e-drewno Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
EN PL Logowanie do E-drewno
jesteś w:
e-drewno » giełda » przetargi »
Opis aukcji
Nadleśnictwo Dąbrowa oferuje do sprzedaży surowiec SW S_S2A dł. 2,50 mb. Ilość: 32,22 m3. Lokalizacja: Leśnictwo Bursztynowo- 17,14 m3; Leśnictwo Bojanowo- 15,08 m3. Kurs łączonySurowiec drzewny pozyskany zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku z późn. zm. Tekst jednolity warunków technicznych opublikowany jest na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego, w zakładce „Normy”.
Termin na podpisanie umowy
do 14 dni po upływie terminu składania skarg
Termin odbioru drewna
2023-06-16
Tel. kontaktowy
606759721
Załączniki
Wzór porozumienia VAT
Wzór umowy
RDLP Toruń, Nadleśnictwo Dąbrowa, SW - świerk, S_S2A (nr 1204231607)
 Aukcja 

Data rozpoczęcia licytacji Data zakończenia licytacji Sortyment Ilość Minimalna ilość zakupu Cena otwarcia netto
Do końca pozostało 2 godz


 Ranking 

Oferty wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data
1 Oferta 1 32 227 2023-05-29 07:16:45

Oferty NIE wygrywające
Lp. Oferty Ilość max. [m3] Cena Data


 Wybierz rodzaj aukcji        
 Uwagi 

R
symbol R pokazuje się w rankingu ofert wygrywających przy ilości, która została zredukowana w wyniku wystąpienia lepszych ofert
T
symbol T występuje w rankingu ofert niewygrywających, gdy ilość jest mniejsza od minimalnej ilości zakupu, co powoduje odrzucenie oferty


Copyright © 2004 Talex S.A. 2007 Lasy Państwowe
CASIOPEA::framework [0.0128s]