e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
Opis aukcji
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane na terenie leśnictwa Widzieńsko (34m3) oraz Goleniów (23m3). Surowiec pozyskany w miesiącu lutym-marcu. Najmniejsza długość wałka: 4,00mb. Brak możliwości zmiany długości i jakości.
Termin na podpisanie umowy
do 14 dni po upływie terminu składania skarg
Termin odbioru drewna
2023-06-30
Tel. kontaktowy
794 944 391
Załączniki
Porozumienie VAT0% 2023 rok
Wzór umowy 2023
RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Goleniów, IGLAS/LISC - iglaste/liściaste, SM_ZREBKI (nr 1010231335)
 Aukcja 

Data rozpoczęcia licytacji Data zakończenia licytacji Sortyment Ilość Minimalna ilość zakupu Cena otwarcia netto
Do końca pozostało 3 min


 Ranking 

Oferty wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data
1 Oferta 2 57 191 2023-05-26 21:07:30

Oferty NIE wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data


 Wybierz rodzaj aukcji        
 Uwagi 

R
symbol R pokazuje się w rankingu ofert wygrywających przy ilości, która została zredukowana w wyniku wystąpienia lepszych ofert
T
symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy ilość jest mniejsza od minimalnej ilości zakupu, co powoduje odrzucenie oferty


Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0126s]