e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
Opis aukcji
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje je również do wykorzystania jako biomasy na cele energetyczne. Drewno dębowe S2A_OP o długości 2,5 m. Surowiec znajduje się w leśnictwie Krzywa (tel. 692 451 813). Nadleśnictwo posiada certyfikat prowadzenia gosp. leśnej wg standardu PEFC.
Termin na podpisanie umowy
do 14 dni po upływie terminu składania skarg
Termin odbioru drewna
2023-06-12
Tel. kontaktowy
532842594
Załączniki
Umowa 2023
RDLP Krosno, Nadleśnictwo Głogów Małopolski, DB - dąb, S_S2A_OP (nr 0408231646)
 Aukcja 

Data rozpoczęcia licytacji Data zakończenia licytacji Sortyment Ilość Minimalna ilość zakupu Cena otwarcia netto
Do końca pozostało 16 min


 Ranking 

Oferty wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data
1 Oferta 7 23 351 2023-05-29 08:08:50
2 Oferta 8 23 351 2023-05-29 08:50:32
3 Oferta 6 23 R 350 2023-05-29 06:53:19

Oferty NIE wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data


 Wybierz rodzaj aukcji        
 Uwagi 

R
symbol R pokazuje się w rankingu ofert wygrywających przy ilości, która została zredukowana w wyniku wystąpienia lepszych ofert
T
symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy ilość jest mniejsza od minimalnej ilości zakupu, co powoduje odrzucenie oferty


Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0153s]