e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1209212640 w Nadleśnictwo Jamy
Drewno jest pozyskane i przygotowane do wywozu na terenie Leśnictwa Zarośle (tel. 606759712). Długość nominalna: 2,40m. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).

Aukcja nr 1221212108 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno o długości nominalnej 2,50 m pozyskano w leśnictwie BRANICA.

Aukcja nr 1228211056 w Nadleśnictwo Trzebciny
Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Prace będą wykonywane w różnych Leśnictwach wg potrzeb. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedawanych zrębków M2 ZE nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub w kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchnią, na której znajduje się surowiec przedstawiany w aukcji. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1226211273 w Nadleśnictwo Cierpiszewo
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503). Pozyskanie będzie odbywało się kosztem nabywcy. Prace mogą się rozpocząć po protokolarnym przekazaniu powierzchni nabywcy. Surowiec do wyrobienia znajduje się na terenie nadleśnictwa Cierpiszewo - Leśnictwo Grodzyna - oddziały: 18 g; 58 j; 55 f - pow. łączna 6,16 ha.; Leśnictwo Jarki - oddziały: 172 d; 151 a - pow. łączna 6,71 ha; Leśnictwo Chojnaty - oddziały: 168 l; 100 b; 188 b - pow. łączna 9,38 ha; Leśnictwo Nieszawka - oddziały: 97 c; 89 fx - pow. łączna: 3,99 ha; Leśnictwo Zielona - oddziały: 40 d; 71 c - pow. łączna 4,71 ha. Ogółem pow. 30,95 ha. Ilość ok. 680 m3. Podana masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (+/- 40%) w trakcie realizacji umowy. Ostateczne rozliczenie ilości nastąpi po pomiarze na środku transportu lub w kontenerze, po zrębkowaniu kosztem nabywcy. Nabywca zobowiązany jest do usunięcia surowca w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienia, co zostanie potwierdzone, spisanym przez przedstawicieli stron, protokołem odbioru powierzchni. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, że uporządkowana powierzchnia, na skutek pozostawienia na niej części surowca nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby, kupujący zapłaci Sprzedającemu 100,-zł kary za każdy hektar źle uprzątniętej powierzchni. W przypadku zrębkowania pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów dokona się na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20. Zmiany technologii pozyskania pozostałości drzewnych muszą gwarantować uporządkowanie powierzchni zrębowych w taki sposób, aby kwalifikowały się do mechanicznego przygotowania gleby do odnowień. Wszelkie informacje dotyczące aukcji pod numerem telefonu - 0 602 430

Aukcja nr 0818211555 w Nadleśnictwo Lipka
W_STANDARD DB.C (9,04 m3) - drewno wielkowymiarowe dębu czerwonego przygotowane do odbioru w Leśnictwie Lipka. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0810210791 w Nadleśnictwo Trzcianka
Drewno już pozyskane od stycznia 2021 roku w długości 2,50 w następujących leśnictwach: Teresa - 3,30 m3, Jędrzejewo - 7,36 m3, Średnica - 10,24 m3. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec objęty ofertą spełnia kryteria drewna energetycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020 poz. 1503).

Aukcja nr 0810210792 w Nadleśnictwo Trzcianka
Drewno już pozyskane w Leśnictwie Jędrzejewo w długości 2,50 m w październiku 2020 roku. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

« Pierwsza « Poprzednia 2 3 4 5 6 z 6
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0257s]