150. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 1201192511 w Nadleśnictwo Brodnica
Przedmiotem przetargu jest drewno średniowymiarowe świerkowe S_S2A SW w ilości 120 m3. Zlokalizowany na terenie n-ctwa; pozyskanie roku bieżącego; długość wałka 250 cm; Surowiec drzewny zgodny z "PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania". Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy. Minimalna średnica w górnym końcu bez kory wynosi 7 cm dla minimum 90% oferowanej masy. Udział drewna długiego (w 100% masy); Ceny netto w złotych – EX WORKS (INCOTERMS 2010). Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia licytacji wg regulaminu systemu – dostępny na stronie głównej e-drewno.

Aukcja nr 1113191180 w Nadleśnictwo Miastko
Pozostałości drzewne -M2E iglaste/liściaste do pozyskania po wykonanym: cięciu rębnią zupełną (IB) oraz złożoną (IIIA, IIIB, IIIAU, IIA). Pozyskanie będzie odbywało się w drodze samowyrobu (kosztem i staraniem Kupującego) - zrębków lub balotów (Kupujący po aukcji określi sposób wyrobu pozostałości drzewnych) przez podmiot, którego oferta zakupu zostanie przyjęta. Przewidziana powierzchnia do uprzątnięcia to około 16,33 ha. Oferowana ilość drobnicy podawana jest szacunkowo z dokładnością do +/- 40%. Współczynnik zamienny z mp na m3 na zrębki wynosi: 0,25, a na baloty: 0,20. Lokalizacja: L-ctwo Świerzno oddział: 13j, 17g, 21i, 53a, 2a.. Tel. kontaktowy do leśniczego 694-457-145. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 1113191181 w Nadleśnictwo Miastko
UWAGA: surowiec bez certyfikatu FSC i PEFC. Pozostałości drzewne -M2E iglaste/liściaste do pozyskania po ścięciu drzew celem przygotowania terenu pod budowę taśmociągu. Pozyskanie będzie odbywało się w drodze samowyrobu (kosztem i staraniem Kupującego) - zrębków lub balotów (Kupujący po aukcji określi sposób wyrobu pozostałości drzewnych) przez podmiot, którego oferta zakupu zostanie przyjęta. Przewidziana powierzchnia do uprzątnięcia to około 2,24 ha. Oferowana ilość drobnicy podawana jest szacunkowo z dokładnością do +/- 40%. Współczynnik zamienny z mp na m3 na zrębki wynosi: 0,25, a na baloty: 0,20. Lokalizacja: L-ctwo Biały Dwór oddział: 469a, 469b, 500b. Tel. kontaktowy do leśniczego 694-457-138. Surowiec drzewny zgodny z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na pozostałości drzewne (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne.

Aukcja nr 1217190796 w Nadleśnictwo Solec Kujawski
Surowiec drzewny zgodny z "Ramowymi warunkami technicznymi na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B", wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Papierówka o dł. 2.50 z bieżącego pozyskania przygotowana do odbioru w leśnictwie Dobromierz, tel. do leśniczego 692 434 689.

Aukcja nr 1014190868 w Nadleśnictwo Kliniska
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. UWAGA!!! SUROWIEC PRZYGOTOWANY W DŁUGOŚCI 3,00mb, POZYSKANY W MIESIĄCU KWIETNIU BR.

Aukcja nr 1014190869 w Nadleśnictwo Kliniska
Na daną GHG obowiązują odpowiednie normy właściwe dla danej grupy handlowo gatunkowej, dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (strona internetowa PLD). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. UWAGA!!! SUROWIEC PRZYGOTOWANY W DŁUGOŚCI 2,40mb, ZNAJDUJE SIĘ W LEŚNICTWACH: JANKOWO 25m3, BĄCZNIK 50m3, SOWNO 25m3.

« Pierwsza « Poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji        

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0114s]