e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
Opis aukcji
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Długość wałka 2,5 mb. DREWNO BEZ CERTYFIKATU FSC. Drewno pochodzi z Jednostki Wojskowej, lokalizacja L. Strzeleczki, tel. 696 442 109. Możliwe wystąpienie odłamków w drewnie
Termin na podpisanie umowy
do 14 dni po upływie terminu składania skarg
Termin odbioru drewna
2023-06-30
Tel. kontaktowy
774648022
Załączniki
Wzór umowy 2023
RDLP Katowice, Nadleśnictwo Prószków, DB - dąb, S_S2A (nr 0224231683)
 Aukcja 

Data rozpoczęcia licytacji Data zakończenia licytacji Sortyment Ilość Minimalna ilość zakupu Cena otwarcia netto
Do końca pozostało 60 min


 Ranking 

Oferty wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data
1 Oferta 5 30 418 2023-05-26 12:23:35
2 Oferta 2 25 418 2023-05-26 15:24:30
3 Oferta 4 61 418 2023-05-28 16:23:28

Oferty NIE wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data


 Wybierz rodzaj aukcji        
 Uwagi 

R
symbol R pokazuje się w rankingu ofert wygrywających przy ilości, która została zredukowana w wyniku wystąpienia lepszych ofert
T
symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy ilość jest mniejsza od minimalnej ilości zakupu, co powoduje odrzucenie oferty


Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0128s]