e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 1218202157 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno S_S2A LP 2,00 w ilości 12 m3. Drewno pozyskane w leśnictwie Borek. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218202158 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno S_S2A OS 2,50 w ilości 20 m3. Drewno pozyskane w leśnictwie Glinki. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1218202159 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno średniowymiarowe liściaste S_S2B_GK_DBC 1,20 mb w ilości 27 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Dębogóra. Surowiec drzewny spełnia warunki techniczne wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1201202630 w Nadleśnictwo Brodnica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Nadleśnictwo Brodnica oferuje do sprzedaży pozostałości drzewne iglaste i liściaste (M2E) pochodzące z porządkowania powierzchni zrębowych w postaci zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) w leśnictwie Tęgowiec 43 m3; (oddz. 141c IIIAU 2,43ha 23m3, oddzi.142c IIIAU 1,86ha 20m3). Pozostałości drzewne pochodzą z porządkowania zrębów po rębniach złożonych. Na powierzchniach nie będzie prowadzony samo wyrób przez osoby postronne. Kupujący własnym staraniem gromadzi pozostałości, po czym wyrabia je w postaci balotów lub zrębków. Udostępnienie powierzchni do wykonania prac odbywa się na podstawie jej protokolarnego przekazania Kupującemu przez właściwego leśniczego. Po zakończeniu prac dokonuje się protokolarnego odbioru wcześniej przekazanej powierzchni. Jednostką miary miąższości jest metr sześcienny (m3). Pomiar sprzedanych zrębków (M2 ZE) nastąpi po zrębkowaniu zebranego z powierzchni materiału na pojeździe lub kontenerze. Obliczenie miąższości polega na przeliczeniu pomierzonej objętości ładunku przez współczynnik zamienny z m3(p) na m3 w wysokości 0,25. Powierzchnia po wykonanym zrębkowaniu musi być uprzątnięta w stopniu umożliwiającym przygotowanie gleby, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia powierzchni przez właściwego leśniczego. Oferowana do sprzedaży masa ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę ilościową wykonania umowy +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Przed przystąpieniem do licytacji oferent winien zapoznać się z powierzchniami, na których znajduje się surowiec przedstawiony w aukcji. Termin realizacji określony w umowie. Osoba kontaktowa Leśniczy Leśnictwa Tęgowiec Pan Waldemar Kopyczyński tel: 602 765 290.

Aukcja nr 1218202160 w Nadleśnictwo Szubin
Przedmiotem aukcji jest drewno wielkowymiarowe liściaste W_STANDARD Dąb Czerwony w ilości 16 m3. Drewno pozyskane w Leśnictwie Dębogóra. Surowiec drzewny spełnia warunki techniczne wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0815200761 w Nadleśnictwo Złotów
Surowiec posuszowy - kornik drukarz.
Lokalizacja:
l-ctwo Leśnik - tel. 694 440 371
________________________________________________________________
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 0815200760 w Nadleśnictwo Złotów
Pozostałości zrębowe złożone w pryzmy przy drodze wywozowej przeznaczone do zrębkowania.
Lokalizacja:
l-ctwo Plecemin - tel. 694 440 373
l-ctwo Paruszka - tel. 660 110 628
________________________________________________________________

Zrębkowanie odbędzie się staraniem i na koszt Kupującego. Pomiar zrębków nastąpi na pojeździe wywozowym (w kontenerze) w metrach przestrzennych (m3p) przeliczanych na (m3) według współczynnika przeliczeniowego 0,25.
Dopuszcza się też odbiór pozostałości w balotach. Obmiar balotów nastąpi na gruncie w m3p przeliczanych na m3 według współczynnika przeliczeniowego 0,20.
Przedstawiona ilość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie (dopuszczalne odchylenie +/- 40%).

Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1107200503 w Nadleśnictwo Drawsko
DREWNO BĘDĄCE PRZEDMIOTEM AUKCJI MOŻE ZAWIERAĆ ODŁAMKI METALI- MIEJSCE POZYSKANIA - TEREN POLIGONU WOJSKOWEGO. Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.

Aukcja nr 1221201791 w Nadleśnictwo Zamrzenica
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku. Dla drewna pozyskanego i zaewidencjonowanego w 2019 roku stosuje się normy i warunki techniczne obowiązujące w 2019 roku. Wykaz norm i warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce "Normy". Drewno długości nominalnej 1,80 m z bieżącego pozyskania (ubiegły miesiąc) w leśnictwach Sielanka, Lisikąt, Leontynowo i Bruchniewo.

Aukcja nr 1002200806 w Nadleśnictwo Bierzwnik
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Ceny netto w złotych EXW (Ex Works) Incoterms 2010. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste. Drewno wyrobione w długości 2,40 mb. Nie ma możliwości wnioskowania o zmianę długości surowca. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Jarosławsko 42,45 m3.

« Pierwsza « Poprzednia 15 16 17 18 19 20 21 22 23 z 28 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0154s]