e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
 Wyszukaj aukcje 

Wybierz RDLP
Region 1
RDLP Piła
RDLP Szczecin
RDLP Szczecinek
RDLP Toruń
Region 2
RDLP Białystok
RDLP Gdańsk
RDLP Olsztyn
RDLP Warszawa
Region 3
RDLP Kraków
RDLP Krosno
RDLP Lublin
RDLP Łódź
RDLP Radom
Region 4
RDLP Katowice
RDLP Poznań
RDLP Wrocław
RDLP Zielona Góra


 
           
Ogłoszenia aukcyjne
Aukcja nr 0118231524 w Nadleśnictwo Nurzec
Przetarg na sprzedaż pozostałości drzewnych przeznaczonych do wyrobu zrębków (M2 ZE) lub balotów (M2 BE) zgodnie z warunkami określonymi Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). Surowiec stanowi ostatni szczebel w hierarchii jakościowej na rynku właściwym drewna dla przedsiębiorców, co predysponuje go również do wykorzystania jako biomasy leśnej na cele energetyczne.
Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne. Pozyskanie nastąpi kosztem nabywcy na wskazanych przez nadleśnictwo powierzchniach pozrębowych w leśnictwach: Koterka, Zabłocie, Kadłub (ok. 7ha) – wykaz pow. w załączeniu. Pozostałości drzewne zostały złożone w niewymiarowe wały lub stosy na pow. cięć lub poza powierzchnią staraniem nadleśnictwa. Prace mogą nastąpić po protokolarnym przekazaniu gruntu nabywcy. Pomiar sprzedawanych zrębków energetycznych dokonywany będzie, w kontenerze podstawionym przez nabywcę, w metrach przestrzennych m3(p) przeliczanych na metry sześcienne (m3) według przelicznika 0,25; natomiast ewentualny obmiar balotów będzie dokonany na gruncie po zrywce i ułożeniu w stosy w metrach przestrzennych m3(p) stosując zamiennik z m3(p) na m3 - 0,20. Proponowana masa (około 340m3) jest masą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (dopuszcza się odchyłkę +/- 40%). Jest ona niepodzielna i w całości stanowi masę przewidzianą do zakupu przez jednego kontrahenta. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być uprzątnięta, aby umożliwić wykonanie zabiegu przygotowania gleby pługiem leśnym. Jest to podstawowy warunek odbioru gruntu przez Sprzedającego. Informujemy, że zgodnie z umową niewłaściwe uprzątnięcie powierzchni z pozostałości drzewnych będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej kary umownej w wysokości 4000zł za każdy nieuprzątnięty hektar.

Aukcja nr 1707232067 w Nadleśnictwo Łuków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Sarnów. Długość kłód 2,50m.

Aukcja nr 1707232068 w Nadleśnictwo Łuków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Gułów. Długość kłód 2,50m.

Aukcja nr 1707232069 w Nadleśnictwo Łuków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Jagodne. Długość kłód 2,5m.

Aukcja nr 1707232070 w Nadleśnictwo Łuków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Gułów - 6m3, Korwin - 11m3. Długość wałków 1,25mb.

Aukcja nr 1707232071 w Nadleśnictwo Łuków
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno zlokalizowane w leśnictwie Stoczek.

Aukcja nr 1515231505 w Nadleśnictwo Cewice
Surowiec drzewny zgodny z "Warunkami technicznymi na drewno wielkowymiarowe liściaste", wprowadzonymi do stosowania jako załącznik nr 6 do Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r. (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy). Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite warunki techniczne Ceny netto w złotych - loco las po zrywce. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do warunków technicznych lub długościowego standardu określonego przez kierownika jednostki LP ( drewno z wyborem). Dopuszcza się korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmieniają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej GHG oraz standardu długościowego. Warunkiem akceptacji takiego wniosku jest zmiana cen drewna w wyniku negocjacji cenowej przeprowadzonej miedzy stronami.

Aukcja nr 1502232365 w Nadleśnictwo Elbląg
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno przygotowane w długości 4,00 i 5,00 znajduje się na zapasie leśnictwa Górki - 3,04 m3, Jagodno 20,57 m3, Kadyny -11,39 m3, Nowy Wiek - 4,90 m3, Pogrodzie 5,13 m3. Liczba miejsc załadunku na pojedynczy środek transportowy MOŻE PRZEKRACZAĆ 3. W załączeniu specyfikacja. Zakup drewna z terminem płatności będzie wymagał zabezpieczenia.

Aukcja nr 1502232366 w Nadleśnictwo Elbląg
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się w leśnictwie Górki oraz Pogrodzie. Zakup drewna z terminem płatności będzie wymagał zabezpieczenia.

Aukcja nr 1502232367 w Nadleśnictwo Elbląg
Surowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”. Drewno znajduje się na zapasie Nadleśnictwa, po sporządzeniu Umowy zostaną wskazane leśnictwa do odbioru. Liczba miejsc załadunku na pojedynczy środek transportowy MOŻE PRZEKRACZAĆ 3. Zakup drewna z terminem płatności będzie wymagał zabezpieczenia.

« Pierwsza « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 z 8 Następna » Ostatnia » 
 Wybierz rodzaj aukcji          

Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0132s]