e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
Opis aukcji
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Surowiec przygotowany w długości 4,0 mb. Drewno o wydłużonym okresie przelegiwania w magazynie - pozyskane zostało w połowie roku 2022 r. Lokalizacje: Stara Piła.
Termin na podpisanie umowy
do 14 dni po upływie terminu składania skarg
Termin odbioru drewna
2023-06-30
Tel. kontaktowy
604 492 286
Załączniki
Mapa Nadleśnictwa
Wzór Porozumienia VAT 0% na 2023
Wzór Umowy 2023
Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości
Informacja ta ma charakter wyłącznie szacunkowy w celu przybliżonego określenia struktury oferowanego drewna.
123
AX0%0%
B00%0%
C18%39%24%
D1%10%8%
RDLP Gdańsk, Nadleśnictwo Gdańsk, SO - sosna, WK_STANDARD (nr 1503231794)
 Aukcja 

Data rozpoczęcia licytacji Data zakończenia licytacji Sortyment Ilość Minimalna ilość zakupu Cena otwarcia netto
Do końca pozostało 5 min


 Ranking 

Oferty wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data

Oferty NIE wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data


 Wybierz rodzaj aukcji        
 Uwagi 

R
symbol R pokazuje się w rankingu ofert wygrywających przy ilości, która została zredukowana w wyniku wystąpienia lepszych ofert
T
symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy ilość jest mniejsza od minimalnej ilości zakupu, co powoduje odrzucenie oferty


Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0125s]